Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Een groene realitycheck bij Krinkels

Een groene realitycheck bij Krinkels

  • 31/08/2020

Een realitycheck voor hun wetgevend werk en beleidsvisie inzake waterbeleid, ontharding en vergroening van openbare ruimte, maar ook diversiteit en kansen voor vrouwen. Dat was de ervaring van de Brusselse parlementsleden Lotte Stoops (Groen) en Ingrid Parmentier (Ecolo) op hun Voka-zomerstage bij landschapsaannemer Krinkels op 25 augustus.

Krinkels is in heel ons land en een stuk daarbuiten een referentie inzake de inrichting en het onderhoud van publieke en private ruimtes. De ruim 500 medewerkers actief in ons land gaan voor de verfraaiing, verbetering, en vergroening van onze leefomgeving. Van beplanting tot bestrating, van grondwerken tot waterwerken, van park tot stadsplein of sportterrein, van groene daken en gevels tot binnentuinen… 

Krinkels voka zomerstagesDe landschapsaannemer heeft verschillende vestigingen, in de drie gewesten, waarvan de belangrijkste in Londerzeel (Vlaams Brabant). Krinkels is bijzonder actief in de Brusselse regio, met aanleg en onderhoud van tal van stadspleinen, maar evenzeer onderhoud van de bermen langsheen de hele Ring, of het verzorgen en onderhouden van boomaanplantingen. Op hun stagedag brachten de parlementsleden een bezoek aan een daktuin aangelegd door Krinkels op het dak van een nieuw gebouwde Colruyt-winkel in Brussel.

Lotte Stoops: "Het stagebezoek gaf me de mogelijkheid om in dialoog te gaan over onze groene toekomstvisie. Wat bleef hangen was het zeer groot potentieel aan groene én lokale jobs en een inhaalbeweging voor gender en diversiteit zowel bij personeel als bij de aanleg van openbare ruimtes. Ook de reality check op het terrein van het wetgevend werk is ontzettend waardevol. Ik nam mijn ecolo-‘homologue’Ingrid  Parmentier, mee. Het was interessant om bij een bedrijf op bezoek te gaan dat in de drie Belgische gewesten actief is.”

Ingrid Parmentier: “Zeer interessant bezoek dat ons inzicht gaf in hoe een grote landschapsaannemer werkt. We behandelden de technische aspecten van ontharding van openbare ruimtes, de infiltratie van regenwater, de herbeplanting van daken en gevels enz. Maar ook meer politieke kwesties, zoals de moeilijkheid om gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden, of het vaak te rigide systeem voor vergunningen. Een aandachtspunt was dat aannemers moeten voldoen aan zeer gedetailleerde specificaties, zonder hen zelf de mogelijkheid te geven innovatieve oplossingen voor te stellen voor een afgesproken resultaatsverbintenis.”

Peter Loyens, general manager, beklemtoonde de nood aan een goede samenwerking tussen publieke opdrachtgever en private aannemer. “Het is beter vooraf een goede dialoog te hebben over de beoogde resultaten, i.p.v.  direct éénzijdig de technische middelen op te leggen. Met het project van de moestuin op het dak van Colruyt zijn we goed geslaagd in die dialoog, via een formule van design & build.”
 

Proximus