Skip to main content
  • Nieuws
  • "Door meer hergebruik beperken we risico bij droogte"

"Door meer hergebruik beperken we risico bij droogte"

  • 20/06/2019

Citrique Belge uit Tienen maakt citroenzuur voor onder meer frisdranken en geneesmiddelen. Daarbij heeft het heel wat water nodig: zo'n 35 miljoen kubieke meter per jaar. Maar dat dreigt steeds minder makkelijk voorhanden te zijn en dus zet het bedrijf sterk in op innovatie. "Door meer in te zetten op hergebruik worden we minder afhankelijk van enkele bronnen, zoals de Gete, en beperken we de risico's op droogte", zegt Lieve Lamberts van Citrique Belge.

Op dit moment ziet Director Coproductie en Innovatie Lieve Lamberts bij Citrique Belge nog geen acuut watertekort, maar ze houdt het wel nauwlettend in de gaten. Het bedrijf uit Tienen heeft vooral water nodig voor diens productieprocessen: twee derden van het water dat het verbruikt, is koelwater. "Het andere derde moet van drinkwaterkwaliteit zijn, want dat komt in contact met het citroenzuur of de afgeleide bijproducten die wij maken", zegt Lamberts. Drie grote bronnen leveren dat water aan: de rivier de Gete, het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van de stad Tienen en ook nog grondwater.

"Als de waterstand in de Gete te laag zou worden bij aanhoudende droogte, dan hebben we meer grondwater nodig", werpt Lieve Lamberts op. "We dreigen dan meer nodig te hebben dan het volume waar we momenteel voor vergund zijn. Als er structureel afschakelplannen zouden komen, dan kan dat voor ons zeer grote gevolgen hebben." Daarom kan in dit geval een droogtemanager bij de overheid helpen, meent ze. "Er is een aanspreekpunt nodig waarbij bedrijven terecht kunnen en dat mee kan nadenken over mogelijke oplossingen in het geval van aanhoudende droogte."

Daarnaast probeert Citrique Belge het ook met steLieve Lambertseds minder water te doen. Zo is het bedrijf bezig met een waterscan in de productie en plant het om aanpassingen te doen om zo meer condensatiewater te herbruiken. Bovendien kopen er testen om het gezuiverde afvalwater en het geloosde koelwater te opwaarderen tot drinkwaterkwaliteit in plaats van het rechtstreeks te lozen in de Gete. Tot slot broedt het bedrijf op een innovatie, samen met de Tiense Suikerraffinaderij, en bedrijven en landbouwers uit de regio. "Het water dat aanwezig is in suikerbieten wordt verwijderd en de koelcapaciteit van dit water wordt momenteel onderbenut. Dat kan efficiënter worden ingezet, bijvoorbeeld door het via een pijpleiding tot bij Citrique Belge te brengen en hier als koelwater te gebruiken. Zo zou er ongeveer 1 miljoen kubieke meter water beschikbaar zijn. Door meer in te zetten op hergebruik worden we minder afhankelijk van enkele bronnen, zoals de Gete en het grondwater, en beperken we de risico's bij droogte."

Contactpersoon

Katrien Stragier

Adviseur Strategische Communicatie

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd