Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Duurzame domeinnamen bij miK-Klimaatambassadeur DNS Belgium

Duurzame domeinnamen bij miK-Klimaatambassadeur DNS Belgium

  • 14/08/2019

Vrijdag 7 juni 2019 bracht de gedeputeerde voor Milieu & Duurzaamheid Bart Nevens een bezoek aan DNS Belgium, de Klimaatambassadeur van miK.
DNS Belgium lichtte toe welke initiatieven het de voorbije jaren nam om het bedrijf klimaatneutraal te maken.

Klimaatambassadeur?

miK is een project van de provincie Vlaams-Brabant en Voka Vlaams-Brabant. Sinds 2014 verkiest miK (milieu infopunt voor de KMO) jaarlijks een bedrijf tot Klimaatambassadeur. Die trofee van Klimaatambassadeur wordt stilaan een begrip in Vlaams-Brabant en maakt de inspanningen op vlak van klimaatneutraliteit en duurzaam ondernemen zichtbaar voor de buitenwereld. Het winnende bedrijf wordt een bron van inspiratie voor anderen. De Klimaatambassadeur wordt uitgenodigd op tal van evenementen om ervaringen uit te wisselen via een community van organisaties en specialisten die klimaatneutraliteit ook hoog op hun agenda zetten. De winnaar draagt een gans jaar de titel van ambassadeur uit en ontvangt de provinciaal gedeputeerde in zijn bedrijf.

“DNS Belgium is een schitterend voorbeeld van een modern bedrijf dat duurzaamheid tot in de core van zijn business heeft laten doordringen”, stelt Astrid De Man, projectocoördinator miK van Voka Vlaams-Brabant. “We hopen dat ze een even inspirerende opvolger krijgen als Klimaatambassadeur 2019. Bedrijven kunnen zich hiervoor nog steeds kandidaat stellen via www.mikkmo.be.”

  

DNS Belgium

100% groene stroom

DNS Belgium is de beheerder van alle .be-, .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen. General manager Philip Du Bois: “Duurzaam ondernemen maakt integraal deel uit van DNS Belgium. Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit vier pijlers: inspirerende werkplek, leider in veiligheid, digitaal bewustzijn en duurzaam ketenbeheer. Het is binnen deze laatste pijler dat wij onszelf als doel hadden gesteld om klimaatneutraal te worden tegen 2020. Hiervoor stelden we een ambitieus klimaatprogramma op. Op één jaar tijd reduceerden we onze CO2-uitstoot met 11% door een combinatie van meer evidente maatregelen en innovatie. Voorbeelden hiervan zijn de overschakeling van ons kantoor naar 100% groene stroom en de migratie van onze software naar een klimaatneutrale cloudoplossing. Ook de invoering van een cafetariaplan waarbij wij onze medewerkers de mogelijkheid kregen om een fiets te leasen droeg hieraan bij.”

CO2-reductieprogramma

“De daadwerkelijk uitgestoten hoeveelheid CO2compenseerden we op verschillende manieren. We steunden internationaal gecertificeerde CO2-reductieprogramma’s waarmee we PAS2060-gecertificeerd klimaatneutraal werden. We sloten een samenwerkingsovereenkomst af met www.planteenbos.be zodat er een duurzaam bos aangeplant kon worden in Essene, Vlaams-Brabant. We bekeken ook hoeveel CO2we hebben uitgestoten sinds het ontstaan van DNS Belgium en berekenden de gevolgen hiervan op de klimaatverandering. Vervolgens steunden we organisaties die de gevolgen van de klimaatverandering bestrijden.”

  

bedrijfsbezoek DNS

Klimaatambassadeur als startpunt

“Voor ons stopt het niet met onze verkiezing tot klimaatambassadeur. Wij willen andere organisaties inspireren en een voorbeeld zijn met onze acties. Daarnaast blijven we inzetten op innovatieve maatregelen om onze CO2-uitstoot blijvend te verminderen. De zorg voor een beter milieu tenslotte, is iets wat enkel kan slagen als er samengewerkt wordt tussen bedrijven, overheden en burgers. Ook daarin zullen wij de komende jaren verder investeren.”

Ter afronding van het bezoek en om de klimaatacties van DNS Belgium ludiek in de kijker te zetten werden enkele zaadbommetjes in het grasveld van de Philipssite gegooid. Deze zorgen voor wilde bloemengroei die bijen zal aantrekken en de verdere bestuiving zal stimuleren.

Is jouw duurzaam bedrijf ook goed bezig?

Kan jouw bedrijf ook een duurzame inspiratiebron vormen voor tal van andere kmo’s?

Stel je dan vóór 1 oktober 2019 kandidaat voor de miK-Klimaatambassadeur via www.mikkmo.be.

Contactpersoon

Kristien Depraetere

Projectmanager Duurzaam Ondernemen

Proximus