Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Economische migratie: lijst knelpuntberoepen blijft te beperkt

Economische migratie: lijst knelpuntberoepen blijft te beperkt

  • 05/09/2023

Economische migratie in deze tijden van structurele krapte is voor onze ondernemingen een must. 

Belangrijk hulpmiddel is de specifieke lijst van functies waarvoor de minister een structureel tekort op de Vlaamse arbeidsmarkt vaststelt. Op basis van deze lijst kan een werkgever dan zonder individueel arbeidsmarktonderzoek een ‘derdelander’ (medewerker van buiten de EU) voor bepaalde duur aanwerven. Het hele proces voor een functie op de lijst gaat dan in principe een stuk vlotter en sneller, hoewel er ook dan nog heel wat werk aan de winkel is qua doorlooptijden om de slag om talent met andere landen aan te kunnen gaan. 

Met enige vertraging trad de tweejaarlijkse update van de lijst in werking op 1 september. Zoals elke keer adviseerde de Adviescommissie Economische Migratie (SERV), samengesteld uit de Vlaamse sociale partners, over deze lijst van middengeschoolde functies. In haar advies na uitgebreide consultaties op het terrein, stelden de werkgevers- en werknemersorganisaties unaniem dat de lijst zo accuraat en dekkend mogelijk moet zijn.

Amper 29 functies

Ze pleitten dan ook eenstemmig voor een forse uitbreiding van de (ontwerp-)lijst met meer dan 50 beroepen. De sociale partners motiveerden dit omstandig door te wijzen op methodologische gebreken van de samenstelling van de huidige lijst. Ze gaven meteen ook pistes aan voor een meer toekomstbestendige lijst om te kunnen anticiperen op toekomstige noden, denk aan technici hernieuwbare energie.

Groot was dan ook de teleurstelling dat de nieuwe lijst vanaf september afklokt op in totaal slechts 29 functies. Bijzonder pijnlijk voor onze industrie is dat geen productieoperatoren weerhouden zijn, dit betreft bijv. de voedingsindustrie en houtbewerking, maar ook de chemische en farmaceutische industrie. Ontbreekt ook de regelaar textielproductiemachines nochtans een heel zwaar knelpunt. Geen spoor ook van binnen- en buitenschrijnwerkers noch van dakdekkers terwijl die ten zuiden van de taalgrens wel op de lijst figureren. 

Gemiste kans

Ter vergelijking de Waalse lijst telt 75 beroepen. Een gemiste kans voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Gelet op de aanmodderende activering van de arbeidsreserve door hopeloos verdeelde bevoegdheden tussen het federaal en regionaal niveau, is vandaag een én-én verhaal noodzakelijk in Vlaanderen. Men kan zich immers in die omstandigheden niet blijven verschuilen achter de interne arbeidsreserve om economische migratie slechts in homeopathische dosissen naar onze arbeidsmarkt te laten doorsijpelen.

De acute problemen als gevolg van de arbeidsmarktkrapte vergen naast een inzet op opleiding en loopbaanontwikkeling, een doortastende activering van niet-actieven, het uitbouwen van de interregionale mobiliteit, … ook kordate oplossingen op kortere termijn via economische migratie. 
__________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de reactie van Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka vzw, in De Tijd

Contactpersoon

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid

imu - vzw - Altez