Skip to main content
  • Nieuws
  • Drie topideeën in nieuwe eindtermen secundair onderwijs

Drie topideeën in nieuwe eindtermen secundair onderwijs

  • 23/12/2020

Vlak voor kerstmis werd op de ministerraad van de Vlaamse regering nog een rist aan maatregelen en plannen goedgekeurd. Een zeer belangrijke beslissing voor Voka en de Vlaamse bedrijven was de hervorming van de eindtermen voor het secundair onderwijs. Drie belangrijke Voka-doelstellingen werden daarin opgenomen. Het Vlaams Parlement moet dit nu snel goedkeuren zodat scholen vanaf volgend schooljaar aan de slag kunnen.

De voorbije weken werden we nogmaals geconfronteerd met studies die aangeven hoe sterk ons onderwijs afglijdt naar de middenmoot. Als de onderwijskwaliteit afneemt, zullen ook andere welvaartsindicatoren onvermijdelijk volgen. Zeker in een regio die leeft van menselijk kapitaal, innovatie en productiviteit betekent dalende onderwijskwaliteit op termijn een verlies van welvaart. Ook voor onze bedrijven zijn goed onderwijs en goed opgeleide medewerkers cruciaal. De vernieuwde eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs moeten daar een mouw aan passen. Drie belangrijke Voka-doelstellingen werden daarin opgenomen.

1. Wees ambitieus

Ambitieuze eindtermen zijn een deel van de oplossing om de dalende onderwijsprestaties te stoppen. Maar her en der weerklonk de kritiek dat de eindtermen te ambitieus waren. Dat zou te weinig vrijheid geven aan de scholen. Maar een overheid die de inhoud bepaalt met sterke eindtermen als basis en via centrale toetsen meet of die basis gehaald wordt, schendt de vrijheid van onderwijs niet als ze tegelijkertijd ruimte geeft aan scholen om dit te realiseren.  De Vlaamse regering moet daarom extra mogelijkheden geven aan scholen om een doortastend en duurzaam personeelsbeleid te voeren, om de digitale omslag te realiseren en om hen te versterken in hun beleidsvoering.

2. Integreer STEM

Vier STEM-eindtermen waren in de afgelopen zomer nog niet verworven. Met het STEM-platform trokken we toen aan de alarmbel. Met succes, want digitale vaardigheden, geïntegreerde STEM, nieuwe wiskundige concepten en basiselementen van de elektriciteitsleer werden opnieuw toegevoegd.

3. Hou handen vrij voor praktijk

Algemene vorming is zeer belangrijk, maar praktijkervaring is dat ook. Daarom is het essentieel dat er bijvoorbeeld in het technisch- en beroepsonderwijs voldoende tijd overblijft voor sterke toegepaste vorming, praktijklessen en werkplekleren. Een praktijkcommissie moet beoordelen of dit haalbaar is met deze eindtermen. Volgens Voka zijn er ook andere zaken die een grote impact hebben op de beschikbare onderwijstijd en moet men de nodige ruimte voorzien door bijvoorbeeld de leerplannen slank te houden, de organisatie van het onderwijs aan te passen, in te zetten op geïntegreerd werken of hybride leren, eigen lesmateriaal te maken en de planlast terug te dringen. 

Voka is tevreden dat in de goedgekeurde eindtermen rekening wordt gehouden met onze uitgangspunten. Onderwijs dat uit elke leerling het beste haalt, is immers de sleutel van onze toekomst. De leerlingen die vandaag opgeleid worden, zijn de ondernemers en medewerkers van morgen. Zij zullen instaan voor de welzijn en welvaart van iedereen. 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant