Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Drie bedreigingen voor onze internationale handel

Drie bedreigingen voor onze internationale handel

  • 27/06/2022

Vorige week vond de vierde exportbeurs van Flanders Investment & Trade (FIT) plaats in Brussels Expo. Tal van exposanten boden er hun diensten aan om ondernemers internationaal op weg te helpen. Het belang van de internationale handel voor onze kleine Vlaamse economie kan moeilijk overschat worden. Om de Vlaamse export alle groeikansen te geven, moeten we wel waken over drie domeinen: de internationale handelsomgeving overeind houden, de stijgende loonkosten beteugelen en de problemen in de aanvoerketens aanpakken.

Ons land verliest zijn positie in de top 5 van meest aantrekkelijke landen om buitenlandse investeringen aan te trekken. België blijft bovengemiddeld sterk presteren in de barometer van EY, maar moet toch de vijfde plaats aan Frankrijk laten. Dat toont aan dat we waakzaam moeten zijn en blijven werken aan de internationale positie van Vlaanderen. 

Eén op de drie jobs in Vlaanderen is afhankelijk van internationale handel.

De internationale handel is bijzonder belangrijk voor de welvaart in Vlaanderen en België. Eén op de drie jobs in Vlaanderen is afhankelijk van internationale handel. Het Vlaams gewest was in 2021 verantwoordelijk voor 82 procent van de Belgische export en 84 procent van de import.

Drie uitdagingen 

1.    De loonkosten in België stijgen fors door de opeenvolgende loonindexeringen. De loonhandicap met het buitenland neemt toe en zal straks 6% bedragen. Dat heeft tot gevolg dat exporterende bedrijven concurrentiekracht verliezen. In een recente Voka-enquête geeft 17% van de grote ondernemingen aan omwille van de stijgende loonkosten na te denken over een gedeeltelijke verhuis van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. 
 
2.    De internationale handelsomgeving is grondig dooreengeschud door de oorlog in Oekraïne. Sommige waarnemers gaan ervanuit dat de oorlog nog jarenlang kan aanslepen. Internationale handel is het meeste gebaat bij stabiliteit en vrede. Zolang er geen vrede is in Oekraïne, moet de Europese Unie alles in het werk stellen om de internationale vrije handel zo min mogelijk te belemmeren. De laatste jaren zijn stappen gezet inzake defensief handelsbeleid, nu is het tijd om ook offensieve stappen te zetten. Denk hierbij aan het sluiten en ratificeren van (nieuwe) handelsverdragen en door de relaties met partnerlanden uit te diepen. 
 
3.    De toevoerlijnen van bedrijven blijven verstoord. De leverproblemen die gestart zijn tijdens de coronacrisis zijn nooit meer weggegaan. De Oekraïnecrisis en de problemen in Chinese havens hebben de situatie verder verergerd. Waar mogelijk, moeten hinderpalen worden weggewerkt zodat internationale leveringen weer vlot getrokken kunnen worden. Zonder taboes zal moeten nagedacht worden over het terug naar Europa brengen van strategische productiefaciliteiten.

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen

IMU - vzw - VDAB
imu - vzw - tijd
imu - vzw - bebat
IMU - vzw - INNI