Skip to main content
  • Nieuws
  • DO-IT: analyse en actieplan richting excellente innovatie in health en wellbeing.

DO-IT: analyse en actieplan richting excellente innovatie in health en wellbeing.

  • 13/10/2020

Met toepassing op personeelsschaarste

De centrale these in deze paper van Voka Health Community “DO-IT: analyse en actieplan richting excellente innovatie in health en wellbeing” is dat de essentiële ingrediënten in welzijn en zorg (value based werken en innovatie) op dit ogenblik, tijdens en post corona, een win-win-win-win-win vormen voor gebruikers, zorgprofessionals, zorgorganisaties, bedrijven en de ruimere samenleving. We moeten het verschil maken om Vlaanderen als excellent te positioneren en internationale best practice te worden op het vlak van maatschappelijke en economische meerwaarde, en om oplossingen te bieden voor complexe uitdagingen zoals personeelsschaarste.

Singapore zet in zijn aanpak van personeelsschaarste naast hervormingen i.v.m. jobs en vaardigheden, heel expliciet innovatie en productiviteit centraal. Innovatie omvat er technologie om empowerment te ondersteunen voor zelfzorg en een indrukwekkend EPD dat alle zorgaanbieders en gebruikers verbindt. Met het oog op productiviteit stroomlijnen ze er de workflows rondom de zorggebruiker en reduceren de tussenstappen, handelingen of processen die geen waarde toevoegen. Het omgekeerde is ook waar. Er zijn internationaal heel wat voorbeelden die aantonen dat personeelsschaarste de ultieme hefboom kan zijn voor innovatie. Als gevolg van tekorten heeft men er, bijvoorbeeld in Israël en India, onvermijdelijk voor moeten kiezen om taken te verschuiven en nieuwe rollen te creëren. 

Zoals we tijdens de coronacrisis zien, zijn ondernemerschap en intrapreneurship binnen een open, flexibel, dynamisch en receptief ecosysteem de drijvende kracht. Papers bulken steeds van mooie stellingen en ambities, van ‘zeggen’ i.p.v. ‘doen’. Met deze paper hebben we de ambitie om aan te tonen wat we vooral dringend moeten ‘doen’. Gelukkig kunnen we daarbij voortbouwen op de ongelofelijke sterktes binnen welzijn, zorg, bedrijven en kenniscentra. En gelukkig zullen de burger en zorggebruiker ons in diezelfde richting duwen.

We starten bij corona en de lessen die we daaruit kunnen trekken voor innovatie en ondernemerschap. Daarna richten we ons op de interne innovatieve kracht binnen welzijn en zorg zelf, met extra focus op value based en productiviteit, zowel incrementeel als disruptief. Om dan over te gaan naar de impact en kracht van de ruimere, open innovatie die deels ook van extern komt. We formuleren een concreet actieplan voor innovatie en ondernemerschap in health om Vlaanderen top of the bill te maken. Dit vergt een groot en gezamenlijk engagement met focus op het DO-IT-model.

DO-IT staat voor:
- Data en digitalisering,
- Ondernemerschap, zorg- en samenwerkingsmodellen,
- Innovatieve infrastructuur en investeringen,
- Technologie.

In dit nieuwe actieplan zetten we volgens het quadruple helix-model in op deze prioritaire thema’s doorheen Flanders’Care, innovatief clusterbeleid, European Digital Innovation Hub, enz. met een sterke relevantie voor zorg, maar des te meer ook voor preventie, welzijn, gezin en armoedebestrijding. Als werkgeversorganisatie brengen we welzijn en gezondheid op het werk daarbij nog eens extra onder de aandacht, met nood aan diezelfde ingrediënten.

Veel leesplezier!

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

IMU - vzw - Mediafin TTL
imu - vzw - Recupel