Skip to main content
  • Nieuws
  • Dringend kaderakkoord mobiliteit nodig

Dringend kaderakkoord mobiliteit nodig

  • 14/03/2018

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten dringend werk maken van een kaderakkoord over de grote mobiliteitswerven die Brussel en de rand verbinden, zoals de Ring en de tramlijnen van het Brabantnet. Door het uitblijven van dit akkoord dreigen bepaalde werven op de lange baan te geraken.

  • De gesprekken over samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen oveMobiliteit in brussel en vlaanderenr belangrijke mobiliteitswerven zijn politiek geblokkeerd.
  • Werven zoals het doortrekken van de luchthaventram worden daardoor uitgesteld.
  • Het wederzijdse gebakkelei over de vliegroutes maakt een oplossing niet eenvoudiger.

De Vlaamse en Brusselse ministers van Mobiliteit, respectievelijk Ben Weyts en Pascal Smet, onderhandelen reeds lange tijd over een ‘Memorandum of Understanding’ als kaderakkoord binnen hetwelk beide gewesten voluit gaan samenwerken aan een aantal mobiliteitswerven waar ze beiden bij betrokken zijn.

Het akkoord zit politiek geblokkeerd. Daardoor worden ook verdere noodzakelijke stappen voor een aantal werven uitgesteld, zoals het doortrekken van het traject voor de luchthaventram over het Vlaamse gewest naar de luchthaven. Deze verbinding is vooral van groot belang voor een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de luchthavenregio, langsheen de as van de Leopold III-laan en de A201, evenals van de luchthaven zelf voor wie er werkt of wil werken.

Ondertussen verzuurt de relatie tussen Brussel en Vlaanderen verder door juridische acties en politieke statements, van beiden kanten, tegen de vliegroutes naar de luchthaven. Waar gaat deze uitputtingsslag eindigen? Het terugplooien van de luchthaven tot een lokaal vliegveld, het schrappen van duizenden jobs, de degradatie van Brussel als internationaal centrum?

“Het is hoog tijd voor een normalisatie van de politieke relaties tussen Brussel en Vlaanderen.”

Het is hoog tijd voor een normalisatie van de politieke relaties tussen Brussel en Vlaanderen en een omslag naar een samenwerking waar beide aan winnen.  De politieke wereld loopt achter op de feiten, namelijk de vorming van een steeds hechtere sociaaleconomische belangengemeenschap tussen Brussel en de brede rand, tot ver in Vlaanderen. De politieke grenzen houden de stroom van mensen en bedrijven over de grenzen heen en weer niet tegen. We zien Brusselse en Vlaamse administraties en agentschappen steeds meer samenwerken, inzake mobiliteit, ruimtelijke planning, arbeidsmarkt, … De politiek moet dit verder faciliteren en met passend beleid flankeren. Met het huidig immobilisme zal de politiek de grondstroom mettertijd moeten ondergaan, maar er kan intussen wel veel schade zijn berokkend aan de socio-economische ontwikkeling van zowel Brussel als Vlaanderen.

Jan Van Doren - Directeur Voka Metropolitan - jan.vandoren@voka.be - 0496 61 35 76

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez