Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • ‘Duurdere, afgewerkte gebouwen scoren beter’

‘Duurdere, afgewerkte gebouwen scoren beter’

  • 28/10/2022

Quares is in de vastgoedwereld van vele markten thuis: van makelaar over beheerder van commercieel vastgoed en bedrijfsterreinen tot onderhoud & facilitaire diensten en zelfs design & build, met het oog op renovatie en herbestemming. Dat die brede scope in een snel veranderende wereld een absolute meerwaarde is, 
beseffen CEO Siham Rahmuni en Floris Simoens, Head of Immo Services, al te goed.

Dat Antwerpen bruist en in volle ontwikkeling is, daarvan getuigen onder meer de nagelnieuwe stadsbuurt Nieuw Zuid en de huidige ontwikkelingen in de Slachthuiswijk en Antwerpen-West. Ook in de stadsrand beweegt er heel wat. ‘Antwerpen is al jaren met die opgaande beweging bezig’, weet Floris Simoens, Head of Quares Immo. ‘Met de haven in de buurt blijft de vraag naar vastgoed stijgen. De binnenstad raakt stilaan wel wat verzadigd wat grote bouwprojecten betreft. Daarom zien we des te meer grote ontwikkelingen net buiten de stadsrand. Antwerpen-West is volop in ontwikkeling, maar ook de zuidrand is erg in trek. Want op een klein half uurtje sta je vanuit Mortsel, Boom of Wilrijk ook in het stadscentrum. Wat de stad erg goed doet, is stadsontwikkeling in alle segmenten voorzien. Op de slachthuissite en in de zuidrand kan je nog betaalbaar kwalitatief vastgoed vinden.’ ‘Antwerpen is nog een erg betaalbare stad in vergelijking met Brussel of Gent’, weet CEO Siham Rahmuni. ‘Wonen in de stad heeft een prijskaartje. Vooral jonge mensen willen graag dicht bij het centrum zitten. Velen hunkeren naar de vijftien-minutenstad, waarbij ze kunnen wonen, werken en ontspannen binnen een wandel- of fietsafstand van vijftien minuten. Dat is een uitdaging, want we gaan niet alleen een stevige bevolkingstoename tegemoet. Ook het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen stijgt, waardoor je nóg meer woonunits nodig hebt. In Antwerpen is er gelukkig een goede samenwerking tussen het publieke en private domein.

‘De stad investeert heel bewust in het publieke domein en daar zijn we blij om’, aldus Floris Simoens. ‘Park Spoor Noord is opeens erg aantrekkelijk geworden dankzij goed openbaar vervoer en mooie groene ruimtes. De Cadixwijk zou maar een droge wijk zijn zonder parken en dat mooie ponton aan het water. Een nieuwe woonbuurt wordt maar attractief als het publieke domein volgt, met groene en commerciële ruimtes en een goede 
bereikbaarheid.’

‘Ook het administratieve luik is belangrijk”, vult Siham Rahmuni aan. ‘Als de administratie niet meewerkt, is het moeilijk om aan stadsontwikkeling te doen. In Brussel duurt het bijvoorbeeld vijf tot zeven jaar voor een vergunning rond is. In Antwerpen kan dat op drie à vier jaar in orde zijn.’

ENERGIE-EFFICIËNT VASTGOED

Ook het bedrijfsvastgoed is na corona en het vele thuiswerken nog altijd een bloeiende markt. ‘We zien dat bedrijven ook na corona hun kantoren gewoon aanhouden’, vertelt de CEO van Quares, ‘zij het wel aan een lagere oppervlakte. Zo wordt er nu vaak met meerdere hubs in verschillende steden gewerkt. Dat hybride werken – thuis en op kantoor - is een blijvende trend. Mensen gaan sowieso naar kantoor blijven komen om elkaar te ontmoeten. Om goede werknemers aan te trekken in de war for talent, is het wél belangrijk dat bedrijven aantrekkelijke ruimtes creëren met veel samenwerkings- en ontspanningsplekken en de nodige technische faciliteiten. Een kantoorgebouw staat ook onder druk als het niet voldoet aan de huidige energievereisten. De total cost of living is hier belangrijk, nu méér dan ooit met de hoge energiekosten. Met een duurder gebouw dat energetisch wél op punt staat, kom je aan 
het einde van de rit toch vaak goedkoper uit. Onze duurdere, afgewerkte gebouwen die coronaproof op vlak van luchtzuivering én energie-efficiënt zijn, scoren beter. De andere worden uit de markt geduwd.’

MEER VRAAG NAAR HUURPANDEN

Maar vastgoed is en blijft kostelijk, en de vastgoedprijzen blijven stijgen. Veel mensen willen of kunnen niet meer kopen en die trend zal wellicht nog versterken. ‘We zien daar opnieuw twee tendensen’, aldus Siham Rahmuni. ‘Enerzijds zijn de private woonnoden veranderd. De vorige generatie kocht een huis voor het leven. De volgende generatie hoeft niet meteen een huis te bezitten, want wil zich niet vastzetten. Maar velen kúnnen ook geen woning meer kopen. We zien dat de leeftijd van de eerste woningaankoop stijgt. Er is minder besteedbaar inkomen en kopers moeten nu vaak een hoger percentage zelf inleggen. Want de banken zijn ook voorzichtiger en kritischer geworden. Voor alleenstaanden of eenoudergezinnen wordt het nóg moeilijker. Daardoor is er nu meer vraag naar huurwoningen.’Om aan die nood te voldoen, startte Quares dit jaar met het investeringsfonds Quares Residential Investment. ‘Wij verhuren kwalitatieve, duurzame en betaalbare (ver)nieuwbouw-appartementen voor een breed publiek’, vertelt de CEO. ‘Op die manier hopen we bij te dragen aan een democratischere markt die afgestemd is op allerlei soorten huurders.

‘Het is een maatschappelijke uitdaging om vastgoed betaalbaar te houden. Daar willen we concreet aan werken met onze investeringsfondsen.’

Siham Rahmuni

VOLATIELE MARKT

Het is spannend kijken naar die alsmaar stijgende vastgoedprijzen’, zegt Floris Simoens, ‘maar verwacht wordt dat de prijzen volgend jaar stagneren. Een paar jaar terug was het veel gemakkelijker om veranderingen in de markt te voorspellen. Nu heb je veel nieuwe factoren die meespelen, zoals de economische onzekerheid door de Rusland-Oekraïneoorlog, de stijgende energiekosten, de duurdere grondstofprijzen en productiekosten, ... We merken dat kopers véél bewuster kopen en bijvoorbeeld de energierekeningen van de vorige eigenaar opvragen.’‘De vastgoedmarkt zal niet in elkaar zakken’, weet Siham Rahmuni. ‘Want wonen blijft nu eenmaal een basisbehoefte. Je kan de vraag eventueel wat uitstellen, maar ze moet toch vervuld worden. De vraag naar huisvesting zal de komende jaren sowieso stijgen. Het is wél een maatschappelijke uitdaging om vastgoed betaalbaar te houden. Daar willen we concreet aan werken met onze investeringsfondsen en mee aanbod creëren.’

MULTIDISCIPLINAIRE SPELER

Quares heeft het voordeel dat het zowel makelaar van woningen als beheerder van commerciële panden is. Daarnaast neemt het ook onderhoud en facilitaire diensten op zich. En ook op de markt van design-and-build, waarbij het instaat voor zowel ontwerp als bouw van het ontwikkelde project, is Quares 
thuis. Vanwaar die brede scope? Siham Rahmuni: ‘Veel vastgoedkwesties zijn zeer complex en kunnen niet eenzijdig worden benaderd. Dankzij onze investeringsfondsen kunnen we panden volledig zelf op de markt brengen en op zoek gaan naar goede huurders. Dankzij onze makelaarstak houden we de vinger aan de pols en kunnen we in een vroeg stadium tendensen waarnemen op de markt. Met ons R&D-consultingteam kunnen we kort op de bal spelen, hebben we kennis van zaken om in een volatiele markt orde en rust te brengen. Omdat we ook beheerder zijn, kunnen we onze fondsen van a tot z zelf beheren. We ontzorgen de eigenaars en zijn het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers, op zowel technisch, administratief als financieel vlak. We hebben 
eveneens een eigen projectteam om klanten te ondersteunen in het verduurzamen van het vastgoed. Zo kunnen we met holistische vastgoedoplossingen komen die met alles rekening houden.

 Siham Rahmuni

LIEVER BUDDY DAN ROLMODEL

Siham Rahmuni is als vrouwelijke allochtone CEO nog steeds een uitzonderlijke verschijning in de harde vastgoedwereld, al legt ze daar niet graag de nadruk op. ‘Ik zie de laatste jaren wel meer vrouwen opduiken in sleutelfuncties, die gekozen worden omwille van hun kwaliteiten en niet om aan quota 
te voldoen’, zegt ze. ‘Omdat we zo’n brede scope aan dienstverlening met bijhorende verschillende businessmodellen hebben, is het goed dat één iemand het overzicht bewaart en in staat is snel, adequaat en flexibel te schakelen. Vandaar dat de aandeelhouders drie jaar geleden ervoor gekozen hebben om 
een CEO aan te stellen. Nog belangrijker is het om een goed, complementair directieteam te hebben met verschillende talenten dat een goede afspiegeling vormt van de diverse maatschappij waarin we opereren.’Diversiteit is een belangrijk thema binnen Quares. ‘Al gaan we niet actief op zoek naar een superdivers team’, zegt de CEO. ‘Het feit dat ik een niet-Vlaamse vrouw aan de leiding van een grote vastgoedgroep ben, is op zich al erg drempelverlagend. Ik vind het belangrijk dat toekomstige werknemers een herkenningspunt hebben. Maar ik word niet zo graag een rolmodel genoemd. Om de eenvoudige reden dat ik zoveel mensen om me heen zie die ook heel hard hun best doen, maar van wie dat niet wordt opgepikt door de media.Siham Rahmuni is onder meer ambassadeur bij de vzw Armen Tekort, die buddy’s aan kansarme personen koppelt. ‘Ik vind het erg belangrijk dat jongeren alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, zoals ikzelf ook die kans heb gehad. Armoede mag hun mogelijkheden niet beknotten. Als ik daarin mensen kan ondersteunen, dan heel graag! Ik wil ook in mijn bedrijf mensen naar een hoger niveau tillen. Ik ben zowel mens- als prestatiegericht, heb een enorme drive en wil mijn mensen daar graag in meekrijgen. Ik hecht veel waarde aan dialoog, inspraak en overleg. Mijn stokpaardje is proactieve communicatie, ten aanzien van zowel klanten als medewerkers. Ik ben ervan overtuigd dat als je mensen duidelijk uitlegt waarom je iets doet, dat zich daaraan aanpassen voor hen niet zo moeilijk is. Het creëert vooral geëngageerde medewerkers en tevreden klanten.

‘Ik ben ervan overtuigd dat als je mensen duidelijk uitlegt waarom je iets doet, dat zich daaraan aanpassen voor hen niet zo moeilijk is.’

Siham Rahmuni

NAAR HET NEXT LEVEL

En waar wil Quares in de toekomst nog naartoe? Siham Rahmuni: ‘We willen Quares graag naar het next level tillen. Voor mij komt dat neer op verdergaan op de al ingeslagen weg, om uit te groeien tot een toekomstbestending bedrijf dat bezig is met de vastgoeduitdagingen van morgen, dat een maatschappelijke impact heeft en waar medewerkers graag komen werken. Dat proberen we te realiseren met onze duurzaamheidsinvesteringen en onze fondsen in residentieel vastgoed. We hebben veel kennis en knowhow in het bedrijf. Die zetten we met plezier in om de duurzaamheidsuitdagingen en het woningtekort het hoofd te bieden en met oplossingen te komen.’

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_ad whitevideo tech@venture
AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan

Artikel uit publicatie