Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Economie sputtert, vraag zakt in

  • 01/12/2023

Op basis van de cijfers blijft een significante stijging voor de rest van het jaar en begin 2024 uit. Het aantal starters en het stijgende aantal werklozen (nog voor de sluiting van Sappi) zijn dramatisch. Ook de bouw en de autosector weten niet te overtuigen.

Starters in vrije val
 

In september 2023 kwamen er maar 595 nieuwe Limburgse bedrijven bij. Dit zijn 17,56% minder starters dan een jaar geleden. Het totale voorlopige verschil groeit hiermee naar -5,73%. Met de voorlopige cijfers scoren we net beter dan het covidjaar 2020. 
 


Export kruipt traag uit dal

In september neemt het aantal afgeleverde exportcertificaten met 1,9% toe. De exportwaarde groeit met 4% aan tot 8,3 miljoen euro en overtreft het maandgemiddelde voor september zodoende met 2,1%. Voor de periode tot maart 2024 blijven de trends voor beide indicatoren opwaarts gericht. Het trendpatroon voor de exportwaarden verliep een jaar geleden nog significant dalend. 
 

Cijfers voor de bouw overtuigen nog niet
 

De bouwdata leren dat in juni 8,6% meer bouwvergunningen werden afgeleverd dan in mei. De juni-expansie wordt gesteund vanuit alle indicatieve segmenten. Gedurende het  vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024 evolueert de totale bouwactiviteit langsheen een significant opwaartse trend die licht steiler verloopt dan een jaar geleden. Dit profiel wordt hoofdzakelijk gegenereerd binnen de residentiële nieuwbouw. In de overige segmenten domineert een duidelijke stagnatietendens.
 

Voertuigen krimpen deze maand

In september krimpt het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen met -7,9%. Het totale aantal inschrijvingen overtreft het maandgemiddelde met 12,6% en is tevens goed voor zilver in de september-ranking sinds 2010. Alle trends blijven positief en die voor de bedrijfsvoertuigen en personenwagens worden zelfs significant. Voor beide segmenten blijven de trends qua intensiteit tevens sterk vergelijkbaar met de patronen van een jaar geleden. De trend voor de vrachtwagens wordt licht positief, maar vlakt uit. Voor de totale markt resulteert een significant opwaartse trend met dezelfde intensiteit als vorig jaar.

Aantal werkzoekenden neemt voor eerste keer toe in september

In september worden 2,1% meer werkzoekenden geregistreerd dan in augustus. Dit is de eerste keer sinds 2007 dat er in september een toename voorkomt. De huidige maand-tot-maand toename is het grootst voor de vrouwen (+3,2%), voor de mannen blijft de aangroei beperkt tot 0,9%. Vanaf oktober dient zich voor beide geslachten een opwaartse trend aan. Schoolverlaters lijken dit jaar opvallend moeilijker hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden. In september werden 3,4% meer vacatures uitgeschreven dan in augustus. Het jobaanbod belandt zodoende 30% boven het maandgemiddelde. Het huidige vacaturevolume is goed voor brons in de september-ranking sinds 2010. De trend blijft licht opwaarts gericht en is sterk vergelijkbaar met die van een jaar geleden. Eind september bleven 3,4% meer vacatures oningevuld dan in augustus. Tot de jaarwisseling lijkt een verdere krimp het aantal openstaande vacatures nog terug te brengen tot 8.000 eenheden. Voor het eerste kwartaal van volgend jaar is een nieuwe expansie tot zowat 9.500 eenheden niet uit te sluiten. ◀

Contactpersoon

Kristien Put

Coördinator Bedrijvig Limburg

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie