Skip to main content
  • Nieuws
  • “Een digitale langetermijnvisie is de sleutel tot een succesvolle toepassing van technologische innovatie.”

“Een digitale langetermijnvisie is de sleutel tot een succesvolle toepassing van technologische innovatie.”

  • 28/09/2021

Artificiële intelligentie is een huis met vele kamers. Bovendien is AI slechts één onderdeel van het brede speelveld van technologische innovatie (de ‘technology gap’). Steeds meer duiken nieuwe facetten van AI op in bedrijfsprocessen en toepassingen. Deze razendsnel evoluerende technologie roept bij ondernemers heel wat vragen op over hoe ze met dergelijke technologieën kunnen omspringen. Tijd voor een verhelderende stand van zaken, toegelicht door Jens Mortier, Managing Partner bij Shape & Shift.

Jens MortierIn de hoogste digitale versnelling

De impact van nieuwe technologie koppelen aan producten voor mensen. Of nog meer: technologische innovatie combineren met een user-driven mindset. Ziedaar de missie van de specialisten van Shape & Shift. In dit Hasseltse advieskantoor volgen Managing Partner Jens Mortier en zijn collega’s nieuwe technologieën – en hun impact op bedrijven en organisaties – van zeer nabij op. Jens: “We adviseren bedrijven over de stappen die ze moeten ondernemen om technologische innovaties succesvol te implementeren en alle businessmogelijkheden te benutten. Het inzetten van AI-oplossingen kan een bedrijfsstrategie extra zuurstof geven, weliswaar op voorwaarde dat hiervoor voldoende mensen en middelen worden voorzien én de organisatie op tijd uit de startblokken schiet.”

Inspirerende Business Club AI

Omdat nog te weinig bedrijven weten wat artificiële intelligentie inhoudt en de voordelen ervan kennen, werkt Shape & Shift als partner mee aan de Business Club AI van Voka – KvK Limburg. En daar is hij erg enthousiast over: “Dit traject is voor Limburgse ondernemers niet alleen een unieke kans om verrijkende ideeën uit te wisselen, maar ook om de nodige kennis te verwerven om een eigen AI-businesscase uit te werken. Met die case kunnen ze vervolgens eigen initiatieven opstarten in hun organisatie. Als organisator effenen we dus als het ware het pad voor een level playing field, waarbij we ondernemers van hieruit ondersteunen om samen antwoorden te bieden op vragen zoals: hoe genereren we meerwaarde als we AI toepassen? Hoe zal de kostenstructuur eruitzien? En hoe kun je deze toepassingen schaalbaar maken? Op die manier koppelen we het technologische aspect aan een bedrijfseconomische invalshoek.”

Investeren in digitale roadmap

Voor Jens Mortier staat bij de implementatie van AI in een organisatie één boodschap centraal: “Als ondernemer moet je niet morgen, maar vandaag in actie schieten om de komende jaren digitaal succesvol te zijn. Jammer genoeg zie ik een te grote kloof tussen digitale koplopers en volgers. Die opsplitsing loopt trouwens dwars doorheen sectoren en bedrijfsgroottes. Ik pleit voor het opmaken van een digitale roadmap, waardoor je ontdekt in welke bouwstenen je vandaag moet investeren om binnen enkele jaren klaar te zijn voor een optimale digitale dienstverlening, inclusief de toepassing van AI-oplossingen. Je hebt vandaag dus de capabilities nodig om jouw organisatie digitaal te positioneren en toekomstbestendig te maken. Wie dit niet doet, zal onherroepelijk achter de (digitale) feiten blijven aanlopen.”

“Wil je als ondernemer jouw producten of dienst ook digitaal aan de man brengen? Begin dan vandaag met een grondige denkoefening om alle ins en outs grondig op te lijsten. Een ziekenhuis dat wil inzetten op een vlekkeloze ‘patient journey’, moet de nodige tijd, mensen en middelen inzetten om te onderzoeken hoe deze KPI via artificiële intelligentie gerealiseerd kan worden en welke IT-infrastructuur nodig is om big data te verzamelen. Om vervolgens zoveel mogelijk datapunten te sprokkelen én deze datapunten zo toegankelijk mogelijk te maken om er een AI-model mee te bouwen.”

Ik zie nog steeds een te grote kloof tussen bedrijven met en zonder digitale roadmap. Uitstel is niet langer een optie!

Jens Mortier, Managing Partner bij Shape & Shift

“Innovation first!”

Voor Jens gaan digitale innovatie en creativiteit hand in hand. “Binnen Shape & Shift gebruiken we vaak de slogan ‘Innovation first!’. Hiermee willen we aangeven dat creativiteit bij ondernemers en ontwikkelaars niet gefnuikt mag worden door juridische, technische en operationele obstakels. Ze mogen technologische innovatie niet in de weg staan.” “Naast digitale producten die mensen als eindgebruiker hebben, zien we ook meer en meer dat bedrijven digitale producten bouwen die een andere machine als eindgebruiker hebben. Een voorbeeld hiervan is Amazon. Want toen het bedrijf destijds onderzocht hoe een technische en schaalbare infrastructuur opgezet kon worden voor de lancering van een online boekenwinkel, kwamen Jeff Bezos en zijn collega’s op het idee om die infrastructuur te vermarkten en als een dienst te verkopen aan andere aanbieders. Deze Amazon Web Services (AWS) waren en zijn heel erg infrastructuurgericht. Meer generisch spreken we over API’s (wat staat voor Application Programming Interface), die op een toegankelijke manier een bepaalde technische capability aanbieden aan andere systeemontwikkelaars en organisaties."

Maak werk van een technology radar

Net zoals in de Business Club AI – waar inspiratiesessies de weg effenen voor een level playing field waarin innovatieve ideeën kunnen groeien – moet je als ondernemer voortdurend oog hebben voor nieuwe technologische trends en kansen. Jens: “Via het creëren van een zogenaamde technology radar in de organisatie geef je jouw medewerkers, externe partners en klanten de kans om interessante – grote én kleine – ideeën te detecteren en te registreren. Welke data zijn er al, welke zijn bijkomend nodig en hoe makkelijk of moeilijk is het om deze data te verzamelen? Hoe biedt GDPR een kader om deze gegevens te exploreren? Hoever staat een bepaalde AI-technologie? Hoe dicht leunt die aan bij jouw business? Is de tijd rijp voor actie, of is het beter om een digitale toepassing later uit te werken? Het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak in jouw organisatie maakt alleszins de weg vrij voor boeiende AI-toepassingen. In de praktijk zien we vaak dat klanten zich laten inspireren door technology radars van toonaangevende bedrijven en deze gebruiken om hun interne radar op te stellen met technologieën die voor hen nuttig kunnen zijn. Op die manier verloopt het spotten van nieuwe ideeën vaak vlotter.”

De Business Club AI van Voka: wegwijs in praktische toepassingen

Eind 2019 lanceerde Voka – KvK Limburg de Business Club AI. Het doel? Limburgse ondernemers inwijden in de wondere wereld van artificiële intelligentie en hen praktische toepassingen laten ontdekken. Het eerste (uitverkochte) traject van tien sessies was meteen een schot in de roos.

Dit traject is samengesteld uit een boeiende waaier van praktijkdemo’s, key notes en bedrijfsbezoeken. En uiteraard is het ook een ideale gelegenheid om te netwerken en te ontdekken hoe collega’s uit andere sectoren AI-oplossingen toepassen in hun organisatie.

Meer info: https://www.voka.be/limburg/activiteiten/bcai2122

Contactpersoon

Melanie Capocciuti

Adviseur innovatie & digitalisering

Artikel uit publicatie