Skip to main content
  • Nieuws
  • Een intendant voor de Brusselse metropool

Een intendant voor de Brusselse metropool

  • 20/06/2017

Vanaf deze zomer verhuizen de eerste Vlaamse ambtenaren naar een nieuwe locatie op de site van Thurn & Taxis. In totaal krijgen ze met circa 2.600 een nieuwe stek in het Herman Teirlinckgebouw, een heuse campus op zich. De Vlaamse overheid verankert zijn administratie dus verder in Brussel. Dit kunnen we enkel toejuichen. Vlaanderen laat Brussel niet los, ondanks de soms moeilijke relatie. De aanvankelijke scepsis bij sommige ambtenaren over de locatie, is gaan liggen. Ze zal zeker plaats maken voor enthousiasme, gelet op het uitzonderlijke kader van een site die zich verder zal ontwikkelen als een nieuwe stad aan het kanaal.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar het licht staat op groen voor de gehele metamorfose van de oude, industriële site van T&T. Het kan dus, in een moeilijke stedelijke omgeving, met uiteenlopende politieke en maatschappelijke belangen toch een mooi project realiseren, aantrekkelijk om te werken, te wonen, te bezoeken. Maar het heeft wel meer dan een decennium geduurd eer een bijzonder bestemmingsplan werd goedgekeurd om de ontwikkeling mogelijk te maken. De beleidsmolens draaien traag. Gestaag maar te traag.

Zo zijn er nog een hele waaier van mooie projecten in de Brusselse metropool die moeilijk van de grond komen. We denken in eerste orde aan projecten zoals Uplace in het reconversiegebied Machelen-Vilvoorde, NEO op de Heizel, of het Eurostadion op parking C. Deze projecten zijn zeer concreet, maar tegelijk ook gecontesteerd. Aan dit lijstje dient uiteraard ook het giga-project ‘Brussels Airport 2040’ te worden toegevoegd.

Daarnaast zijn er de visionaire projecten waarvoor er een concept is uitgedacht, maar de concrete vertaling nog moet gebeuren, zoals de herinrichting van de NMBS-terreinen van Schaarbeek-Vorming met onder meer een logistieke zone, de inrichting van de terreinen aan het kanaal ter hoogte van de Buda-brug voor circulaire economie, of de herinrichting van kantorenzone langsheen de A201 tussen Brussel en de luchthaven tot een ‘Europese boulevard’.

Wereld op zijn kop

Al deze projecten spelen in op het enorme toekomstpotentieel van de Brusselse metropool. Ze bieden een antwoord op de demografische druk, en spelen in op de toenemende vraag aan wonen, werk en diensten. Ze kunnen ook bijdragen tot de internationale aantrekkelijkheid. We mogen daarbij uiteraard niet blind zijn voor de mobiliteitseffecten van bepaalde projecten. Maar het zou de wereld op zijn kop zijn om omwille daarvan elk omvangrijk nieuw project de kop in te drukken. Zo organiseert men de economische stilstand van de regio.

We dienen het dringend over een andere boeg te gooien, willen we het potentieel van de Brusselse metropool verder kunnen ontginnen. Uiteraard start alles bij het verzekeren van een betere bereikbaarheid. Ook hier zijn er reeds lang tal van werven lopende, zoals de optimalisatie van de Ring, tramlijnen tussen Brussel en de Rand, het Gewestelijk Expressnet met het S-net, aanleg van overstapparkings…Een masterplan voor de mobiliteit hoeft niet meer uitgevonden te worden. Het is er. Laat ons enkel deze werven zo snel mogelijk opstarten. En laat ons waar nodig binnen de kortste keren afspraken maken tussen verschillende betrokken overheden.

Meer samenwerking tussen overheden, en met bedrijven, om samen de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, dat is ook de insteek van de Mobility Shift Summit van het werkgeversplatform Brussels Metropolitan. Voka Metropolitan en Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant gaan verder nog meer naar de bedrijven stappen om hen te informeren over alle mobiliteitswerven, en te inspireren om zelf initiatieven te nemen om het verkeer van medewerkers of logistieke stromen beter te organiseren.

Nood aan een gedragen visie

Een betere toegankelijkheid van de Brusselse metropool is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van grote nieuwe projecten. We moeten dus gas geven om de geplande mobiliteitswerven te realiseren. Maar tegelijk hebben we dringend nood aan een gedragen visie over de verdere ontwikkeling van de Brusselse metropool, die gedeeld wordt over de gewestgrenzen heen. Welke projecten willen we aantrekken en ontwikkelen om het toekomstpotentieel te verzilveren, met meer jobs, aantrekkelijke woonzones, efficiënte stadsdistributie, of infrastructuur die de internationale rol van de Brusselse metropool versterkt. Misschien moeten we ook in de Brusselse metropool een intendant voltijds belasten om de verschillende overheden en belangengroepen op één lijn te krijgen? Want zonder breed draagvlak rijden we ons vast in loopgraven.