Skip to main content

Navigatie

Terug naar het overzicht

Drie tips voor een duurzaam waterverbruik

Droge bodem
Droge bodem
Hoofdstukken

De droogte dwingt ons om zuinig om te gaan met water. Maar het is ook belangrijk om te blijven investeren in duurzaam watergebruik. Drie tips om dit aan te pakken.

1. Meten is weten: breng de waterbalans in kaart. Zo krijg je inzichten in volumes, verliezen en mogelijke optimalisaties. Via een COOCK-project heeft VITO de gratis Waterbarometer tool ontwikkeld die je als bedrijf toelaat je waterbalans en je kosten inzichtelijk te maken. 

2. Meten is weten: automatiseer zoveel mogelijk de kranen. Digitale meters en real-time metingen kunnen ervoor zorgen om lekken en verspillingen vroegtijdig op te sporen en aan te pakken.

3. Volg de driestapstrategie

  • Waterverbruik vermijden of verminderen. 
  • De optimale waterbron selecteren in functie van de beoogde toepassing en geschikte waterkwaliteit, op het juiste moment, met oog voor veiligheid en milieu.   
  • Het water meermaals gebruiken waar mogelijk. Circulair watergebruik past in een bredere strategie om duurzaam met water om te gaan waarbij er aandacht is voor regionale variabiliteit en omgevingscontext, de beschikbare waterbronnen en de gebruikstoepassing.