Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Dringend extra federale steunmaatregelen nodig

Dringend extra federale steunmaatregelen nodig

  • 19/03/2020

We roepen de federale overheid op om zo snel mogelijk een bijkomende set van zware steunmaatregelen te activeren, zodat gezonde bedrijven niet failliet gaan en mensen hun job niet verliezen.

Voka stelt eerst de gezondheid van de medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van de bedrijven. Maar net zoals het coronavirus zeer snel om zich heen grijpt, wordt ook de economische impact snel veel groter. Door de nieuwe set van gezondheidsmaatregelen zal het effect op de bedrijven en hun medewerkers, die al zware hinder ondervonden vóór de verstrenging ervan, loodzwaar zijn. 

Zwaar getroffen

Aangezien telewerk en social distancing (voldoende afstand houden) op korte termijn in veel bedrijven moeilijk haalbaar zijn, worden zij nu gedwongen stilgelegd. Dat terwijl voor de laatste verstrenging al heel wat ondernemingen zwaar getroffen waren. Vlak voor de verstrenging merkte drie kwart van de Vlaamse bedrijven al een omzetdaling door de coronacrisis. Zeven op tien moet al overgaan tot tijdelijke werkloosheid, bijna de helft wellicht al in de komende week. We verwachten met deze bijkomende maatregelen een nog grotere impact.

Driekwart van de bedrijven gaf aan reeds een omzetdaling te zien als gevolg van de coronacrisis. Nog opvallender was dat één op vijf bedrijven de omzet al met minstens de helft zag afnemen. 

Nu al is de economische impact groter dan bij de terreuraanslagen van 4 jaar geleden. We stevenen af op een economische schade tot 16 miljard euro. We moeten dan ook alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog erger wordt dan de kredietcrisis van 2008-2009. 

“Nu alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog erger wordt dan de kredietcrisis.”

Niko Demeester

De Vlaamse regering kwam al met extra steunmaatregelen. We roepen de federale overheid op om ook zo snel mogelijk een bijkomende set van zware steunmaatregelen te activeren, zodat gezonde bedrijven niet failliet gaan en mensen hun job niet verliezen. En dit in overleg met de gewesten.

Bijkomende federale steunmaatregelen nodig

Er zijn al heel wat maatregelen genomen, maar er zal meer nodig zijn. Concreet dringt Voka hier op aan:

  • uitbreiden en vereenvoudigen van de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen zodat dit snel kan aangevraagd worden
  • de maand gewaarborgd inkomen bij ziekte omwille van coronavirus op te nemen in de ziekteverzekering in plaats van te betalen door de werkgever
  • een waarborg- en overbruggingsplan van de regeringen, de Nationale Bank en de financiële instellingen voor de bedrijven die hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen of in liquiditeitsnood geraken

Voka dringt met klem aan op maximale ondersteuning voor onze bedrijven vanuit de overheden om de continuïteit van onze economie te vrijwaren, faillissementen en jobverlies te vermijden. Voka is daarom permanent in overleg met de regeringen om de schade voor bedrijven en medewerkers maximaal op te vangen.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel