Skip to main content

Een jaar vol kansen

  • 27/01/2017

Een nieuw jaar is traditioneel het moment om goede voornemens te maken. Welaan dan: laat ons het nieuwe jaar vooral positief ingaan! Waar 2016 het jaar was van de angst en onzekerheid, moet 2017 het jaar zijn van een vernieuwde hoop en nieuwe kansen.

De federale en de Vlaamse regering moeten de kansen voor diepgaande hervormingen eindelijk benutten.

 

  • Ondernemers zijn positief, de economische wind zit gunstig.
  • Werkgevers en werknemers moeten samenwerken voor meer jobs.
  • Van de overheid wordt een omgevingskader verwacht waarin die jobs kunnen gecreëerd worden.

 

En daar hebben we alle reden toe, de economische indicatoren zitten immers goed. De jobmotor draait op volle toeren: de voorbije twee jaar zijn er al 86.000 nieuwe jobs bij gekomen en voor volgend jaar voorspelt de Nationale Bank nog eens 46.000 nieuwe jobs. Ook het aantal starters is vorig jaar gestegen, met 10%. Meer dan 50.000 ondernemingen zagen het licht. Tegelijk is het aantal faillissementen drastisch gedaald, zodat er netto veel bedrijven zijn bijgekomen.
 
En dat ondanks de brexit, ondanks de terreur, ondanks de internationale politieke instabiliteit. Ondernemers zijn dus positief, want de economische wind zit gunstig. Maar het optimisme heeft zijn voorwaarden.
 
In 2017 zal onze federale regering kleur moeten bekennen. Kiest ze voor een ambitieuze groeiagenda voor onze ondernemingen of rijdt ze zich vast in partijpolitieke spelletjes? Onze ondernemingen hebben hun twijfels: uit een bevraging van Voka in december blijkt dat 7 op de 10 ondernemers niet meer geloven dat er in 2017 nog grote beslissingen zullen worden genomen.
 
We moeten er echter vanuit gaan dat het wél nog kan: dat de beleidsmakers de economische kansen niet zullen laten liggen, dat het perspectief van groei en jobs het gekibbel zal overstijgen, dat meer welvaart en vooruitgang het gezamenlijk kompas kunnen zijn voor deze coalitie. 
 
Daarvoor zullen onze politici in de komende weken en maanden verder moeten kijken dan de waan van de dag of de krantenkop van morgen. Ze zullen moeten hervormen en onze begroting eindelijk op orde zetten. Want er is geen alternatief: willen we ons welvaartsmodel overeind houden, willen we onze sociale zekerheid betaalbaar houden, dan zullen we moeten inzetten op groei, en meer jobs en we zullen meer mensen aan het werk aan het werk moeten zetten en houden.
 
Werkgevers, werknemers en overheid hebben hierin elk hun verantwoordelijkheid. Werkgevers en werknemers moeten samen meer jobs creëren: het is tijd om de stakingen, betogingen en acties achter ons te laten en samen te werken in een klimaat van sociale vrede. Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord dat vorige week werd afgesloten, biedt daartoe een uitgelezen kans. Dit loonakkoord is gematigd, maar we moeten wel opletten dat de loonindexering niet opnieuw ontspoort, met alle nefaste gevolgen van dien voor onze loonkostenhandicap en de jobcreatie.

Van de overheid verwachten we een concurrentieel kader waarin we die jobs kunnen creëren: dit zal bijkomende hervormingen vergen. De verlaging van de vennootschapsbelasting is hiervoor essentieel: enkel door een substantiële reductie van de vennootschapsbelasting kan België opnieuw een aantrekkelijk investeringsland worden. We hopen dat de federale regering hierin ook daadkracht zal tonen, want de klok tikt. En laat ons kort en duidelijk zijn: de koppeling van de vennootschapsbelasting aan een mogelijke meerwaardebelasting is voor Voka no pasaran. Het is onlogisch om enerzijds de ondernemingen meer zuurstof te willen geven en anderzijds de ambitie van onze ondernemers te bestraffen door extra belastingen.

2017 moet in Vlaanderen het jaar van de investeringen in groeikracht worden. De extra middelen voor investeringen in innovatie in infrastructuur moeten efficiënt worden ingezet en de komende jaren worden opgetrokken tot de beloofde 500 miljoen extra in beide domeinen. De hervorming van het secundair onderwijs kan nu eindelijk van start gaan: hoog tijd om daar concreet doorbraken op het terrein te realiseren, opdat onze leerlingen vanaf 1 september 2018 op een beter secundair onderwijs kunnen rekenen. Daarnaast moet ook duaal leren een volwaardige leerweg worden: onze bedrijven staan er klaar voor.

2017 wordt dus een jaar vol kansen: voor ondernemers om te groeien en te bloeien, maar ook de federale en Vlaamse regering moeten de kansen voor diepgaande hervormingen eindelijk benutten. Onze economie en samenleving kunnen er alleen maar beter van worden.

 

Niko Demeester - Secretaris generaal - niko.demeester@voka.be
IMU - VZW - ING 1
Proximus
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - Altez
IMU - vzw - Remant
AW_Digitalisering
IMU - vzw - Salesforce
IMU - vzw - Bebat
IMU - VZW - multibureau
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende