Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Dure energiefactuur niet afschuiven op bedrijven

Dure energiefactuur niet afschuiven op bedrijven

  • 25/01/2022

Het is wellicht niemand ontgaan dat de afgelopen weken en maanden de energieprijzen uit de pan swingen. Dit noopt onze regeringen om de factuur van gezinnen (tijdelijk) te verlichten. Er liggen verschillende pistes op tafel, waaronder een btw-verlaging (al dan niet voor elektriciteit en aardgas), een (energie)cheque, een accijnsverlaging en het behoud van de verbrede doelgroep voor het sociaal tarief. Op zich een goede zaak voor een nobel doel, maar men mag hierbij niet onbezonnen te werk gaan.

Ten eerste is het belangrijk dat het probleem nauwkeurig in kaart gebracht wordt. Niet iedereen ondervindt in dezelfde mate een impact van de hoge prijzen. De meeste gezinnen worden vandaag wel degelijk correct gecompenseerd via de automatische indexatie van de sociale uitkeringen en de lonen. Verder kan een verbrede doelgroep minstens tot en met eind maart genieten van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, waarvan de tariefstijgingen wettelijk geplafonneerd zijn. Ook zijn intussen de prijzen op de internationale groothandelsmarkten terug meer dan gehalveerd ten opzichte van hun piek in december vorig jaar. Deze daling zal straks ook merkbaar zijn in de commerciële energiecontracten. En tot slot worden gezinnen met een vast contract uiteraard (nog) niet geïmpacteerd door de stijgende prijzen. Het risico om met een kanon op een mug te schieten is dus zeker niet onbestaande.
 

Het risico om met een kanon op een mug te schieten is dus zeker niet onbestaande.

Lorenzo Van de Pol

Ten tweede moet bij elke maatregel de impact op de publieke financiën goed berekend worden. De federale begroting kleurt vandaag al bloedrood. Het heeft geen zin vandaag de energiefactuur van gezinnen te verlagen als de kost gewoon naar later wordt doorgeschoven, de rekening volgt altijd. Met een begrotingstekort van bijna 5% lijkt er alvast weinig ruimte om structurele maatregelen te nemen.

Tot slot is het primordiaal dat bedrijven niet het kind van de rekening worden! Ondernemingen dragen vandaag al de kosten voor het belangrijkste beschermingsmechanisme voor gezinnen, namelijk de automatische loonindexatie. Voor Voka zijn maatregelen die de energiefactuur verlagen maar niet verrekend worden in het indexatiemechanisme dan ook uit den boze, anders dreigen bedrijven twee maal de rekening te moeten betalen.

Op dit moment is het nog afwachten op wat de federale regering juist beslist. Het is alvast wel duidelijk dat het noodzakelijk zal zijn om dit probleem met chirurgische precisie aan te pakken.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel