Skip to main content

Een 'andere' school: LAB

  • 13/10/2017

Op 1 september hebben 153 leerlingen het schooljaar geopend in het eerste en tweede jaar van de nagelnieuwe secundaire schol ‘LAB’ in Sint-Amands. “We doen dingen anders”, zegt directrice Kristien Bruggeman. Hun manier van lesgeven: jongeren prikkelen en uitdagen, hen echt leren denken en doen en hun ondernemingszin stimuleren.

Kristien gaf al een tijdje economie in het middelbaar, maar ze voelde, net als haar vriendin Tinneke Van Kerckhoven, dat er iets niet klopte aan het plaatje. “We stelden samen vast dat leerlingen in de wiskundeles wel hyperbolen konden tekenen, maar dat ze het moeilijk hadden om aan economische grafieken een interpretatie te geven. Het vak overschrijden, dat bleek bijna onmogelijk.”, zo zegt Kristien Bruggeman. “Onderwijs is klassiek een bijna industrieel, bureaucratisch proces. Vak per vak, streng ingedeeld. Terwijl leren per definitie niet zo werkt.”

Directrices

De oplossing: een eigen school

De twee collega’s filosofeerden regelmatig over een oplossing. “En toen kwam vanzelf de vraag: waarom starten we niet met een eigen school? Dat was een uitdaging. We zijn dat gaan onderzoeken. Wettelijk kon het: er is vrijheid van onderwijs. Maar kon het ook in de praktijk? Konden we onze ideeën ook concreet maken? Dat hebben we uitgepraat, samen met een groep gedreven mensen. En we gingen ervoor”

Maar wat doen ze nu anders in Sint-Amands? “Het uitgangspunt blijft: weg gaan van het vakjesdenken. Want dat is niet de manier waarop kinderen leren. We zetten in, niet op het vak, maar op het talent. We hebben bestudeerd hoe we de thema's van de eindtermen in projecten konden behandelen, buiten de grenzen van de klassieke vakken.”

Ze stellen nu al vast dat de manier van werken aanslaat: “Leerlingen zijn veel actiever tijdens de dag. Ze kunnen hun talent gebruiken, en dan komen ze veel verder."

Meer weten over LAB en innovatieve scholen, lees dan zeker de VokaTopics

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant