Skip to main content
  • Nieuws
  • Drie uitdagingen voor corona-proof onderwijs

Drie uitdagingen voor corona-proof onderwijs

  • 13/05/2020

Scholen, directeurs en leraren draaien momenteel overuren. Zij staan dan ook voor drie heel belangrijke uitdagingen: kwalitatief onderwijs aanbieden, opvang garanderen en ondertussen voorbereidingen treffen voor volgend schooljaar. Titanenwerk waar ze de nodige ondersteuning voor moeten krijgen.  

Laten we het eerst even hebben over het opvangprobleem. Voor werkende ouders is dat de grootste struikelblok om het werk te hervatten. De druk op de opvang – zowel in de scholen als in de voor-, na- en buitenschoolse opvang – zal de komende dagen en weken sterk toenemen naarmate de economie opstart en meer en meer ouders opnieuw aan de slag gaan. Het is positief dat de lokale besturen bijspringen wanneer de scholen geen veilige opvang kunnen garanderen. Daarnaast betekent de versoepeling van de veiligheidsvoorschriften voor kleuteropvang een verlichting voor heel wat ouders. Toch blijven er nog veel bezorgdheden. Voor ouders die thuiswerken is er op dit moment bijzonder weinig perspectief.   

“Laten we stap voor stap de nieuwe richtlijnen en veiligheidsvoorschriften afwachten en proberen om het maximale uit het schooljaar te halen.”

Jonas De Raeve

Maximaal onderwijs voor elk kind 

Ten tweede de onderwijsuitdaging. De meeste scholen doen er momenteel alles aan om met respect voor de strenge veiligheidsvoorschriften hun leerlingen zo veel mogelijk te onderwijzen via afstandsonderwijs en ondertussen de opstart van de fysieke lessen in goede banen te leiden. Het is wel verontrustend dat sommige scholen nu reeds beslissingen nemen over de rest van het schooljaar. Sommige leerlingen krijgen nu al te horen dat zij niet meer naar school kunnen, anderen kregen zelfs al hun eindrapport. Laten we stap voor stap de nieuwe richtlijnen en veiligheidsvoorschriften afwachten en proberen om het maximale uit het schooljaar te halen.  

Corona-plan voor volgend schooljaar 

Ten slotte het langetermijnplan. Dit schooljaar was het noodgedwongen behelpen, inventief zijn en al het mogelijke uit de kast halen om zoveel mogelijk leerlingen en studenten te bereiken. Ondertussen moeten we dringend werk maken van een robuust plan voor volgend school- en academiejaar. Het coronavirus en de bijhorende veiligheidsvoorschriften zullen immers niet zomaar verdwijnen. Het doel van zo een plan is heel helder: kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen garanderen. Opnieuw zal iedereen daar aan moeten bijdragen; ondernemingen om de werkplekcomponent van veel opleidingen kwalitatief te organiseren, de overheid om de noodzakelijke infrastructuur en omkadering te voorzien om veilig les te geven, leraren om remediëringstrajecten op te maken voor leerlingen met leerachterstand, scholen om afstandsonderwijs te voorzien waar mogelijk en zinvol, …

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd