Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Dreigend watertekort? 9 op de 10 ondernemingen heeft geen plan B

Dreigend watertekort? 9 op de 10 ondernemingen heeft geen plan B

  • 30/04/2019

Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen voerde een enquête uit bij 268 ondernemingen in Vlaanderen om na te gaan in hoeverre ondernemingen voorbereid zijn op een droogteperiode. 23% van de respondenten is afkomstig uit West-Vlaanderen. Uit de enquête blijkt dat 7 op 10 van de bevraagde ondernemingen watertekorten vreest, maar 9 op 10 ondernemingen heeft nog geen noodplan over wat te doen als er zich een tekort voordoet.

Geen preventieve maatregelen

46% van de bevraagde ondernemingen kan niet inschatten wat de gevolgen van langdurige droogte kunnen inhouden. De ondernemingen die wel inschattingen kunnen maken, vrezen vooral het (gedeeltelijk) stilvallen van productie, veiligheidsproblemen, logistieke problemen of stijgende grondstofprijzen. 81% van de ondernemingen kan op korte termijn geen preventieve maatregelen nemen die het waterverbruik significant verminderen, 80% kan niet overschakelen op alternatieve waterbronnen.

In Vlaanderen wordt 33% van de toegevoegde waarde gecreëerd door water-intensieve bedrijven. Deze ondernemingen zijn ook goed voor 22% van de jobs in Vlaanderen (cijfers Vlakwa). “Bedrijven zonder water zetten kan met andere woorden niet”, geeft Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen aan. “Het gevaar voor economische schade, volksgezondheid, voedselveiligheid of gevaar bij bedrijven die water nodig hebben voor veiligheid van hun machines of werking is te groot”, klinkt het. Om de gevaren op te vangen pleit Voka voor een droogtemanager waarbij de bedrijven kunnen aankloppen. “Ze moeten bij een aanspreekpunt terecht kunnen voor inlichtingen over mogelijke droogte en over alternatieve waterbronnen”, vult Bert Mons aan.

Voka West-Vlaanderen sensibiliseert

“Veel ondernemingen zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s die ze lopen, daarom is meer sensibilisering noodzakelijk”, vindt Voka West-Vlaanderen. Gelet op de reële kans van een nieuwe droogteperiode deze zomer, organiseert de ondernemersorganisatie op woensdag 29 mei alvast een bijzondere infosessie om ondernemingen te sensibiliseren om zich voor te bereiden op watertekorten. Voka West-Vlaanderen mikt hierbij op ondernemingen die water nodig hebben voor hun productieproces (als koeling, voor stoomproductie of als grondstof). Het Vlaams Kenniscentrum voor Water (Vlakwa-Vito), Aquafin en de Vlaamse Milieuholding steunen het initiatief. Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, is hier heel positief over.

Tijdens de infosessie zal het zogenaamde droogteplan van de Vlaamse overheid toegelicht worden. Er zal dieper ingegaan worden op de preventieve initiatieven die ondernemingen kunnen nemen, wat de mogelijkheden zijn op vlak van alternatieve watervoorziening, hergebruik enzovoort. Dit alles zal gekoppeld worden aan concrete voorbeelden en praktijkgetuigenissen van ondernemingen. Tot slot zal er ingegaan worden op financieringsmogelijkheden voor investeringen in watervoorziening.

Infosessie 

Meer informatie over de infosessie van 29/05 volgt binnenkort.
Geïnteresseerden kunnen alvast contact opnemen met bart.vansevenant@voka.be

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag