Skip to main content
Map

Een big bang voor uw vennootschap

  • 21/06/2019

Een omwenteling met een positieve impact op het ondernemingsleven, zo kunnen we het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen gerust noemen. Meer nog, we kunnen spreken over een absolute big bang. Wat de veranderingen precies inhouden, kwam op 15 februari al aan bod in dit magazine. Jammer genoeg blijken ondernemingen nog te weinig het nut in te zien van de doorgevoerde vernieuwingen. Inhoudelijk worden er nochtans een aantal heilige huisjes gesloopt waardoor de bedrijven opnieuw centraal geplaatst worden. En geef toe, hoe kunnen we hier als ondernemer niet blij mee zijn?

We kunnen het niet genoeg herhalen: uw groeiverhaal is uniek. In welke levensfase uw onderneming ook zit, wat uw ambitie ook is, Voka West- Vlaanderen helpt u graag bij het uitstippelen van een groeipad op maat. En laat dat nu ook de sterkte zijn van het nieuwe vennootschapsrecht. Voor elke fase waarin een onderneming zich bevindt, biedt het nieuwe vennootschapsrecht een flexibele en moderne benadering. Dit geldt voor de oprichting, de financiering en voor de ontbinding. Er worden nuttige tools aangereikt om een overname te faciliteren, een duurzame successieplanning uit te tekenen of een aandeelhouder meer rechten toe te kennen. Kortom: dit nieuwe vennootschapsrecht speelt beter in op de noden van ondernemingen en ondernemers.

En net daarom, beste ondernemer, is het belangrijk om de onderliggende filosofie van het nieuwe Wetboek goed voor ogen te houden: de basisregelgeving zorgt voor een betere afstemming op de behoeften van de ondernemingen en de realiteit van het zakendoen. Door jaren van aanpassingen, toevoegingen en uitzonderingen was de overzichtelijkheid immers ver te zoeken. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen maakt hiermee komaf en zet de ondernemingen opnieuw centraal.

“De basisregelgeving zorgt voor een betere afstemming op de behoeften van de ondernemingen en de realiteit van het zakendoen.”

Bert Mons, Algemeen directeur

Het nieuwe Wetboek is in werking getreden op 1 mei 2019. Wenst u van de opportuniteiten die het Wetboek biedt gebruik te maken, dan kan dit dus al vanaf 1 mei door de statuten aan te passen. Bestaande vennootschappen hebben de tijd om zich volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek tot 1 januari 2024. Let wel: een aantal essentiële bepalingen zullen sowieso van toepassing worden vanaf 1 januari 2020. Dit geldt o.m. voor een dividenduitkering in een bvba.

De boodschap is dan ook duidelijk: speel in op de opportuniteiten die deze veranderingen met zich meebrengen en wacht niet tot het te laat is. De inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek vormt voor ondernemingen de gelegenheid om stil te staan bij de vraag of hun huidige structuur nog aan hun behoeften en verwachtingen beantwoordt. Omarm de big bang voor uw vennootschap en denk tijdig na over de meest gepaste vennootschapsvorm voor uw organisatie. Verdiep u in de veranderingen zodat u met kennis van zaken beslissingen kunt nemen in het belang van uw onderneming. Meer weten: contacteer Voka West-Vlaanderen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag