Skip to main content
  • Nieuws
  • Dossier Kanaal Bossuit-Kortrijk neemt eindelijk vaart

Dossier Kanaal Bossuit-Kortrijk neemt eindelijk vaart

  • 08/09/2017

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert positief op de snelle vooruitgang die de Vlaamse Regering wil boeken in het dossier van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De genomen startbeslissing vormt eindelijk het startsein voor de volgende studiefase waarin de verschillende alternatieven voor het kanaal worden bestudeerd.

Het was Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen die al in 2011 het kanaal Bossuit-Kortrijk op de politieke agenda plaatste. “Een vlotte en efficiënte mobiliteit is voor veel bedrijven een topprioriteit. Transport over het water als aanvulling op het wegverkeer hoort daarbij. Onze ondernemingen zijn er zich goed van bewust dat een vlotte mobiliteit ook een mental én modal shift zal vragen. Vandaar de sterke interesse in watergebonden transport”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

Het kanaal dient nu vooral voor recreatieve vaart en als insteekdok voor de bedrijven. “Onze bedrijven vragen echter al langer dat het kanaal voor grotere schepen bevaarbaar gemaakt zou worden. Op die manier ontstaat een volwaardige verbinding tussen de Schelde en de Leie en kunnen grotere schepen het kanaal gebruiken om de bedrijven te bevoorraden”, vult Matthieu Marisse van Voka West-Vlaanderen verder aan.

Dit wordt bevestigd door Baudewijn Vancoillie, bedrijfsleider bij BSV, die al langer pleit voor een dergelijke omvorming. “Ons bedrijf is bezig met afvalverwerking, recylage en milieuzorg. Het is logisch en noodzakelijk dat wij ons ook inzetten op een slim en groen transport van onze goederen. Vandaag vervoeren wij al heel wat over het water, maar in de toekomst willen we deze volumes nog verder laten toenemen. Volgend jaar bouwen we daarom samen met Waterwegen en Zeekanaal een tweede kaai in PPS-constructie, maar ook de aanpassingen aan het Kanaal Bossuit-Kortrijk zijn broodnodig.”

Tijdens de komende periode gaat het studiebureau aan de slag om het meest haalbare alternatief naar voor te schuiven. Hierbij zullen alle factoren één voor één in kaart gebracht worden en geanalyseerd.  Het resultaat zal een voorkeursscenario opleveren waarna een keuze gemaakt kan worden voor de verbreding van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Voka West-Vlaanderen blijft het dossier van nabij opvolgen in het belang van de bedrijven en de gebruikers van het kanaal.

Voor de pers:

Voor interviews: Bert Mons, algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, 0476/87 80 19, bert.mons@voka.be

Voor bijkomende informatie: Matthieu Marisse, belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, 0492/97 07 22, matthieu.marisse@voka.be

Contactpersoon

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen