Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • DrivOlution, de weg naar duurzame mobiliteit

DrivOlution, de weg naar duurzame mobiliteit

  • 17/01/2023

Inzetten op duurzame mobiliteit is wat DrivOlution het beste doet. En met duurzaam doelen we niet enkel op ecologischer, maar ook op veiliger. Die twee gaan blijkbaar hand in hand. Roel Bernaerts, kersverse CEO van DrivOlution, legt uit.

Voor woon-werkverkeer wordt in België hoofdzakelijk de auto gebruikt. In de laatste Federale diagnostiek woon-werk- verkeer uit 2019 staat dat de auto in Vlaanderen nog veruit het meest gebruikte vervoer- middel blijft met een aandeel van 67,6%. De fiets zit op een bescheiden 17%, maar met de kanttekening dat het aandeel fietsers wel sterk is gestegen in de afgelopen jaren (met bijna 40%), mede dankzij de groei- ende keuze van bedrijven voor een fietsbeleid. In dat aandeel fietsen bestaat 5% trouwens uit elektrische fietsen.

Veel verkeersdoden onder fietsers en voetgangers

Opmerkelijk in de cijfers van Statbel: over de hele lijn zijn het aantal verkeersdoden tus- sen 2005 en 2021 in dalende lijn, behalve onder fietsers en voetgangers. 4 op de 10 verkeersdoden zijn voetganger of fietser en dat aandeel stijgt alleen maar. De belangrijkste verklaring hiervoor is de sterke stijging in het aantal (elektrische)  bedrijfsfietsen. Een ander pijnpunt is de gebrekkige infrastructuur; fiets- paden worden gedeeld door gewone fietsen, elektrische fietsen en speedpedelecs en dat leidt onherroepelijk tot meer ongevallen.

Grote ambitie Vlaamse overheid

In antwoord op het stijgende aantal verkeersdoden onder fietsers en voetgangers publiceerde de Vlaamse overheid het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen. In dat plan staat de ambitie genoteerd om tegen 2050 te streven naar nul doden en zwaargewonden in het verkeer. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters denkt dat doel te kunnen behalen door onder andere meer te investeren in veiligere fietsnetwerken, het inzetten op geconnecteerde en autonome voertuigen én andere gepersonaliseerde mobiliteitsoplossingen. Ze kijkt daarvoor naar alle stakeholders en roept hen op om samen te werken.

Foto: Roel Bernaerts, ceo van DrivOlution sinds 2022

roel bernaerts

DrivOlution als de lijm tussen bedrijfs- en overheidsdoelen

Als dienstenleverancier biedt DrivOlution bedrijven een totaalaanpak voor een duurzame verbetering van het rijgedrag van hun mensen, via advies en opleidingen volledig op maat. Sinds kort staat het bedrijf on- der leiding van Roel Bernaerts. Hij vervoegde het DrivOlution-team in een uitdagende periode. “DrivOlution heeft de laatste jaren de impact gevoeld van de pandemie. In 2022 is er hard gewerkt om alles terug op de rails te krijgen. De huidige brandstofcrisis daarentegen snijdt aan twee kanten. Het is een uitdaging, maar ook een opportuniteit. Bij bedrijven wordt aan marges geknabbeld, dus dan is het moeilijker om hen te overtuigen van het nut van een mobiliteitsopleiding. Maar tegelijkertijd maakt de crisis ons werk nog veel meetbaarder. Zodra onze klanten de resultaten zien, dan merken ze wel dat er serieus wat te halen valt.”

Met zijn intrede als CEO wil Roel enerzijds waken over de continuïteit van de dienstverlening en anderzijds nieuwe accenten leggen. “Ik plan een langetermijnstrategie waarbij we onze koppositie in een snel veranderende markt kunnen bestendigen. Onze klanten associëren DrivOlution met kwalitatieve opleidingen. En dat idee wil ik nog versterken.

Ik ben commercieel ingesteld en dat is een accent dat ik wil overbrengen op het team, zodat zij dit ook kunnen doorvertalen in de plannen voor onze klanten. Zij moeten rendement ervaren bij onze oplossingen.”

Het ligt niet aan de auto…

Cijfers van FEBIAC (federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en Luxemburg) tonen aan dat 30 procent van de nieuw ingeschreven voertuigen van 2022 is aangedreven door elektromotoren. En ook hier is er een causaal verband met de toegenomen verkeersongevallen. Verzekeraar Axa rapporteerde in 2022 nog dat elektrische auto’s voor de helft meer bij verkeersongelukken betrokken zijn dan benzine- of dieselwagens. Daaruit bleek evenwel dat het niet aan de technologie ligt, maar aan het rijgedrag van de bestuurders. Roel Bernaerts: “De hoofdparameter is nog al- tijd de persoon die achter het stuur zit. De technologische oplossingen helpen zeker, maar het gaat nog altijd in de eerste plaats over hoe de persoon daarmee omgaat. Vooral met rijgedrag kan je een verschil maken, zowel op het vlak van veiligheid als verbruik. Dat heb ik zelf mogen ondervinden. Toen ik een week in dienst was, heb ik meteen een opleiding gekregen van de collega’s van de rijstijlbegeleiding. Je wordt niet altijd gewezen op de gewoontes die je kweekt als je al lang rijdt.”
 

 

Je wordt niet altijd gewezen op de gewoontes die je kweekt als je al lang rijdt.

Roel Bernaert, CEO DrivOlution

Weet wat je doet

Om rijgewoontes onder controle te krijgen, biedt DrivOlution een totaalaanpak. “We hebben competente consultants die tijdens een audit de pijnpunten zoeken bij onze klanten en kijken wat de oplossingen kunnen zijn. Coaching, opleiding, opvolging, hands-on advies... en altijd op maat van het bedrijf. Wanneer er wordt gekozen voor een opleiding of coaching, dan hebben we bekwame instructeurs die de praktische begeleiding doen. Zij hebben altijd een camera mee en kunnen G-krachten en gereden snelheden meten. Op basis van die meetresultaten kan je dan veranderingen doorvoeren ten voordele van veiligheid en zuinigheid.”

Verbeterd rijgedrag is winst over de hele lijn

Er zijn alleen maar voordelen, tenminste als je zorgt voor continue opvolging. Dat benadrukt Roel. “Als je mensen maar één keer attent maakt op hun rijgedrag, dan verwatert dat. Na verloop van tijd heb je 0% progressie. Met een opleiding en bijbehorende opvolging en bijsturing kan je een gunstige impact hebben op zaken als autoschade, verzekeringspremies, interne kost, brandstofkost, boetes...” Concreet? Een behind-the-wheel-opleiding van DrivOlution garandeert een brandstofbesparing tussen 4-8% en een vermindering in schadegevallen van 15 tot 25%. Dat geeft stof tot nadenken.

De fiets en de step als waardevolle alternatieven

Er bestaan allerhande mobiliteitsoplossingen en daarin geeft DrivOlution advies. Zo voorzien veel bedrijven fietsen of steps voor hun medewerkers, en terecht volgens Roel. “Het is sowieso fiscaal voordelig. Het zijn ook heel duurzame vervoersmiddelen en ze vormen een oplossing voor de files. Daarnaast is het wel zo dat er ook specifieke risico’s zijn verbonden aan voorname- lijk e-bikes en speedpedelecs. Daar spelen wij op in door het geven van trainingen die zich specifiek toespitsen op het gebruik van elektrische fietsen en steps. Mensen denken: ‘Ik kan toch wel met een fiets rijden?’ En dat klopt, maar zodra ze zich bewust worden van de risico’s in het verkeer, zien ze de meerwaarde. Dus het heeft zeker zijn nut. Natuurlijk zien mensen nog altijd gemakkelijker het nut in van een opleiding met de wagen. Daar zijn evident grotere risico’s aan verbonden. Maar we zien toch wel de interesse voor fietsopleidingen toenemen.”

Innoveren via slimme hardware

DrivOlution is ook een krak op technologisch vlak. Zo ontwikkelde DrivOlution het leer- traject ‘Save Drive Journey’, waarbij slimme hardware een rol speelt. “Met Save Drive Journey bieden we een begeleidingstraject aan onze klanten waarbij we data ontgin- nen uit de wagen via een stukje hardware genaamd SafeDrivePod. Die hardware meet G-krachten en zo kunnen we de evolutie zien van een chauffeur. De chauffeur krijgt ook een app die op het einde van elke rit een sco- re kenbaar maakt op basis van de gemeten parameters. Daarnaast beperkt SafeDrivePod ook het smartphonegebruik zodra het voer- tuig in beweging komt. Zo is het niet meer mogelijk om de Instagrampagina te updaten achter het stuur, met meer veiligheid in het verkeer tot gevolg.” Het is dus duidelijk: met kleine aanpassingen aan rijgedrag en een snufje technologie kan je een groot verschil maken.

Foto: Meer en meer mensen ontdekken de elektrische step als handig vervoermiddel. Met de One-Step-Away- opleiding van DrivOlution kunnen medewerkers op een fijne manier kennismaken met dit nieuwe vervoermiddel.

step

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging regio West-Brabant - Werkvennootschap, Deskundige Mobiliteit

Proximus

Artikel uit publicatie