Skip to main content
  • Nieuws
  • "Duaal leren ook in bacheloropleidingen"

"Duaal leren ook in bacheloropleidingen"

  • 12/11/2018

"Het aantal jongeren in duaal leren is op drie jaar tijd van 133 naar bijna 1.100 gegaan. Dat is spectaculair", glundert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Leerlingen vanaf 15 jaar kunnen zo hun diploma halen door de schoolbanken te combineren met de werkvloer. Volgend schooljaar wordt het systeem definitief uitgerold in het BSO, TSO en buitengewoon onderwijs. Maar daar wil Crevits niet stoppen."Ook voor de bacheloropleidingen is duaal leren een interessante piste."

Er is al lang sprake van duaal lerenHilde Crevits, maar het heeft toch al heel wat voeten in de aarde gehad om duaal leren in Vlaanderen geïnstalleerd te krijgen. Hilde Crevits: "Duaal leren is niet zomaar een stiel aanleren. Het leerprogramma moet hetzelfde zijn als wanneer je voltijds onderwijs zou volgen. Het is vooral het profiel van de leerlingen dat verschilt. Sommige jongeren worden leergierig door de praktijk. Door aan auto's te werken, beseffen ze dat ze toch een beetje inzicht in fysica nodig hebben. Maar of je nu de klassieke weg volgt of voor duaal leren kiest, de kwaliteit van het diploma moet hetzelfde zijn. Dat maakt dat het bedrijf zich bij duaal leren moet inschakelen in de filosofie van de school. Die school moet dan weer nadenken hoe de jongere ook vanop de werkvloer voldoende theoretische bagage krijgt. Dat vraagt een cultuurverandering."

Eén van de sleutels binnen het systeem is de mentor die je binnen het bedrijf aanduidt om die jongere op te leiden. Dat zijn geen getrainde leerkrachten.

"Er is hier binnen het onderwijs wel bezorgdheid over. Maar ik heb als minister al veel eerste spadesteken mogen doen. Daarbij krijg ik al eens les van gepassioneerde werknemers in het leren rijden met de heftruck. Het is ongelooflijk hoe goed die dat kunnen. We moeten er meer in investeren om de kennis van mensen die 20, 30 jaar ervaring hebben op de werkvloer doorgegeven te krijgen. Maar het vraagt een zorgvuldige kwaliteitsbewaking en een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij de bedrijven die iemand kiezen om die begeleiding te doen bij duaal leren."

Bij bedrijven die niet erkend worden om in het systeem van duaal leren te stappen, heeft dat vaak te maken met infrastructuur die niet op punt staat. 

"We mogen onze lat niet lager leggen. Ik vind het van belang dat de uitrusting in orde is. Ik heb er ook geen probleem mee dat een jongere bepaalde facetten van zijn opleiding duaal leren in bedrijf A doet en andere in bedrijf B. Bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, waar je veel familiale kmo's hebt, gaan we moeten zoeken naar manieren om bedrijven te laten samenwerken zonder dat bedrijfsgeheimen in gevaar komen. Als we duaal leren in Vlaanderen gebiedsdekkend willen maken, zullen we daar aan moeten denken."

Er zijn schooldirecteurs die vrezen dat door duaal leren het TSO gaat leeglopen. Terecht?

"Leerlingen uit het TSO die kiezen voor duaal leren blijven daar op de schoolbanken zitten, alleen zitten ze een paar dagen per week in een bedrijf. Het is zelfs iets moeilijker om duaal leren in het TSO in te voeren dan in het BSO. Een aantal technische richtingen bereiden immers voor op het hoger onderwijs. Mocht ik in de toekomst trouwens opnieuw politieke verantwoordelijkheid mogen opnemen, dan zou ik duaal leren ook daar echt uitgerold willen krijgen. Het zal binnenkort in het hoger beroepsonderwijs van start gaan, maar ook voor de bachelors vind ik duaal leren een interessante piste."

Dat je bijvoorbeeld een bachelor Elektromechanica via duaal leren kan volgen?

"Ja. In het hoger beroepsonderwijs moet al één derde van de tijd op de werkvloer worden doorgebracht. De opleidingen tot leraar en tot verpleegkunde zijn de facto al duaal door alle stageperiodes. Ook dat zou beter onder de chapeau 'duaal leren' terechtkomen. Om écht een grote hefboom te creëren voor dat duaal leren, moeten we het ook in het hoger onderwijs op een aantal plaatsen geïnstalleerd krijgen."

Er weerklinkt her en der bezorgdheid over de kwaliteit van ons onderwijs? Heeft u daar begrip voor? 

"Als ik sommige professoren hoor klagen, denk ik wat belet hen om mee te quoteren op taal als ze pakweg psychologie of geschiedenis doceren? Iedereen in het onderwijs moet zijn steentje bijdragen. Het is belangrijk dat we de lat hoog blijven leggen en veel van leerlingen verwachten. Maar ook hun welbevinden is van belang."

Voka pleit voor een centraal eindexamen om de kwaliteit van scholen permanent in kaart te brengen.

"Daar ben ik geen fan van. Ik zou mij wel iets kunnen voorstellen bij een centrale toets Nederlands, want ik vind het vreselijk dat één op vijf scholieren op dit moment het vereiste niveau niet in de situatie komen waarbij scholen in rankings terechtkomen als zogezegd een goede of een slechte school terwijl je ook afhankelijk bent van je leerlingenpopulatie."

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx