Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Doorbraak naar logistieke hub aan kanaal

Doorbraak naar logistieke hub aan kanaal

  • 13/09/2022

Er komt eindelijke schot in de omvorming van de terreinen van Schaarbeek-Vorming aan het kanaal in een logistieke hub. Infrabel heeft een spoorvertakking op de terreinen vernieuwd, waarlangs goederentransport mogelijk wordt. Citydev onderhandelt opnieuw met het Fonds voor de Spoorweginfrastructuur (FSI) voor de aankoop van de terreinen. Voor Voka Metropolitan moeten het Brusselse en Vlaamse gewest nu samen een logistiek masterplan uitwerken voor de hele kanaalzone, inbegrepen de BUDA-zone.

Het Brusselse gewest heeft reeds vele jaren geleden het plan opgevat om de terreinen van het oude spoorrangeerstation Schaarbeek-Vorming langsheen het kanaal te herontwikkelen tot een logistieke zone. De terreinen kunnen ontsloten worden langs het spoor, het water, en de weg met aansluiting op de Ring. Er kan ook een link worden gemaakt met de luchthaven.

De terreinen zijn eigendom van FSI, de maatschappij die belast werd met de valorisatie van de terreinen van de NMBS die niet meer in gebruik zijn. Met het oog op de valorisatie was het verwijderen van de spoorinfrastructuur voorzien. Door verzet van het Brusselse gewest en de Haven van Brussel – tot voor de rechtbank – werd dit tegengehouden. De federale minister van mobiliteit en Infrabel bereikten een akkoord met de Brusselse regering om toch een spoorconnectie voor goederentransport op de terreinen te vrijwaren. Daartoe werd een bestaande spoorvertakking vernieuwd. De volgende stap is nu om deze vertakking te vervolledigen met een nieuwe spoorlijn die kruisingen met reizigersverkeer vermijdt.

Intussen heeft CityDev, de publieke Brusselse vastgoedprojectontwikkelaar, terug gesprekken met FSI aangeknoopt voor de aankoop van de terreinen. Eens die aankoop rond is, kan de herontwikkeling worden ingepland en uitgevoerd.


Strategisch masterplan
Voka Metropolitan is tevreden met deze stappen vooruit naar een logistieke hub aan het kanaal. “Deze terreinen zijn bijzonder strategisch gelegen voor een duurzame ontwikkeling van de goederenstromen in de Brusselse metropool, met een directe ontsluiting via spoor, waterweg, en de autoweg. Dit biedt ook perspectief voor nieuwe logistieke investeerders en vele jobs, ook voor kortgeschoolden”, aldus Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.


Voor Voka Metropolitan is het wel zaak dat het Brusselse en Vlaamse gewest samen een globale visie ontwikkeling voor het goederentransport en de ontwikkeling van de kanaalzone, lopende van de Haven van Brussel tot de Noordrand. “Tussen Brusselse en Vlaamse administraties lopen reeds gesprekken voor de BUDA-zone langs het kanaal op de grens tussen beide gewesten. Er moet een globaal plan komen voor de BUDA-zone én de aanpalende terreinen van Schaarbeek-Vorming samen, als kader voor nieuwe projecten, die maximaal inspelen op de opportuniteiten van het kanaal, en het spoor.”, aldus nog Van Doren.
 

Contactpersoon