Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Duurzaamheid in 2020 bij Voka Vlaams-Brabant

Duurzaamheid in 2020 bij Voka Vlaams-Brabant

  • 11/10/2021

Voka Vlaams-Brabant neemt de rol van het bedrijfsleven in de transitie naar een duurzame samenleving ernstig. Klanten, leveranciers, werknemers, stakeholders en het grote publiek verwachten steeds meer dat producten en diensten in faire omstandigheden gemaakt en geleverd worden. In dit duurzaamheidsverslag geven we mee welke initiatieven Voka Vlaams-Brabant nam om mee te bouwen aan een duurzame maatschappij.

Duurzame trajecten

trajecten29 ondernemingen werden begeleid in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen-traject. 28 daarvan mochten een VCDO-charter ontvangen.

Sinds 2014 organiseert Voka Vlaams-Brabant jaarlijks de wedstrijd miK-Klimaatambassadeur, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Daarin gaan we op zoek naar bedrijven die zich onderscheiden door zich in te zetten voor klimaatneutraliteit, milieubewust gebruik van energie en grondstoffen en duurzaam ondernemen. In 2020 werd drukkerij Van der Poorten uit Leuven verkozen uit 11 kandidaten vanuit de verschillende Vlaams-Brabantse regio’s.

In het kader van Smart Hub Vlaams-Brabant (zie lager) ondersteunde Voka binnen de cluster Cleantech het project One-stop-shop Groene Bedrijfsvloot. Daarin begeleidden we in 2020 19 bedrijven en informeerden en sensibiliseerden we 500 deelnemers aan verschillende infosessies over dit thema.

Ondersteuning aan ondernemers

ondersteuningVoka-medewerkers konden 988 info- en adviesvragen van ondernemers behandelen. 

Geabonneerden ontvingen 45 wekelijkse updates met actuele bedrijfsinfo, interessante opleidingen en nuttige partnercontent naar ondernemers.

213 ondernemingen volgden een Voka-infosessie over duurzaamheid, milieu of energie.

139 ondernemingen volgden een Voka-opleiding over duurzaamheid, milieu of energie.

Partnerships

ondersteuningVoka Vlaams-Brabant stond in 2010 mee aan de wieg van het project Leuven 2030 en is nog steeds sleutelpartner. Binnen Leuven 2030 werken inwoners, bedrijven, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en overheden samen aan een klimaatneutrale toekomst voor de stad Leuven: geen netto CO2-uitstoot meer, gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en een aantrekkelijke publieke ruimte. Meer dan 300 partners zijn betrokken bij dit participatieve en wetenschappelijk onderbouwde project.

Smart Hub Vlaams-Brabant wil onze provincie in binnen- en buitenland op de kaart zetten als innovatieve en ondernemende kennisregio. Samen met provincie Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB en POM Vlaams-Brabant richten we ons op innovatie in vijf speerpuntsectoren: health, food, logistics, creativity en cleantech. Voka levert de Smart Hub Manager voor Creativity en Cleantech.

MiK, het milieu-infopunt voor de kmo, is een samenwerking tussen de Provincie Vlaams-Brabant en Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. MiK ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen in hun zoektocht naar antwoorden op al hun milieuvragen en de stappen die ze zetten richting duurzaamheid, klimaatneutraliteit, waterbesparing, energiebesparing, … Het is samen met miK dat we jaarlijks op zoek gaan naar een Klimaatambassadeur.

Mobiliteit

MobiliteitDe kamer kocht nieuwe (elektrische) poolfietsen aan en faciliteerde 6 medewerkers in hun keuze voor een leasefiets.

Voka Vlaams-Brabant nam deel aan Bike for Life om woon-werkverkeer met de fiets bij zijn werknemers te stimuleren. 

Ondernemen tijdens corona

MobiliteitVoka hield een uitgebreide Frequently Asked Questions bij op de website, die voortdurend werd aangepast aan de laatste nieuwe informatie. Zo boden we ondernemers een duidelijk en actueel overzicht van de maatregelen, ondersteuning en geldende protocollen.

Via enquêtes werd gepolst bij ondernemers hoe groot de impact van corona was en waar de grootste problemen lagen.
Samen met preventieadviseur Premed werkte Voka nauw samen om het kantoor coronaproof te houden, werd een bubbelsysteem uitgewerkt en een eventprotocol geschreven voor events wanneer die mochten doorgaan.

Onze HR-afdeling volgde telefonisch het welzijn van Voka-werknemers op tijdens de lockdown. Op het interne welzijnsplatform Voka-in-Balans deelden werden tips gedeeld en wisselden medewerkers ervaringen uit.

Proximus

Artikel uit publicatie