Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Dit steunpakket mildert de impact voor onze Limburgse bedrijven”

“Dit steunpakket mildert de impact voor onze Limburgse bedrijven”

  • 16/09/2022

persbericht

Voka – KvK Limburg is tevreden met de beslissingen van de federale regering om de gevolgen van energiecrisis voor Limburgse bedrijven aan te pakken. Het federale steunpakket bevat verschillende maatregelen die ondernemingen in Limburg in deze moeilijke tijden ondersteunen. “De versoepeling van de tijdelijke werkloosheid is een noodzakelijke  maatregel. Wij vrezen dat de energiecrisis nog verdere tijdelijke productiestops en -verminderingen met zich zal meebrengen”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid zorgt voor minder administratieve lasten voor de getroffen bedrijven en zorgt er ook voor dat de koopkracht van de getroffen medewerkers zoveel als mogelijk intact blijft.”

De federale regering neemt onder andere de volgende beslissingen om ondernemingen in Limburg te ondersteunen:

  • Invoeren tijdelijke werkloosheid energie. Medewerkers van bedrijven die tijdelijk (gedeeltelijk) stilliggen door de hoge energieprijzen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid. Getroffen medewerkers kunnen bovenop een uitkering een toeslag ontvangen betaald door de onderneming of het sectoraal fonds.
  • Uitstel van betaling van RSZ-werkgeversbijdragen en van belastingen. Mogelijkheid tot afbetalingsplannen voor fiscale schulden.
  • Moratorium op faillissementen tot 31/3/’23 voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis.

Deze maatregelen lossen de problemen niet op, maar milderen de negatieve impact van de crisis. Om het probleem van de irrationeel hoge energieprijzen aan te pakken, is evenwel ook een Europese aanpak noodzakelijk en dringend nodig. Een versterkte focus op energiebesparende maatregelen bij zowel bedrijven, gezinnen als de overheid is eveneens noodzakelijk.

“Na de federale regering roepen wij nu ook de Vlaamse regering op snel een werkbaar energiesteunpakket voor bedrijven te activeren. Vlaanderen moet – net zoals onze buurlanden al deden – uitvoering geven aan het Europees TCF-kader. Europa laat daarbij tijdelijk en gerichte staatssteun toe aan ondernemingen die door de hoge prijzen in moeilijkheden verkeren. Ondernemingen in Limburg wachten hier al weken op. Er mag nu niet verder getreuzeld worden”, besluit Leten.

Contactpersoon