Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Doorbraken nodig in laatste jaar voor de verkiezingen

Doorbraken nodig in laatste jaar voor de verkiezingen

  • 07/09/2023

Bij de start van het laatste politieke werkjaar voor de verkiezingen, rekent Voka Metropolitan er op dat de betrokken overheden een doorbraak forceren in een aantal slepende dossiers die bepalend zijn voor ondernemen en werken in de Brusselse metropool.

Mobiliteit verzekeren

De werken aan de Van Praetlaan, de toegangsweg voor Brussel via de A12, zijn gestart. Er zijn dringend begeleidende maatregelen nodig om de hinder te beperken en structureel de bereikbaarheid van de kanaalzone en het centrum voor vrachtverkeer en pendelaars te verzekeren. 

Intussen zijn ook werken aan het viaduct van Vilvoorde gestart. Het Brusselse en Vlaamse gewest dienen overleg te plegen over de afstemming van werken in de Noordrand. Daarbij is een globaal akkoord tussen beide gewesten over de werken aan de ring broodnodig.

Naast een verbetering van de weginfrastuctuur is ook een doorbraak nodig in de geplande investeringen in openbaar vervoer. Zo is het aan de Vlaamse overheid om een vergunning te verlenen voor de luchthaventram voor het traject van de grens met Brussel tot Zaventem. 

Van Praet laan

Zorgen voor veiligheid en aantrekkelijke toegangspoorten

Niet enkel buurtbewoners, maar ook bedrijven en hun medewerkers hebben in bepaalde Brusselse buurten – onder meer aan stations – steeds meer last met daklozen, druggebruikers, straatcriminaliteit. Dat weegt op de aantrekkingskracht van Brussel als centrum voor wonen, werken en ondernemen. Onveilige en vervuilde stationsbuurten schrikken ook internationale bezoekers af. In het licht van het komende EU-voorzitterschap van België zal dit negatief afstralen op  de internationale reputatie van Brussel, terwijl Brussel alle zeilen moet bijzetten om zijn positie als feitelijke EU-hoofdstad verder te verankeren.

Het betreft een complex probleem, dat op vele fronten dient te worden aangepakt: handhaving van de veiligheid door extra inzet van politie en gerecht, zorg voor mensen in armoede met noodopvang, ingrepen in de ruimtelijke ordening met meer gemengde wijken…Bijkomende complexiteit is dat verschillende overheden betrokken zijn. De recente actie voor het opkuisen van het Zuidstation was nodig. Maar er moet nu gewerkt worden aan een structurele aanpak, gecoördineerd tussen alle betrokken overheden. Er is nood aan een gecoördineerd plan voor acties op korte en lange termijn. 

Foto: © La Dernière Heure

Lokale kantoorbelastingen temmen

De lokale belastingen op kantoren swingen in tal van Brusselse gemeenten de pan uit. De gemiddelde belastingdruk in de onroerende voorheffing beloopt in het Brusselse gewest nagenoeg 55% van het kadastraal inkomen, vooral een gevolg van de gemeentelijke opcentiemen. In Vlaanderen is dat een 47%. De kloof met gemeenten in de Vlaamse en Waalse rand is nog veel groter: in de meeste gemeenten situeert de druk zich tussen 30% en 37% (studie Ayming Belgium). In Brussel komt daar dan nog de gewestelijke kantoorbelasting bij, en in tal van Brusselse gemeenten ook nog specifieke gemeentelijke belastingen op kantooroppervlakten of parkeerplaatsen. In bepaalde gemeenten kenden die de jongste jaren een sterke stijging.

Voka Metropolitan dringt aan op een fiscale standstill in dit laatste jaar voor de verkiezingen. Voor de volgende legislatuur bepleiten we een fiscaal pakt tussen gewest en gemeenten, gericht op een structurele beheersing van belastingen op kantoren en bedrijven.

kantoor Brussel