Skip to main content
  • Nieuws
  • Dringende oproep: crisisaanpak ziektebriefjes en gewaarborgd loon

Dringende oproep: crisisaanpak ziektebriefjes en gewaarborgd loon

  • 30/03/2020

Vijf over twaalf. We zitten in een situatie zonder voorgaande: bedrijven kennen steeds meer acute betalingsproblemen, omzetdalingen en productiestilstand. De situatie wordt sterk verzwaard als gevolg van het toenemende ziekteverzuim, via oplopende personeelstekorten en hoge kosten van gewaarborgd loon. De verderzetting van de globale werking van de economie is cruciaal om de crisis het hoofd te bieden (incl. 23% essentiële bedrijven). Als de evolutie in ziektebriefjes zich verder zet, komt deze prioriteit ernstig in het gedrang. De overheid moet NU optreden.

Op één week tijd is het aantal bedrijven dat aangeeft dat het binnenbrengen van ziektebriefjes een belangrijke oorzaak is van disrupties, meer dan verdubbeld. Om een concreet voorbeeld te geven: onder hen een bedrijf met zeven werknemers, waarvan er vijf ziek gemeld zijn.

Alle remmen los. Het uitschrijven van ziektebriefjes is nu mogelijk na enkel telefonisch contact met de arts, zonder fysiek onderzoek. De scope van toepassing van het ziektebriefje is enorm verbreed: artsen schrijven eveneens attesten voor mogelijke risico’s op besmetting, mensen met een hogere kwetsbaarheid (30% van de bevolking!), ziekte in de nabije omgeving, gebrek aan kinderopvang, ... omdat alles gerelateerd kan worden aan de coronacrisis. En alle controle op ziekteverzuim is quasi volledig stilgevallen.

Verfijn de ziektebriefjes. Eén van de oplossingen ligt al een hele tijd op tafel en geeft ook een antwoord op de vraag van attesterende artsen naar meer duidelijkheid: pas tijdelijk het ziektebriefje aan, met uitklaring van wie werkelijk ziek is versus wie thuis blijft wegens andere redenen, en mogelijke alternatieven (arts kan bijvoorbeeld preventieve quarantaine bij langdurige ziekten aanduiden, of iemand ter plekke kan werken of niet, ...). Zo komen systemen als thuiswerk, personeelsuitwisseling, tijdelijke werkloosheid… op de radar in plaats van oneigenlijk ziekteverzuim. We vragen de federale regering om deze maatregel dringend goed te keuren.

“Als we willen dat bedrijven niet overkop gaan, moet het gewaarborgd loon tijdelijk solidair gedragen worden.”

Pieter Van Herck

Verschuif het gewaarborgd loon. De drastische stijging van gewaarborgd loon is onhoudbaar. Als we willen dat bedrijven niet overkop gaan, moet het gewaarborgd loon tijdelijk solidair gedragen worden, via de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekering. Anders redden we het niet. Praktisch is dit eenvoudig te regelen: de structuren en processen staan klaar.  

De overheid moet vandaag handelen. In een normaal jaar zijn we gemiddeld drie dagen kortdurend ziek. Tijdens deze crisis blijven we thuis (met en zonder ziekte) gedurende minstens enkele weken. Op conto van gewaarborgd loon op hét moment dat bedrijven het méést onder druk staan? Als de overheid het serieus meent met de continuïteit van ondernemingen en dus de tewerkstelling voor de komende decennia, moet ze vandaag handelen, niet morgen. 

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez