Skip to main content

Duurzame dakbedekking à la carte

  • 19/02/2019
Koen Sneiders - Derbigum

Wat hebben het Witte Huis in Washington, het VN gebouw in Kopenhagen en het Pantheon in Rome gemeenschappelijk? Ze hebben allemaal dakbedekking gerealiseerd door Imperbel, een firma die beter gekend is onder de productnaam Derbigum. “We zijn een familiebedrijf dat nog 100% Belgisch is, maar sinds 1932 is uitgegroeid tot een wereldspeler”, vertelt Koen Sneiders, recycling en waste manager bij Derbigum.
 

Tekst: Charlotte Max – Foto’s: Studio Dann

De missie van Derbigum is duidelijk: men wil de uitgelezen leverancier zijn van duurzame oplossingen om gebouwen te beschermen tegen de natuurelementen. En daarbij stellen ze ‘customer intimacy’ voorop. “Dat betekent dat we focussen op het leveren van extra diensten en het opbouwen van diepe, langetermijnrelaties met onze klanten”, legt Koen Sneiders uit.

“We beseften dat we in de markt van de dakbedekking steeds meer geïsoleerd geraakten door de vele consolidaties. Dat betekent dat je als bedrijf steeds kleiner wordt. Maar dat betekent ook dat je collega’s op volume produceren en hun producten beter in de markt kunnen zetten. Dus zit je met het feit dat je een product van zeer hoge kwaliteit hebt, dat relatief duur is. Je kan dan wel proberen om heel efficiënt te werk te gaan, maar op een bepaald moment zit je toch op je tandvlees. Daarom hebben wij de keuze gemaakt om 100% in te zetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening voor onze klant, namelijk de dakdekker. We zorgen ervoor dat hij ontzorgd wordt en altijd kan terugvallen op onze service.”

En die customer intimacy trekken ze bij Derbigum ook door binnen de organisatie. “Binnen het bedrijf is iedereen leverancier en klant van elkaar. Ook ten opzichte van collega’s proberen we altijd het onderste uit de kan te halen. In feite is heel onze organisatie dus doordrongen van customer intimacy, op elk niveau en met alle stakeholders.”

À la carte

Bij Derbigum staat de klant altijd op de eerste plaats. Dat betekent ook dat men oplossingen zoekt voor heel specifieke vragen van klanten. “Wij hebben niet de capaciteit om een volumeproducent te zijn, maar we kunnen wel heel snel inspelen op veranderingen in de markt en op specifieke vragen van klanten en architecten. We kunnen echt à la carte opereren.”

Een voorbeeld daarvan is de installatie van de stadsboerderij op het dak van de bekende ‘abattoir’ in Anderlecht. “Op het dak van het oude slachthuis in Anderlecht hebben we meegewerkt aan de bouw van de grootste aquaponische boerderij van Europa, een boerderij waar zowel planten als vissen worden gekweekt. Dat was een grote uitdaging: we moesten zorgen dat het dak geschikt was om op te tuinieren, dat het veel gewicht kon dragen, dat het waterdicht was enzovoort. Bovendien hebben we er ook een waterrecuperatiesysteem geïnstalleerd om de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. Dat zijn pilootprojecten die aangeven waar het naartoe zal gaan in de toekomst en waar wij het verschil kunnen maken.”

Wat als?

Derbigum heeft in de loop der jaren heel wat technische expertise opgebouwd, maar daarnaast investeert het bedrijf ook voortdurend in onderzoek en ontwikkeling. “Tot voor kort heeft onze R&D- afdeling sterk ingezet op onderzoek naar een alternatief voor bitumen, dat we gebruiken als grondstof voor een groot deel van onze producten. De insteek was 'Wat als?'. Wat als de prijs van petroleum gerelateerde producten in die mate stijgt dat het economisch niet haalbaar is tegenover de alternatieven die er bestaan voor het afdekken van platte daken zodat je jezelf uit de markt prijst? Wat als bitumen niet meer zou mogen gebruikt worden? Enzovoort. De eerste uitdaging die daaruit voortvloeide was om ‘bio-based’ producten te ontwikkelen. Daar is tot een paar jaar geleden heel sterk op ingezet en dat plantaardig product, Derbipure, staat nu in de markt.”

Naast een plantaardig alternatief voor bitumineuze producten, onderzocht Derbigum ook de mogelijkheden voor recyclage. “Ook het NT-assortiment, dat voor 25% is samengesteld uit gerecycleerde grondstoffen, is eigenlijk ontstaan vanuit financiële overwegingen. Zo’n 15 à 20 jaar geleden realiseerde men zich namelijk dat men iets constructiefs moest doen met het productieafval in plaats van het gewoon af te zetten op stortplaatsen. Men heeft dan intern een groep aan het werk gezet om te kijken of men dat hoogwaardig afvalmateriaal opnieuw kon gebruiken. Na heel veel onderzoek is daar uiteindelijk het NT-gamma uit voortgevloeid.”

“Hoewel alles dus oorspronkelijk vanuit financiële overwegingen in gang is gezet, kan je zeggen dat wij al bezig waren met circulaire economie avant la lettre. Ondanks tegenslagen en de kost van het hele NT-project heeft Derbigum er toch mee doorgezet. In een financieel ingesteld bedrijf zou men een kosten-batenanalyse maken en ermee stoppen. Een familiebedrijf kan dan beslissen om er toch mee door te gaan. Dat was toen heel visionair.”

Duurzaamheid

Tot voor kort was ‘duurzaamheid’ voor Derbigum synoniem voor performantie in de tijd. Maar intussen beseft men dat het veel meer is dan dat. “Dankzij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) en de duur- zaamheidsdoelstellingen hebben we nu een richtlijn gekregen voor initiatieven zoals ons NT-gamma en plantaardige producten.”

Om concrete acties op te zetten rond de duurzaamheidsdoelstellingen heeft Derbigum intern een werkgroep opgericht met vrijwilligers uit elk departement. “We gaan proberen om te werken aan zo veel mogelijk doelstellingen. Natuurlijk zullen er een paar doelstellingen zijn waar de inzet miniem zal zijn omdat ze niet echt passen binnen de activiteit van het bedrijf, maar er zijn ook andere doelstellingen die we heel breed zullen implementeren.”

“Bijvoorbeeld op sociaal vlak zijn er dingen die nog beter kunnen. Er zijn al goede initiatieven, zoals een eigen trainingscentrum en samenwerkingen met scholen, maar nu blijkt dat je als bedrijf toch nog meer kan doen, zowel voor de werknemers, als voor de omwonenden. We kunnen niet meer denken in ‘wij’ versus ‘zij’ en ‘de fabriek stond hier eerst’. Je krijgt een spanningsveld en je moet daarmee omgaan door dialoog. Ik denk dat dat ook een aspect is wat hier zijn plaats heeft.”

“En ook in de zorg voor de planeet kunnen we nog groeien. We hebben wel al heel wat werk verricht, met ons NT-assortiment en Derbipure, maar we kunnen proberen om grenzen te verleggen. En daar kan onze R&D-afdeling dan weer een belangrijke rol in spelen. Er zijn heel wat mensen die met veel ideeën en oplossingen komen aandraven, dus het is een spannende tijd op dat gebied.”

“Het is goed dat die duurzaamheidsdoelstellingen er zijn zodat we een richting hebben. Ook bij de kick-off audit voor het VCDO bleek dat we al op de goede weg zijn, maar dat er ook nog veel kansen voor verbetering zijn. Dit is een unieke kans om al onze acties te bundelen, na te gaan wat al goed gaat en wat niet, en dan van daaruit verder te werken.”
 

 

Heel wat bedrijven zetten actief in op de VN duurzaamheidsdoelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals). Die 17 doelstellingen zijn opgebouwd rond 5 pijlers: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Maar hoe kan jij die op een praktische manier implementeren in jouw organisatie? Enkele bedrijven geven het goede voorbeeld in deze reeks.

Meer info: saartje.boutsen@voka.be 
 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie februari 2019.

Proximus