Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Dit lijstje van minstens 47 miljard aan facturen ligt op ons te wachten

Dit lijstje van minstens 47 miljard aan facturen ligt op ons te wachten

  • 10/09/2021

Onze minister van Pensioenen lijkt te denken dat de betaalbaarheid van de pensioenen geen punt is. Daarbij lijkt ze te vergeten dat er de komende decennia heel wat facturen op ons liggen te wachten.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux lanceerde vorige week haar langverwachte plan voor de pensioenhervorming. In dat plan was er geen enkele aandacht voor de betaalbaarheid van de pensioenen op langere termijn. Integendeel, die betaalbaarheid wordt zelfs verder ondermijnd.

De redenering lijkt te zijn dat de betaalbaarheid van de pensioenen geen probleem is. Pensioenen zijn belangrijk en de vraag hoeveel we daaraan willen uitgeven is uiteindelijk een maatschappelijke keuze. In theorie klopt die redenering ook. Als we willen, kunnen we als maatschappij gerust meer uitgeven aan de pensioenen.

Het probleem met dit soort redeneringen is evenwel dat er heel veel zaken zijn die we belangrijk vinden, en dat alles wat de overheid wil uitgeven uiteindelijk ook gefinancierd moet worden.

En er liggen al heel wat facturen te wachten:

1. Het begrotingstekort: 23 miljard

Na deze crisis (in 2022) zal het begrotingstekort volgens de jongste ramingen uitkomen op 4,7% van het bbp, of 23 miljard in euro’s van vandaag.

Dat is een te groot tekort om op langere termijn houdbaar te zijn, en we zullen dat terug binnen de perken moeten brengen.

2. De vergrijzingsfactuur: 17,7 miljard

De veroudering van de bevolking zorgt de komende decennia voor extra uitgaven voor pensioenen en voor zorg. Tussen 2022 en 2050 zullen de jaarlijkse sociale overheidsuitgaven met 17,7 miljard in euro’s van vandaag toenemen.

En dat is een optimistisch scenario. Als de productiviteitsgroei de komende decennia tegenvalt, kan de factuur ook oplopen tot het dubbele.

3. De investeringsfactuur: 6,2 miljard

Onze overheden investeren al decennialang te weinig. Verschillende beleidsmakers hebben al aangegeven dat de overheidsinvesteringen op termijn structureel opgetrokken moeten worden tot 4% van het bbp. Dat impliceert extra jaarlijkse investeringen van 6,2 miljard in euro’s vandaag.

4. De klimaatfactuur: ???

Dat er de komende decennia inspanningen nodig zullen zijn om de klimaatuitdaging op te vangen, zal ondertussen wel voor iedereen duidelijk zijn. Het is een illusie om te denken dat die inspanningen niets zullen kosten.

De factuur daarvan valt voorlopig niet te becijferen, maar die zal er zeker zijn en op z’n minst een deel daarvan zal voor de overheid zijn.

budgettaire uitdagingen

 

Zelfs zonder de klimaatfactuur loopt dit lijstje al op tot bijna 10% van het bbp, of zo’n 47 miljard in euro’s van vandaag.

Dit is trouwens ook geen exhaustieve lijst. Als we bijvoorbeeld op termijn de 2% bbp-doelstelling van de NAVO voor defensie-uitgaven zouden willen halen, betekent dat nog eens 6 miljard per jaar extra. Hoe dan ook, er liggen heel wat facturen te wachten voor de komende jaren. Het gaat zeker niet enkel om pensioenen.

Extra belastinginkomsten

In sommige hoeken wordt voor al die uitgaven steevast gekeken naar extra belastinginkomsten. Zo lanceerde het ACV begin deze week het idee voor een verhoging van de belastingen op arbeid met 16 miljard door het inperken van allerlei uitzonderingsmogelijkheden.

Als we evenwel al die facturen willen opvangen met extra belastingen, dan moet de totale belastingdruk in ons land spectaculair stijgen tot veruit de hoogste van Europa. Dat zou onze economie onvermijdelijk belangrijke schade toebrengen.

hoogste belastingdruk

Ja, pensioenen zijn belangrijk en onze overheden zullen het wettelijk pensioenstelsel hoe dan ook overeind houden. Maar de komende jaren zullen we allerlei overheidsuitgaven binnen de perken moeten houden om de facturen die op ons af komen op te vangen.

En die oefening moet ook gebeuren voor de pensioenen. Een pensioenhervorming die niets doet om de betaalbaarheid op langere termijn te versterken heeft geen enkele zin. Meer nog, het is weinig meer dan gevaarlijk politiek toneel.

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom