Skip to main content
Map

Dromen van 2020

  • 17/01/2020

Beste ondernemer,

Voor een keer niet het vertrouwde gezicht op deze pagina, maar met het
einde van mijn mandaat als uw voorzitter in het verschiet – jawel, in juni
geef ik na 8 jaar de fakkel door – leek het mij gepast om u, in lijn met het
thema van onze nieuwjaarsrecepties, te vertellen waarvan ik droom als
jullie voorzitter in 2020. Eigenlijk is dit dus ook een beetje mijn testament.

Verleden en toekomst lopen in elkaar over en zaken die we nu doen of
recent hebben geïnitieerd, zullen pas in de toekomst tot resultaten leiden.
En dat is niet altijd gemakkelijk want de maatschappij heeft geen geduld
meer. Alles moet instant zijn, alles moet te vatten zijn in slogans, in een
tweet.

Voka West-Vlaanderen heeft onder mijn voorzitterschap altijd van, door,
met en dichtbij ondernemers als leitmotiv gehad en dat vind ik belangrijker
dan ooit.

Het is belangrijk dat we over onze lokale West-Vlaamse belangen waken.
En dat is niet eenvoudig. In onze wereld waart een spook van nieuw
provincialisme. En nee, het zijn niet de provincies die dat aansturen. De
nieuwe provincialisten zitten dikwijls in de grote steden, waar ze in hun
cocoon het liefst niet al te veel gestoord worden, en al zeker niet door die
periferen, die dan nog met auto naar ‘t stad willen komen.
 

“We zijn de meest geïndustrialiseerde provincie. Willen we dit ook blijven, dan zullen we een tandje moeten bijsteken.”

Lieven Danneels, voorzitter Voka West-Vlaanderen

En die grote centra laven zich rijkelijk aan het milde manna van de
overheid en ervaren dat als normaal. Welnu, ik droom dat West-Vlaanderen
zijn fair share van die royale overheidsmiddelen krijgt, o.a. voor onderwijs,
onderzoek en infrastructuur. We hebben een en ander kunnen bewegen,
dankzij enkele van onze provinciale toppolitici. Maar nog niet voldoende.
Er zijn aanzetten gegeven, maar van die fair share is absoluut nog geen
sprake.

Ik droom ervan dat onze ondernemers kansen grijpen en nog meer gaan
innoveren. We zijn nu al de meest geïndustrialiseerde provincie en willen
we dit ook blijven, dan zullen we een tandje moeten bijsteken. Er zijn in
deze wereld nog nooit zoveel wetenschappers geweest. Zij bepalen in hoge
mate wat nieuw is, zij ontwikkelen veel nieuwe inzichten. Als we daarbij
geen aansluiting zoeken en vinden, zullen we de rol moeten lossen.

Ik droom ook dat we hierin onversneden voor excellentie gaan en dat
het doorgeslagen gelijkheidsdenken op zijn juiste waarde herijkt wordt.
Iedereen moet zich optimaal ontwikkelen volgens haar en zijn talenten.
En dat je niet noodzakelijk een super intellectueel moet zijn om respect te
verdienen, moet ook evident zijn. En daarmee samengaand: altijd kwaliteit
leveren. Kwaliteitsdenken is een kenmerk van goed draaiende en duurzame
economieën. Dat moet onze doelstelling zijn.

Maar daarvoor moet u, beste ondernemer, zich engageren en inzetten. De
overheid moet voor een ondernemingsvriendelijk en rechtszeker kader
zorgen, dat wens ik ons allen toe, maar de rest is aan u, aan ons.

Beste ondernemer, namens Bert en mezelf, het bestuur en het hele team
van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wens ik u van harte
een gedurfd, enthousiast, inspirerend, energiek, kortom een ondernemend
2020!
 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag