Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Doorbraak naar logistieke hub aan kanaal

Doorbraak naar logistieke hub aan kanaal

  • 05/10/2022

Er komt eindelijke schot in de omvorming van de terreinen van Schaarbeek-Vorming aan het kanaal in een logistieke hub. Infrabel heeft een spoorvertakking op de terreinen vernieuwd, waarlangs goederentransport mogelijk wordt. Citydev onderhandelt opnieuw met het Fonds voor de Spoorweginfrastructuur (FSI) voor de aankoop van de terreinen. 

Tekst: Jan Van Doren – Beeld: Wim Robberechts

Het Brusselse gewest vatte al vele jaren geleden het plan op om de terreinen van het oude spoorrangeerstation Schaarbeek-Vorming langs het kanaal te her ontwikkelen tot een logistieke zone. De terreinen kunnen ontsloten worden langs spoor, water, en weg met aansluiting op de Ring. Er kan ook een link worden gemaakt met de luchthaven.

Goederentransport per spoor

De terreinen zijn eigendom van FSI, de maatschappij die de terreinen van de NMBS die niet meer in gebruik zijn, moet valoriseren. Met het oog daarop was het verwijderen van de spoorinfrastructuur voorzien. Verzet van het Brusselse gewest,  de Haven van Brussel, en de private spoorvrachtvervoerder Lineas – tot voor de rechtbank – hield dit tegen. 

De federale minister van mobiliteit en Infrabel bereikten een akkoord met de Brusselse regering om toch een spoorconnectie voor goederentransport op de terreinen te vrijwaren. Daartoe werd een bestaande spoorvertakking vernieuwd. De volgende stap is nu om deze vertakking te vervolledigen met een nieuwe spoorlijn die kruisingen met reizigersverkeer vermijdt.

Paul Hegge, Director Public Affairs & CSR Lineas en vertegenwoordiger van Belgian Rail Freight Forum, is blij met de doorbraak. "Het is belangrijk dat er duidelijkheid is. Zo komt er opnieuw interesse om te investeren", zegt hij. "Een grote firma uit het Antwerpse gaat een multimodaal centrum in de haven opzetten. Daarvoor wacht het bedrijf natuurlijk op de installatie van de nieuwe spoorlijn. Ook vers fruit zou in de toekomst via de haven en havenspoorlijn naar Brussel gebracht kunnen worden. Hopelijk is het over twee of drie jaar zover.’

Intussen heeft CityDev, de publieke Brusselse vastgoedprojectontwikkelaar, terug gesprekken met FSI aangeknoopt voor de aankoop van de terreinen. Eens die aankoop rond is, kan de herontwikkeling van de hele site van Schaarbeek-Vorming tot logistieke zone worden ingepland en uitgevoerd.

schaarbeek vorming

Strategisch masterplan nodig

Voka Metropolitan is tevreden met deze stappen vooruit naar een logistieke hub aan het kanaal. Deze terreinen zijn bijzonder strategisch gelegen voor een duurzame ontwikkeling van de goederenstromen in de Brusselse metropool, met een directe ontsluiting via spoor, waterweg, en de autoweg. Dit biedt ook perspectief voor nieuwe logistieke investeerders en vele jobs, ook voor kortgeschoolden.

Voor Voka Metropolitan is het wel zaak dat het Brusselse en Vlaamse gewest zo snel mogelijk samen een globale visie ontwikkeling voor het goederentransport en de ontwikkeling van de kanaalzone, lopende van de Haven van Brussel tot de Noordrand. Tussen Brusselse en Vlaamse administraties lopen reeds enige tijd gesprekken voor de BUDA-zone langs het kanaal op de grens tussen beide gewesten. Er moet een globaal plan komen voor de BUDA-zone én de aanpalende terreinen van Schaarbeek-Vorming samen, als kader voor nieuwe projecten, die maximaal inspelen op de opportuniteiten van het kanaal, en het spoor.

Dat kader is dringend nodig om te vermijden dat op de terreinen van Schaarbeek-Vorming of in de BUDA-zone nu reeds kleine deelprojecten worden opgestart die de logistieke bestemming zwaar zou hypothekeren. Zo wordt er reeds gedacht aan  het open leggen van de Zenne of de aanleg van fietspaden.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie