Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Economische schade loopt op tot 16 miljard

Economische schade loopt op tot 16 miljard

  • 19/03/2020

Met de dag wordt duidelijker dat het coronavirus, en de noodzakelijke inspanningen om dat onder controle te krijgen, een belangrijke impact hebben op onze economie. De economische schade kan oplopen tot 16 miljard.

Het inschatten van de impact van het coronavirus op onze economie is niet evident. Die hangt af van verschillende onzekere elementen zoals hoeveel van de Belgische economie nu echt plat gaat en vooral hoe lang duurt het om de epidemie onder controle te krijgen. Ondanks die onzekerheden is het toch belangrijk om een redelijke inschatting te kunnen maken van de economische schade, onder meer om een beeld te krijgen van wat nodig is om die schade te counteren.

Activiteit ligt plat

Het is nu al duidelijk dat de economische activiteit in ons land in het eerste kwartaal van 2020 duidelijk zal afnemen. Verschillende activiteiten zoals de horeca, luchtvaart, reizen en kleinhandel liggen zo goed als volledig plat. Die activiteiten zijn goed voor 7% van de totale economische activiteit in ons land. 

Daartegenover staat dat een belangrijk deel van onze economie maar in beperkte mate geraakt wordt. Dat is onder meer het geval voor een belangrijk deel van de overheidsdiensten (zo’n 21% van de economische activiteit), met de gezondheidszorg op kop, financiële dienstverlening (6%) en de activiteiten rond bouw en vastgoed (bijna 16%). 

“Met de juiste beleidsingrepen moet het mogelijk zijn relatief snel van de economische klap te herstellen.”

Bart Van Craeynest

Impact snel groter

Daartussen is er een grote groep activiteiten die geraakt worden door problemen met toelevering, afwezigheid van personeel of terugval van de vraag. Onze opeenvolgende enquêtes onder de Vlaamse bedrijven in de voorbije weken geven aan dat de impact in deze groep snel groter wordt, zodat een almaar groter deel van onze economie onder druk komt. 

De cruciale vraag blijft hoe lang het duurt om de uitbraak onder controle te krijgen. De indicaties uit China en Zuid-Korea tonen aan dat dat op relatief korte termijn kan met doortastende maatregelen. De verstrenging van de maatregelen is in die context een welkome stap. 

Terug groei vanaf zomer

Toch zal de economische activiteit ook in het tweede kwartaal verder afnemen. Ons uitgangspunt is niettemin dat de maatregelen in de loop van het tweede kwartaal afgebouwd kunnen worden en dat de economische activiteit dan geleidelijk terug kan hernemen. 

In dat scenario kan de economie vanaf de zomer terug gaan groeien. Dat herstel zou vrij krachtig kunnen zijn op voorwaarde dat de economie in de crisisperiode niet te veel structurele schade oploopt. Niettemin zal de economie de klap van de eerste helft van het jaar niet volledig goedmaken in de tweede helft van het jaar. Zo zou de Belgische economie over het volledige jaar 2020 met 2% krimpen. In vergelijking met het basisscenario van het Planbureau van begin februari komt dat overeen met een totale economische schade van 16 miljard euro. 

Krachtig ingrijpen

De terugval wordt daarmee allicht scherper dan tijdens de crisis van 2008-2009. Maar de economie zou zich sneller moeten kunnen herstellen. De cruciale voorwaarde daarvoor is dat de structurele schade in termen van jobverlies en faillissementen zo veel mogelijk beperkt wordt en dat de onzekerheid bij gezinnen en bedrijven zo snel mogelijk weggewerkt wordt eens de epidemie onder controle raakt. 

Dat vereist krachtig ingrijpen van de federale en regionale overheden. Die moeten zich vooral richten op steunmaatregelen om de crisisperiode te overbruggen, zowel voor werknemers als ondernemingen en zelfstandigen. Op dat vlak zijn de voorbije dagen al belangrijke stappen gezet, maar er moeten nog verdere initiatieven volgen. De focus moet daarbij vooral liggen op het vermijden dat tijdelijke betalingsmoeilijkheden uitgroeien tot structurele problemen. 

In een volgende fase kan er nagedacht worden over een tijdelijke boost om de economie terug op gang te trappen eens het virus onder controle raakt. Op korte termijn wordt de economische klap sowieso zwaar, maar met de juiste beleidsingrepen moet het mogelijk zijn om daar relatief snel van te herstellen.        

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel