Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Duaal leren snel uitbreiden naar TSO

Duaal leren snel uitbreiden naar TSO

  • 19/07/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, toont zich tevreden met de grote uitbreiding van het aantal duale studierichtingen door de Vlaamse ministers Crevits en Muyters. Maar de werkgeversorganisatie betreurt ook dat de uitbreiding naar het technisch onderwijs vertraging oploopt door de onderwijskoepels. “Het succes van duaal leren staat of valt met het succes in technische richtingen, waar de meerwaarde ten opzichte van het oude stelsel van leren en werken echt duidelijk wordt. Wij blijven ambitieus en willen duaal leren ook in het hoger en volwassenenonderwijs organiseren. De uitbreiding naar technische richtingen is dan een noodzakelijke opstap”, aldus Hans Maertens.

Op de ministerraad van vrijdag 19 juli werden 27 nieuwe duale studierichtingen vastgelegd voor het schooljaar 2020-2021. Die komen bovenop de 79 duale studierichtingen die volgend schooljaar van start gaan. Voka is verheugd over deze uitbreiding, maar ziet ook mogelijke gevaren voor duaal leren.

De nieuwe opleidingen bevinden zich voornamelijk in het beroeps- en buitengewoon onderwijs en in specifieke 7de jaren waar een beperkt aantal leerlingen bereikt wordt. Nochtans spraken onlangs zowel de onderwijskoepels als de werkgevers- en werknemersorganisaties de gezamenlijke ambitie uit om maar liefst 43 bijkomende opleidingen te selecteren, waaronder 9 TSO-opleidingen.

“De echte stroomversnelling zal er pas komen als duaal leren ook in technische richtingen aan bod komt. Dat zou de grote vernieuwing ten opzichte van het oude stelsel van leren en werken in de verf zetten. Als men te lang wacht, zal de ontegensprekelijke meerwaarde van duaal leren niet duidelijk zijn voor ouders en leerlingen”, waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Niet wachten op eindtermen

Voor verschillende opleidingen ziet Voka operationele hindernissen waardoor uitstel terecht wenselijk is. Een kwalitatief programma van duaal leren ontwikkelen in technisch sterke opleidingen, vraagt immers voldoende tijd. Toch is er volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie meer aan de hand. “Ondanks de gezamenlijke ambitie, merken we dat de onderwijskoepels achter de schermen op de rem staan om duaal leren in het TSO uit te rollen. Ze willen eerst duidelijkheid over de nieuwe eindtermen en wachten liever op de uitrol van het hervormde secundair onderwijs. Dat betekent echter uitstel tot september 2023. Dat is voor ons onaanvaardbaar”, zegt Hans Maertens.

Voka is dan ook tevreden dat de bevoegde ministers Crevits en Muyters de druk hoog houden door vandaag al in de regelgeving vast te leggen dat deze opleidingen in september 2021 moeten starten. Dat geeft voldoende tijd om het nodige overleg op te starten. Bovendien vragen de ministers een duidelijk actieplan om technische opleidingen in de derde graad succesvol uit te rollen. “Een goede zaak, die maar echt kans op slagen heeft als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, vindt Hans Maertens.

De volgende Vlaamse regering kan volgens Voka niet op haar lauweren rusten. “Duaal leren is nog geen verworvenheid, het mag gerust nog wat meer zijn: meer studierichtingen, zeker in technische richtingen, een betere aansturing, structurele financiering, enzovoort. Daarnaast moet er ook verder werk gemaakt worden van duaal leren in het volwassenen- en hoger onderwijs. We merken veel enthousiasme bij onze bedrijven en ook bij de onderwijsinstellingen. Voka blijft in ieder geval mee aan de kar trekken”, aldus Hans Maertens.

Contactpersonen

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

"Als men te lang wacht met de uitbreiding van duaal leren naar het TSO, zal de ontegensprekelijke meerwaarde van duaal leren niet duidelijk zijn voor ouders en leerlingen."

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel