Skip to main content

Een meer flexibele arbeidsmarkt

  • 06/09/2017

In het Zomerakkoord voorziet de federale regering ook een reeks maatregelen die de flexibiliteit op de arbeidsmarkt moeten verhogen en die voor lagere lasten voor ondernemingen moeten zorgen. Ook al zijn er hier en daar maatregelen die precies de omgekeerde richting uitgaan.

Vasthouden aan diploma’s houdt voor ouderen geen steek.

  • Mystery Calls zijn niet dé oplossing om de participatie van kansengroepen te verbeteren.
  • De maatregelen ter bescherming tegen stress en burn-out lijken eenzijdig.
  • De aanpassing van het begrip ‘passende dienstbetrekking’ zal een goede zaak zijn.

Een van die maatregelen is de ‘Mystery Call’ in de strijd tegen discriminatie. Deze beslissing valt net op het moment dat alle interprofessionele werkgeversorganisaties de handen in elkaar hebben geslagen rond een actieplan dat wil inzetten op diversiteit op de werkvloer. Voor Voka is vertrouwen in de ondernemingen altijd het uitgangspunt. De massa’s aan goede praktijken en inspirerende voorbeelden moeten aanstekelijk werken en van binnenuit de cultuur van ondernemingen, klanten, onderwijsinstellingen en dergelijke beïnvloeden. Een Mystery Call is daarentegen niet ‘dé’ oplossing om de participatie van de verschillende kansengroepen eensklaps te verbeteren. Wie dit denkt, vergist zich schromelijk.

Ook de maatregelen ter bescherming tegen psychosociale risico's (stress, burn-out, …) lijken eenzijdig en missen een integrale aanpak van de burn-outproblematiek. Enerzijds wil de regering burn-outcoaches in ondernemingen met meer dan honderd werknemers en anderzijds moeten er afspraken gemaakt worden over de mogelijkheid voor werknemers om te ‘deconnecteren’ buiten de arbeidstijd.

Een maatregel die de kansen voor oudere werklozen positief zal beïnvloeden, is de aanpassing van het begrip ‘passende dienstbetrekking’ in de werkloosheidsreglementering. Voortaan zal men voor de bemiddeling niet enkel kijken naar diploma’s maar ook naar verworven competenties. Vasthouden aan diploma’s houdt voor ouderen geen steek. Diploma’s zijn vaak verouderd en passen vaak niet meer binnen de loopbaan van de kandidaat (bijvoorbeeld omwille van lichamelijke beperkingen).

Het Zomerakkoord is zoals gezegd momenteel enkel een politiek akkoord. The proof of the pudding is in the eating. Opgevolgd moet worden of de modaliteiten en de procedures er niet voor zullen zorgen dat sommige doorbraken in de praktijk dode letter zullen blijven of uitgehold worden.

Veronique Leroy, Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt - veronique.leroy@voka.be - 0478 88 03 34

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd