Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • EDITO: Energie, lonen en tewerkstelling: precaire situatie

EDITO: Energie, lonen en tewerkstelling: precaire situatie

  • 25/05/2022

It’s the economy, stupid! Het is een quote die dateert uit de verkiezingscampagne van Bill Clinton in 1992, maar dertig jaar later blijft ze razend actueel. Ook vandaag is de economische situatie immers precair. De stijgende loon- en energiekosten doen de alarmbellen bij ondernemers afgaan. Het zorgt ervoor dat bedrijven die internationaal moeten concurreren, stilaan met hun rug tegen de muur komen te staan. Het is hoog tijd voor de regeringen van ons land om gehoor te geven aan de noodkreten van ondernemers.

Door de ongeziene stijging van de energiekosten komen tal van ondernemingen in gevaarlijk vaarwater terecht. Voor sommige bedrijven is een aanzienlijk energieverbruik noodzakelijk voor hun werking, waardoor ze niet in staat zijn om over te schakelen op een aangepast verbruik. Daarom pleiten we met Voka – KvK Vlaams-Brabant bij de federale overheid om een reglementair kader te onderzoeken en steun te verlenen aan de meest getroffen bedrijven. Zo niet, zetten we toekomstige investeringen en nieuwe jobs in dit land op het spel.

De exploderende loonkost is het tweede zorgenkind van de ondernemers. Uit een enquête van eind april blijkt 6 op de 10 bedrijven dit als het grootste probleem te zien. De automatische koppeling van de lonen aan de index zorgt ervoor dat de koopkracht op peil blijft. Voor ondernemingen ziet dit plaatje er heel anders uit. Het zijn zij die de loonindexeringen integraal betalen. De factuur voor die koopkrachtaanpassingen bedraagt nu al 22 miljard euro. Een gigantische som. 

Ons voorstel om dit in te perken? Een eenmalige indexsprong. Zo’n indexsprong zou helemaal niet betekenen dat de lonen niet meer kunnen stijgen. Wel betekent het dat we 1 indexering overslaan: als de indexering in de periode ‘22-‘24 14% zou bedragen, dan zouden onze lonen met ‘slechts’ 12% stijgen. Op die manier gunnen we de bedrijven een beetje ademruimte. 

Intussen ligt ook 1 mei en het feest van de arbeid achter de rug. Veel feesten was er echter niet aan: in België werken relatief weinig mensen, terwijl bedrijven hun groeiplannen moeten opbergen omdat ze geen geschikt personeel vinden. Aan de Vlaamse en federale regering om aan de slag te gaan met echte activerende maatregelen om hun ambitie van een tewerkstellingsgraad van 80% waar te maken. De huidige discussies over sterkere loonstijgingen bovenop de al spectaculaire indexering zullen het immers moeilijker maken om meer jobs te creëren. Zo is de cirkel rond en blijkt alles met elkaar verweven te zijn.

Contactpersoon

Kris Claes

Gedelegeerd Bestuurder

Dyls februari2024
Proximus

Artikel uit publicatie