Skip to main content
  • Nieuws
  • Diversiteit op de werkvloer: een prioriteit voor de werkgevers

Diversiteit op de werkvloer: een prioriteit voor de werkgevers

  • 20/02/2018

AGROFront, BECI, VBO, UCM, Unisoc, UNIZO, UWE en VOKA lanceerden dinsdag 20 februari de eerste fase van een interprofessioneel plan voor meer diversiteit op de werkvloer. Daarmee willen ze de ondernemingen wijzen op de positieve gevolgen van een voluntaristisch diversiteitsbeleid.

Ons land scoort niet slecht inzake diversiteit, en de evolutie is positief. De loonkloof tussen mannen en vrouwen behoort tot de laagste van Europa. En de werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers stijgt: van 34,4% tien jaar geleden, tot gemiddeld 46,5% in de eerste helft van 2017. Tal van ondernemingen bouwden reeds een sterk diversiteitsbeleid in in hun strategie. Helaas ogen andere cijfers minder positief. Zo is de arbeidsparticipatie van mensen van vreemde origine een stuk lager dan bij autochtonen: 48,1% tegenover 67,7% (Eurostat).

Actieplan diversiteit

Er zijn natuurlijk nog andere verklaringen waarom bepaalde groepen minder makkelijk hun plek vinden op arbeidsmarkt. Toch mogen we niet ontkennen dat ook discriminatie een rol kan spelen. De werkgevers slaan daarom de handen in elkaar om beter te doen, vanuit de stellige overtuiging dat discriminatie op de werkvloer, in welke vorm ook, uit den boze is.

Actie

Het actieplan van de werkgevers behelst verschillende fases. Om te beginnen: INFORMEREN. Wij willen laten zien dat de werkgevers niet hebben gewacht om te handelen. Daarom geven wij een podium aan een reeks ondernemingen die met hun diversiteitsbeleid een inspiratiebron en voorbeeld kunnen zijn. Vervolgens willen we SENSIBILISEREN en de ondernemingen aanzetten tot actie. Dat doen we door middel van partnerschappen tussen middenveldorganisaties en ondernemingen. En ten derde: INSPIREREN. Om deze actie een duurzaam karakter te geven met concrete uitwerking op het terrein, willen we er samen voor zorgen dat de werkgevers ergens terechtkunnen met hun vragen en begeleid kunnen worden.

VBO, UNIZO, VOKA, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront zijn ervan overtuigd dat dit actieplan zal bijdragen tot een meer diverse arbeidsmarkt. Deze actie zal worden uitgedragen via de verschillende informatiekanalen van de respectieve werkgeversorganisaties.

Lees alvast de getuigenissen van dienstverleningsbedrijf Verwater Tank en Industrial Services, crèche De Ster en fruitbedrijf Vanhellemont.

Zet u zelf in op het vlak van diversiteit? Wij zijn op zoek naar uw ervaringen! Of werd u zelf geïnspireerd door een onderneming? Laat het ons dan weten via info@voka.be.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx