Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • ‘Duurzaamheid is verankerd in ons DNA dankzij het charter’

‘Duurzaamheid is verankerd in ons DNA dankzij het charter’

  • 16/02/2023

AZ Klina nam al drie jaar op rij deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Dit traject geeft bedrijven een kader bij duurzamer ondernemen in de breedste zin van het woord. ‘Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een mooie bekroning voor al onze inspanningen’, zeggen projectleiders Hannah Snoeck en collega Els De Wachter.

Aanvankelijk wist AZ Klina niet echt wat duurzaamheid specifiek voor een ziekenhuis kon betekenen, zo herinneren beiden zich nog. ‘Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen heeft ons geholpen om een concrete vertaalslag te maken van de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, red.) van de Verenigde Naties naar onze eigen context. Het thema duurzaamheid leefde al langer onder de collega’s, vooral dan ingevuld als milieu- en energiemaatregelen’, schetst Hannah Snoeck, projectleider Innovatie en Duurzaamheid bij AZ Klina. ‘Maar het traject liet ons toe om ook na te denken over minder evidente, maar zeer belangrijke duurzaamheidsthema’s als welzijn en gezondheid van onze medewerkers, afval en recyclage, de vergroening van onze campussen, duurzame mobiliteit, onze armoede-inspanningen, duurzame attenties, gezonde en evenwichtige voeding, enzovoort. We zijn dit jaar in de running om SDG-pionier te worden, dus worden we uitgedaagd om alle zeventien SDG’s te bedienen. Dat geeft ons een nieuwe kijk op de zaken.’

‘Het Charter heeft ons vooral ook de kans gegeven om het thema duurzaamheid strategisch hoog op de agenda te plaatsen’, vult haar collega-projectleider Els De Wachter aan. ‘Zo werd hieraan een ziekenhuisbreed gedragen project gewijd. Er komt ook een adviescomité Innovatie en Duurzaamheid, met daarin onder andere een afvaardiging van de raad van bestuur en de medische raad. Zo kan er echt op het hoogste niveau strategisch worden nagedacht over wat duurzaamheid voor ons ziekenhuis betekent. Sinds oktober vorig jaar is er ook een werkgroep die het operationele verlengde is van het adviescomité, maar ook zelf ideeën kan aandragen. We streven naar maximale betrokkenheid van de collega’s. Op termijn willen we een decentraal ‘green team’ om dat ownership nog te verhogen.’

Iedereen mee met het verhaal

Het charter is volgens Hannah Snoeck de hefboom geweest om duurzaamheid echt in het DNA van AZ Klina als organisatie te verankeren. ‘We hebben vorig jaar zelfs onze Dag van de Leidinggevenden aan het thema duurzaamheid gewijd. Het belangrijkste is dat alle medewerkers intern mee zijn met dit verhaal, voordat we er extern mee uitpakken. We willen bovenal authentiek zijn in wat we doen.’

‘De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen geven ons een nieuwe kijk op de zaken.’

Hannah Snoeck

Bij zijn eerste deelname aan het VCDO in 2020, lag de focus bij AZ Klina vooral op het terugdringen van de negatieve (milieu-)impact. Daarom werd het ziekenhuis gescand door het Vlaams Energie Bedrijf. ‘Uit die oefening kwamen meteen heel wat maatregelen, die we dan zijn beginnen uit te voeren’, vertelt Hannah Snoeck. ‘Dat ging onder meer over het bijplaatsen van zonnepanelen, de installatie van vier nieuwe warmtepompen, een intelligente sturing van de liften, een renovatie van de stookplaatsen en een relighting, waarbij tl-armaturen moesten wijken voor ledverlichting. We zetten dit jaar ook in op nog meer decentraal meten, om de impact van onze maatregelen nog beter te kwantificeren.’
Een tweede luik in het energieplan is de interne communicatie over de energiebesparende maatregelen. Els De Wachter: ‘We willen onze medewerkers laten weten wat we al hebben gedaan, wat er nog op de planning staat én wat zij zelf nog extra thuis en op het werk kunnen doen. Daarbij ligt de nadruk op die gedeelde verantwoordelijkheid. Die interne communicatie wordt ook cruciaal voor het behalen van ons duurzaamheidsambities op lange termijn.’ 

Automatisch anders kijken

Actiepunten waarop AZ Klina nog wil werken, situeren zich meer in de sfeer van de positieve impact. ‘We willen zoveel mogelijk groen binnen en buiten de muren. We willen onze collega’s nog meer workshops en sessies aanbieden, bijvoorbeeld rond veerkrachtig in het leven staan, cardiocoherentietraining, minder suiker eten en een goede work-lifebalans’, somt Hannah Snoeck mogelijke opties op. ‘We zetten volop in op duurzame mobiliteit, onder andere door goedkope fietsaankopen en fietsvergoedingen in te voeren en met elektrische deelfietsen te werken. Op vlak van armoede bestrijden zetten we onze inspanningen voort door mensen preventief bewust te maken van de kosten van een ziekenhuisopname. Desgewenst starten we een afbetalingsplan op. We zetten ook in op transmurale samenwerkingen binnen het zorgecosysteem en het decentraliseren van het zorgaanbod. Daarnaast is het onze rol om de aandacht voor duurzaamheid in bestaande projecten in te brengen. Op die manier wordt er nu automatisch naar veranderingen gekeken.’

Banner belgian coast hotels maart
AW_Welt_6stappenplan