Skip to main content

Drukken voor het klimaat

  • 01/10/2021

miK-Klimaatambassadeur 2020 Van der Poorten over zijn missie en doelen

Na een spannende strijd met 6 andere duurzame ondernemingen, werd drukkerij Van der Poorten bekroond tot miK-Klimaatambassadeur 2020. En die ambassadeursrol past het familiebedrijf als gegoten. Hun boodschap delen ze niet alleen als spreker op de Voka Klimaatlunch, maar ook met klanten en stakeholders. Voor bestuurder Filip Van Wezemael is het een persoonlijke missie om aan te tonen dat ecologische en economische belangen perfect hand in hand kunnen gaan.

Tekst: Mathieu Wouters - foto's: Studio Dann

Rijd je op de Diestsesteenweg in Leuven voorbij drukkerij Van der Poorten, dan kun je er niet naast kijken. Een meterslang spandoek maakt duidelijk dat zij en niemand anders Klimaatambassadeur 2020 zijn. Het is een titel waar ze – terecht – trots op zijn en eentje die ze ook echt waarmaken. Want voor medebestuurder Filip Van Wezemael is die verkiezing geen eindpunt maar juist een begin. Hij wil aan ondernemers duidelijk maken dat het niet of-of is, maar dat duurzaam ondernemen en zakelijke groei perfect hand in hand kunnen gaan.

Durven springen

De historiek van familiebedrijf Van der Poorten gaat intussen al drie generaties terug. In 1949 begon grootvader Frans in een kelderkeukentje in hartje Leuven met een handpers. Al snel gaat het naar een groter pand in Kessel-Lo en daarna volgt nog een andere locatie alvorens het bedrijf zich begin jaren ‘70 vestigt op de huidige site. Het is daar dat Filip Van Wezemael bij de familie ijvert om duurzaamheid voorop te zetten in de dagelijkse werking. “Het was niet altijd makkelijk om het bedrijf die duurzame koers te laten varen”, blikt hij terug. “In een familiebedrijf ligt de focus vaak op eigen ‘ambacht’ en de interne processen waarmee het groot is geworden. Beslissingen worden vaak genomen op buikgevoel en op basis van traditie. Het is de verdienste van de familie Van der Poorten, met vandaag Dirk en Jeroen, om een extern bestuurder binnen te halen die als klankbord of moderator van buitenaf kan fungeren.”

Filips drijfveer om iets voor milieu en klimaat te doen, is ingegeven door zijn groot gezin. Als vader wil hij zijn kinderen en (toekomstige) kleinkinderen een zo proper mogelijke planeet doorgeven. Als economist weet hij bovendien dat die ambitie perfect verzoenbaar is met de economische noden van het bedrijf. “Het is zo dat ik de familie kon overtuigen om mee op deze kar te springen. Dat resulteerde in de installatie van fotovoltaïsche zonnecellen op het dak van de drukkerij in 2010.” 

Die keuze voor zonnepanelen was voor Filip een belangrijke stap. Het bleek een succesvolle beslissing die zijn groene ambitie en het vertrouwen van de familie Van der Poorten een flinke stimulans gaf. “Je moet durven doen wat jij denkt dat duurzaam is”, geeft hij mee voor andere ondernemers. “Je kunt blijven twijfelen of wachten op een beter moment maar op een gegeven ogenblik moet je durven springen. Doe dat doordacht en durf erover communiceren, zo krijg je iedereen mee in je verhaal.”

foto

100% klimaatneutraal

Vandaag mag Van der Poorten claimen 100% klimaatneutraal te zijn. “Dat zijn we al sinds 2015,” verduidelijkt Filip. “We zijn begonnen met een nulmeting van onze ecologische voetafdruk en op basis daarvan hebben we doordachte beslissingen genomen, zoals bijvoorbeeld die zonnepanelen. Daarnaast kiezen we voor papier afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en drukken doen we met plantaardige inkten. Het papierafval dat we genereren, beperken we door digitaal te printen voor kleinere oplages. Datgene dat nog overblijft, gaat naar fabrikanten van karton en verpakkingsmateriaal. Onze leverancier haalt onze gebruikte aluminium drukplaten op, reinigt en smelt ze waarna ze er een nieuwe plaat van maken. Zo hoeven we daar geen nieuwe grondstoffen voor aan te boren.”

Ondanks die inspanningen, blijft er nog een resterende CO₂-voetafdruk over. In plaats van die door te schuiven naar volgende generaties, kiest Van der Poorten ervoor die uitstoot te compenseren om zo 100% klimaatneutraal te worden. “Hiervoor werken we samen met CO₂ Logic. Zij gaan na hoe onze inspanningen onze voetafdruk verkleinen en wat er dan nog overblijft. Die ‘overschot’ compenseren we door The Water Project in Eritrea te steunen. 45% van de bevolking heeft er geen toegang tot drinkbaar water en moet gebruik maken van water uit onbetrouwbare bronnen, de enige manier om deze drinkbaar te maken is door het water af te koken. Dit afkoken gebeurt nog steeds op open vuur, wat zorgt voor ontbossing en extra co2-uitstoot. Dit project voorziet gezinnen van drinkbaar water door veilige waterbronnen te voorzien dankzij nieuwe boringen. Zo wordt een enorme milieu-impact vermeden”, aldus Filip. “En dat er op die manier meer bomen gespaard blijven is ook leuk meegenomen.”

“Ik wil een propere planeet aan m’n kinderen doorgeven. Als economist wist ik dat die ambitie perfect verzoenbaar is met de economische noden van een bedrijf.”

Filip Van Wezemael - medebestuurder Drukkerij Van der Poorten

Meer drukwerk voor beter klimaat

Die te compenseren CO2-uitstoot blijkt trouwens grotendeels afkomstig van de papierleveranciers. De productiewijze van het papier, ook al komen de houtvezels uit duurzaam beheerde bossen, kost nogal wat energie en zorgt dus voor een zekere voetafdruk. “Men kan kiezen voor gestreken papier, dat gladder en egaler is, of ongestreken. Dat laatste heeft meer structuur en is wat dikker. Het verschil tussen de twee in netto klimaatimpact is wel groot: 1 ton gestreken papier is goed voor 2 ton CO₂, omdat er extra minerale strijklagen aangebracht dienen te worden kost dat meer energie. De ongestreken versie kost slechts 1,1 ton CO₂ om te produceren. Voor dat papier zijn bovendien meer houtvezels nodig en dat is dan weer goed voor het bosbeheer.”

Meer hout nodig en toch goed voor het bos en klimaat? Die redenering vraagt om uitleg. Het blijkt een punt te zijn waar Filip een erezaak van maakt. Zijn leuze? Hoe meer drukwerk, hoe beter voor het klimaat. “Dat lijkt tegen alle logica in te gaan en het druist ook in tegen die ‘Think before you print’-zinnetjes in e-mailhandtekeningen. Maar het is eenvoudig te verklaren. Een goed onderhouden bos – waar onze leverancier zijn grondstoffen haalt – is een veel groenere long dan onbeheerd bos. Door te snoeien, kappen en bij te planten, houd je een bos licht en luchtig. Zo geraakt de zon tot op de bodem en is het bladeroppervlak dat aan fotosynthese kan doen – en dus CO₂ kan verwerken – veel groter. Bij onze klanten zullen we dan ook altijd ongestreken papier aanprijzen.”

“Mensen denken soms dat digitaal de oplossing is voor een deel van de klimaatproblematiek. Geen papier betekent geen houtkap meer, geen transport en geen printergebruik. Ze vergeten daarbij dat je om het internet draaiende te houden gigantische servers nodig hebt, die ook nog eens gekoeld moeten worden. En dan maak je nog abstractie van het energieverbruik van je pc en scherm. Onderzoek toonde aan dat van zodra je een tekst leest waarover je langer dan 3 minuten doet, het milieuvriendelijker is de tekst af te printen dan hem online te lezen. Dat is waar ik voor pleit: bekijk het totale plaatje en alle achterliggende factoren, pas dan kun je oordelen over het klimatologische effect van iets. Daarom probeer ik bij al onze leveranciers een lans te breken om ook hun CO₂-impact te berekenen. Pas dan ben je volledig geïnformeerd.”

filip

Klanten mee op de kar krijgen

Het klimaatambassadeurschap is iets dat Van der Poorten ook bij klanten wil aanwakkeren. Zo reiken ze aan trouwe klanten een certificaat uit met vermelding van de CO₂ die zij uitspaarden door hun drukwerk bij Van der Poorten te bestellen. “Zie je zwart op wit dat cijfer staan, dan word je je echt bewust van de impact van je keuzes. Dat willen we bereiken”, verklaart Van Wezemael. “De klanten zijn telkens opnieuw overweldigd en zelfs ontroerd als ze zien hoeveel uitstoot zij hebben kunnen uitsparen. De certificaten krijgen dan ook een prominente plaats in hun kantoren. Zo hopen we hen mee te krijgen in ons verhaal.”

“Door onze keuzes wordt drukwerk – dat vaak als milieuonvriendelijk wordt beschouwd – juist wel een duurzaam iets. Die boodschap willen we blijven verspreiden. Het komt niet alleen onze sector ten goede – we blijven een commercieel bedrijf – maar vooral het klimaat. Dat die combinatie werkt, is voor ons de grootste motivatie om hier steeds verder in te gaan en de drukkerij klaar te maken om nog minstens drie volgende generaties lang toonaangevend te zijn.”

Fact & Figures over Van der Poorten

Bestaat 72 jaar
Medewerkers: 45
Gespecialiseerd in commercieel drukwerk
Gemiddelde omzet : 8 miljoen euro
Jaarlijks rolt er 1.600 ton papier uit de drukpers voor 323 tevreden klanten 
Met de steun van The Water Project in Eritrea hielp Van der Poorten 911 ton CO₂ te vermijden

vlaams-Brabant                        vlaams-Brabant

Proximus

Artikel uit publicatie