Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Duurzaam ondernemen? Voka Vlaams-Brabant helpt je op weg

Duurzaam ondernemen? Voka Vlaams-Brabant helpt je op weg

 • 05/11/2020

In het Voka-transitieplan ‘Samen Groeien’ is duurzaamheid één van de speerpunten om de komende jaren een gezonde groei te kennen. Die focus op duurzaamheid is voor Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant niet nieuw en het belang ervan zal de komende jaren alleen maar toenemen. Heb jij vragen of wil je initiatieven nemen op dit vlak? Dan staat ons team van experten in het Kenniscentrum klaar om jou op weg te helpen. Ontdek er alles over in dit artikel.

Informeren, sensibiliseren en activeren

Team Duurzaamheid kan je op drie manieren verder helpen:

 1. Informeren: krijg gratis eerstelijnsadvies rond diversie duurzaamheidsthema’s, of doorverwijzing binnen ons brede netwerk van experten voor concrete of complexe cases. Mogelijke topics zijn omgevingsvergunningen, energie en klimaat, afval en circulaire economie, water en droogteproblematiek.
   
 2. Sensibiliseren: hierbij gaan we een stap verder. We bieden onze leden actua- of infosessies over de laatste trends, organiseren bedrijfsbezoeken bij bedrijven met best practices en laten leden met elkaar netwerken rond duurzaamheidsthema’s.

  Deze sensibiliseringsacties kaderen in onze projecten die we uitvoerencin samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant:
  - MiK: het Milieu-infopunt voor de kmo (www.mikkmo.be)
  - Smart Hub Vlaams-Brabant: Cleantech (www.smarthubvlaamsbrabant.be/cleantech)

  Nieuw in ons aanbod zijn ook de in-company opleidingen, die we zelf organiseren bij een bedrijf voor management- of personeelsleden. Helemaal op maat van het bedrijf werken we een CSR-opleiding of brainstormoefening uit in het kader van de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.
   
 3. Activeren: tijdens de activeringsfase vragen we een zeker engagement van onze leden en begeleiden we hen om rond een concreet duurzaamheidsthema stappen vooruit te zetten. Dit is de meest intensieve fase binnen onze dienstverlening en omvat meerdere contactmomenten waarbij we onze expertise delen. Bovendien kom je als bedrijf terecht in een community van duurzame bedrijven waarmee je best practices kan delen of ervaringen kan uitwisselen.

Trajecten in de kijker

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Dit is een traject van een jaar waarbij je aan de slag gaat met duurzaamheidsacties, opgehangen aan de 17 SDG’s van de VN. Na 3 succesvolle deelnames maak je zelfs kans met een VN-certificaat te kunnen pronken.

In het actieplan definiëren we min. 10 acties volgens verschillende SDG’s. Om het VN-certificaat te verdienen, dien je over 3 jaar in elke SDG minstens 1 geslaagde actie te hebben. We starten het traject met een kick-off. Dat is een conformiteitscheck met de wetgeving en scan van de onderneming en van de acties die je vandaag al onderneemt. Zo maken we een actieplan voor het komende jaar op. Tussentijds evalueren we en sturen eventueel zaken bij of bieden we vanuit Voka extra ondersteuning. De eindevaluatie zal duidelijk maken of je voor min. 10 acties slaagt. Een onafhankelijke evaluatiecommissie, samengesteld uit diverse spelers binnen duurzaamheid, bewaakt de kwaliteit. Zij keuren het actieplan goed en beslissen finaal of je het Charter behalen. We bezorgen je doorheen het jaar het nodige interne en externe communicatiemateriaal. Daarnaast organiseren we diverse netwerksessies met de andere deelnemers (Vlaams-Brabant en Vlaams).

One Stop Shop Groene Bedrijfsvloot

Nog tot eind dit jaar kun je instappen in dit traject waarin we je, samen met onze partners, informeren over de mogelijkheden om jouw bedrijfsvloot om te schakelen naar meer duurzame alternatieven. Een bevraging brengt de mobiliteitsprofielen in je onderneming in kaart. Samen met de Total Cost of Ownership-berekening stippelen we dan een traject op maat uit. Een laatste fase van het traject zou de effectieve installatie van laadinfrastructuur aan het bedrijf kunnen zijn.

Circulaire businessmodellen (nieuw in 2021)

De transitie naar een circulaire economie vraagt een nieuwe manier van opstellen
van je businessmodel. Het integreren van aspecten als circulaire input, grondstoffen
herwinnen, levensduur verlengen, deelplatformen of Product as a service, kan
bijdragen tot een circulair model. Het Voka Team Duurzaam Ondernemen kan je
hierin begeleiden.

Meer info?

Interesse om ons aanbod beter te leren kennen? Neem dan contact op met ons Team Duurzaam Ondernemen via duurzaamondernemen.vb@voka.be.

Proximus

Artikel uit publicatie