Skip to main content
  • Nieuws
  • Educatieve technologie is booming business

Educatieve technologie is booming business

  • 06/03/2020

De impact van de digitalisering op de samenleving is enorm en ook in het onderwijs is technologie in opmars. Het resultaat is dat educatieve technologie, afgekort tot EdTech, wereldwijd een booming sector is. Met 1,8 miljoen lerenden en 190.000 onderwijzers is het potentieel ook in Vlaanderen enorm.

Volgens cijfers van Deloitte was de globale EdTech in 2017 goed voor maar liefst 180 miljard euro. E ducatieve technologie kan omschreven worden als het gebruik van technologie om lesgeven en leren te ondersteunen. Dit kan gaan van apps om huiswerk te begeleiden, over robots om te leren coderen tot software om de administratie te vereenvoudigen.

De Vlaamse EdTech-markt

Het gebruik van digitalisering in het onderwijs staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Uit de jaarlijkse ICTmonitor blijkt bijvoorbeeld dat ICT wel gebruikt wordt om te communiceren of bij de lesvoorbereiding, maar veel minder om leerstof te differentiëren naargelang het niveau van de leerling of om leerstof te verwerven.

Toch is er een stijgende interesse merkbaar. Volgens een overzicht van De Tijd en Sirris zijn er momenteel een 90-tal start- en scale-ups actief op de EdTech-markt. Dat gaat over ondernemingen zoals Smartschool, Televic Education en uitgeverij Van In die met haar leerplatform Bingel 8 op 10 basisscholen ondersteunen. Daarnaast zijn er ook heel wat internationale spelers zoals Microsoft en Apple actief in Vlaanderen.

Al dat EdTech-geweld was vorig jaar voor het eerst samen te zien tijdens de technologiebeurs SETT in Gent. Indrukwekkend om mee te maken, maar klein bier vergeleken met internationale beurzen zoals de BETTshow in Londen waar jaarlijks meer dan 800 EdTech-bedrijven samenkomen.

Zeker in landen als de Verenigde Staten en China zijn er veel meer en ook veel grotere spelers actief. Duolingo bijvoorbeeld, een Amerikaanse app om talen te leren, wordt vandaag gewaardeerd op 1,4 miljard euro.

Opportuniteiten en valkuilen

Ondanks de recente bedrijvigheid op het vlak van EdTech zijn er nog heel wat uitdagingen om technologie op grootschalige wijze te introduceren in het onderwijs. Belangrijk daarbij is dat technologie nooit het doel op zich mag zijn, maar wel een waardevol instrument om leraren en directies te ontlasten en kennis en vaardigheden aan te leren.

Technologie laat immers toe om meer op maat te werken van de individuele leerling, om te differentiëren, om leerlingen verantwoordelijkheid te geven, om hen te laten samenwerken, om de leerstof te koppelen aan concrete toepassingen in de realiteit, enzovoort. Technologie maakt het bovendien mogelijk om het traditionele onderwijs te overstijgen en sterker in te zetten op levenslang leren.

Oplossing lerarentekort?

Een recent McKinsey-rapport becijferde dat leraren 20 tot 40 procent van hun tijd besteden aan activiteiten die door technologie geautomatiseerd kunnen worden. Hierdoor zouden ze veel meer tijd over hebben om les te geven.

Het zou meteen ook een oplossing kunnen zijn voor het lerarentekort want ook in Vlaanderen blijkt uit onderzoek dat leraren slechts 60 à 70 procent van de werktijd besteden aan lesgeven.

De essentiële voorwaarde voor een ruimere implementatie is dat technologie kwalitatief gebruikt wordt, vanuit een sterke visie en door bekwame leraren. Hiervoor is het belangrijk dat scholen een gedragen ICT-visie uitwerken en doordachte keuzes maken. Sterke ICT-coördinatoren zijn nodig om vanuit een geïntegreerde benadering scholen en leraren te ondersteunen om aan de slag te gaan met digitalisering, hen wegwijs te maken in het aanbod en ervoor te zorgen dat de verschillende tools naadloos op elkaar zijn afgestemd.

Extra investeringen in infrastructuur nodig

Daarnaast is het belangrijk dat directeurs en leraren voldoende gewapend zijn om technologie op een kwalitatieve manier te gebruiken. Er zijn ook bijkomende investeringen in IT-infrastructuur nodig. De staat van de Vlaamse scholen is vaak belabberd. Volgens de laatste ICT-monitor is het computerpark toegenomen, maar ook sterk verouderd. De meeste schoolgebouwen zijn onvoldoende uitgerust om digitalisering effectief te implementeren.

Ten slotte moet ook het onderzoek naar onderwijstechnologie versterkt worden. Leren is een complex proces. Wetenschappelijk onderzoek moet onderbouwen of digitale tools het gewenste effect behalen. Dit zal de toekomstige educatieve software alleen maar versterken.

17 maart: Kom leren op ‘Digital School Today

Op 17 maart organiseert Switch, in samenwerking met Voka, een ganse dag met keynotes en tal van workshops rond digitalisering in het onderwijs. Deelnemers kunnen er zelf ervaren hoe technologie een haalbaar hulpmiddel kan zijn in het onderwijs. Er worden praktische tools gedemonstreerd die meteen inzetbaar zijn, en er zijn tal van experten en ervaringsdeskundigen aanwezig die advies geven. Keynotes zijn er onder meer van minister Hilde Crevits en techwatcher Peter Hinssen. Er zijn ook een aantal innovatieve scholen aanwezig die zullen getuigen over hun ervaring.

Meer info

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd