Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • To do’s voor het economisch beleid in 2021

To do’s voor het economisch beleid in 2021

  • 08/01/2021

In 2021 zou de focus van de beleidsmakers moeten kunnen verschuiven van de gezondheidscrisis naar het herstellen van onze welvaart. Daarvoor ligt er een duidelijke todo-lijst klaar.

Zowat alle economische voorspellingen gaan uit van beterschap in de komende jaren, maar daarmee zijn we er nog niet. Volgens de jongste ramingen van de Europese Commissie blijft de economische activiteit in ons land in 2022 nog 1,3% onder het niveau van 2019. Daarmee zou de Belgische economie in deze crisis tot de zwakkeren onder de industrielanden behoren.

De ambitie van de beleidsmakers moet dan ook zijn om beter te doen dan dit soort ramingen. Daarvoor ligt er een duidelijke todo-lijst klaar:

1. Sneller vaccineren

De absolute prioriteit is het virus zo goed mogelijk onder controle krijgen. De vaccinatiestrategie speelt daarbij een cruciale rol. Ondanks de makkelijke verwijzingen naar marathon versus sprint, is de essentie daarbij eenvoudig: hoe sneller we vaccineren, hoe kleiner de schade aan gezondheid en economie.

De eerste indicaties zijn op dat vlak niet overtuigend. Veel andere landen zijn sterker gestart dan wij, maar het is nog niet te laat om echt werk te maken van een snellere opschaling van de vaccinaties.

2. Schade beperken

De crisis blijft heel wat bedrijven impacteren, ook bedrijven die voor corona fundamenteel gezond waren. Om onnodige schade aan ons economisch weefsel te beperken, blijven steunmaatregelen nodig. Die moeten wel meer gericht zijn naar bedrijven met overlevingskansen na corona. Het is niet zinvol om zombiebedrijven overeind te houden.

3. Structureel versterken van onze economie

We moeten nu al volop werk maken van een versterking van onze economie op langere termijn. Dat vereist een enorme inhaalbeweging op vlak van overheidsinvesteringen, vooral voor digitalisering, infrastructuur en duurzaamheid, een grondige hervorming van de arbeidsmarkt met klemtoon op opleiding en flexibiliteit, een bijsturing van de regulering en administratieve lasten die ondernemen vergemakkelijkt en een volgehouden inspanning om onze internationale concurrentiepositie te vrijwaren, onder meer door die niet in gevaar te brengen met ondoordachte loonstijgingen of belastingverhogingen.       

4. Werken aan de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën op langere termijn

Dat betekent niet dat we snel terug moeten naar een begroting in evenwicht, maar vooral dat we een financieringsstrategie moeten uitwerken voor de grote uitdagingen op langere termijn zoals de vergrijzing en het klimaat. Die strategie start met het stoppen met het uitdelen van allerlei cadeautjes en de extra uitgaven te beperken tot maatregelen die echt onze economie versterken. 

2021 moet het jaar worden dat we onze economie structureel versterken, niet alleen voor dit jaar, maar voor de komende decennia. Een sterkere economie blijft sowieso de beste garantie voor de houdbaarheid van onze welvaartsstaat.
 

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel