Skip to main content
  • Nieuws
  • Economische schade loopt op tot 50 miljard in 2020

Economische schade loopt op tot 50 miljard in 2020

  • 13/05/2020

Aan het begin van de lockdown was onze inschatting dat de Belgische economie met 7% zou krimpen. Heel wat factoren wijzen nu op een herstel dat trager verloopt dan gepland, waardoor ook de economische schade sterk oploopt. 

Anderhalve maand geleden maakten wij een inschatting van de economische impact van de coronacrisis. Onze inschatting was toen dat de economische activiteit in België in 2020 met 7% zou krimpen, wat overeen zou komen met een totale economische schade van 40 miljard euro. De belangrijkste veronderstellingen daarbij waren dat onze economie in de lockdown een derde onder de normale activiteit draaide, dat de lockdown tot eind april zou duren, dat de structurele schade van de crisis beperkt kon worden met allerlei overbruggingsmaatregelen en vooral dat de economie na de lockdown niet meteen terug op volle toeren zou gaan draaien. Die veronderstellingen werden de voorbije weken grotendeels bevestigd, maar er doken ondertussen ook al signalen op dat de impact van de coronacrisis nog zwaarder kan uitvallen dan anderhalve maand geleden gedacht.  

Zwaardere impact dan gedacht 

Onze enquêtes van de voorbije weken bevestigen dat onze economie de voorbije maand ongeveer een derde onder haar normale toeren draaide. Anderzijds blijken er meer sectoren geraakt door de crisis. Bovendien duurt de gefaseerde versoepeling van de lockdown iets langer dan anderhalve maand geleden ingeschat. Het ziet er dan ook naar uit dat de terugval in economische activiteit tijdens de lockdown zwaarder uitvalt dan initieel ingeschat. Daarnaast bevestigen de eerste indicaties van de heropstart dat die eerder geleidelijk verloopt. De meeste bedrijven hebben hun activiteiten terug opgestart of opgevoerd, maar nog lang niet aan het niveau van voor de crisis. Hoe dat herstel de komende maanden zal evolueren, blijft een cruciale vraag om de totale impact van de coronacrisis te kunnen inschatten. Het wordt meer en meer duidelijk dat een terugkeer naar ‘normaal’ langer op zich zal laten wachten

Internationale handel verstoord 

De eerste signalen van de heropstart van de Chinese economie bevestigen dat het herstel ook daar maar heel geleidelijk gaat en vooral dat de verstoring van de internationale handel daarbij een belangrijke hindernis vormt. De sombere vooruitzichten voor de internationale handel zijn ook voor een extreem open economie als België erg verontrustend. Bovendien duiken er ook meer indicaties op dat we de lockdown-periode niet uitkomen zonder structurele schade. Twee op drie Vlaamse bedrijven gaf al aan dat ze hun investeringsplannen uitgesteld hebben, bijna de helft daarvan voor onbepaalde duur. Daarnaast denkt een kwart van de bedrijven dat ze genoodzaakt zullen zijn om de komende maanden mensen te ontslaan, terwijl nog eens een kwart het nog niet weet. De eerste ontslagen worden ondertussen aangekondigd, maar volgens enquêtes kan dat de komende maanden oplopen tot 180.000 ontslagen. Daarbovenop komen mogelijk nog eens 70.000 zelfstandigen die vrezen failliet te gaan. Het is duidelijk dat onze economie niet snel zal terugkeren naar pre-crisis niveaus. 

"De sombere vooruitzichten voor de internationale handel zijn voor een extreem open economie als België erg verontrustend.” 

Bart Van Craeynest

Schade loopt verder 

Tegen die achtergrond hebben we onze inschatting van de impact van de crisis neerwaarts bijgesteld. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt nu dat onze economie in 2020 met 9% zal krimpen, wat overeenkomt met een totaal verlies aan economische activiteit van bijna 50 miljard in vergelijking met het pre-crisis scenario. Voor 2021 gaan de meeste voorspellers uit van een krachtig herstel. Dat is zeer goed mogelijk, maar blijft afhankelijk van een aantal moeilijk te voorspellen factoren. De belangrijkste daarvan zijn het risico op volgende golven en de timing van een operationeel vaccin. De vooruitzichten voor 2021 blijven dan ook hoogst onzeker. De kans is evenwel heel reëel dat de totale schade in 2021 verder oploopt. De vraag is eerder in welke mate.   

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant