Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Directeur Sint-Lievenscollege Steven Ronsijn: “Durf meer digitale ambitie te hebben”

Directeur Sint-Lievenscollege Steven Ronsijn: “Durf meer digitale ambitie te hebben”

  • 27/08/2020

Steven Ronsijn is pedagogisch directeur van de eerste graden van de humaniora en businessafdeling van het Sint-Lievenscollege in Gent. Hij gelooft heel erg in de troeven van de digitalisering van het onderwijs, maar ziet ook de uitdagingen. We gingen met hem in gesprek over de digitale status quo van Vlaanderen, de meerwaarde van digitalisering en wat nodig is voor een échte technologische transformatie.

U bent zeer begaan met de digitalisering van onderwijs: zowel in de werking van scholen als voor de digitale skills met leerlingen: hoe doen we het op die fronten in Vlaanderen volgens u?

“De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er een steeds grotere discrepantie komt tussen scholen die reeds actief inzetten op digitale transformatie en scholen die nog steeds koudwatervrees hebben voor technologie. Mogen we ons erbij neerleggen dat we ondanks het enorme budget dat Vlaanderen aan zijn onderwijs spendeert, anno 2020 in de meeste Vlaamse scholen nog niet in staat zijn om tijdelijk volwaardig les te geven door middel van technologie?”

Hoe kan dit verbeteren?
“De digitale transformatie in het onderwijs moet de status krijgen die ze verdient. We moeten durven onderzoeken waarom zoveel scholen er niet in geslaagd zijn om degelijk afstandsonderwijs te bieden. Hoe komt het dat er leerlingen zijn die zo weinig digitale vaardigheden hebben dat ze er niet in slagen via de vele platformen te connecteren met de eigen school?” 

“Scholen zouden voortdurend moeten streven naar maximale inclusie en technologische toegankelijkheid, en juist dat is zeer problematisch gebleken de afgelopen maanden. Daarmee wordt duidelijk dat een groot deel van de scholen én ook het ministerie de voorbije jaren nog niet voldoende heeft nagedacht over de uitdaging om bepaalde kansengroepen in de gedigitaliseerde samenleving aan boord te trekken. Kan het zijn dat het ganse kansenbeleid waar zoveel middelen naar toe gaan slechts een kaartenhuisje is, een ideologische maar wereldvreemde bubbel is?”

Scholen zouden voortdurend moeten streven naar maximale inclusie en technologische toegankelijkheid, en juist dat is zeer problematisch gebleken de afgelopen maanden.

Steven Ronsijn

Waar bestaan nog misconcepties over wat betreft digitalisering in het onderwijs?

“De digitale vaardigheden van leerlingen worden overschat. De generatie die nu op school zit groeit volledig op met technologie, maar mogen we ervan uit gaan dat ze zonder de juiste scholing het hoofd kunnen bieden aan de vele uitdagingen van onze gedigitaliseerde samenleving? Momenteel kost het mijn ICT-leerkrachten in het eerste middelbaar ongeveer twee uur per leerling om ze een basisvaardigheid als ‘zich deftig aanmelden op een digitaal platform’ aan te leren. Ze kunnen vaak wel surfen, maar het ontbreekt hen bijvoorbeeld nog aan de juiste attitudes en mediawijsheid. Denk maar aan het herkennen van misinformatie en omgaan met fake news.”

Hoe zit het met de manier van lesgeven in digitaal onderwijs?

“Een inspirerende, coachende en onderlegde leerkracht zal een voorwaarde blijven om tot goed onderwijs te komen. Training van leerkrachten is essentieel.”

“Kinderen gaan niet digitaal geletterd of meer mediawijs worden door ze simpelweg achter een computer te plaatsen met een zoekopdrachtje. Wel door een les Latijn waarin leerlingen in een gedeeld document samenwerken aan een vertaling of een leraar schrijnwerkconstructies die leerlingen door middel van een quizapplicatie alle houtverbindingen leert memoriseren. Meer nog dan over technologie te leren, zijn de leerwinsten te boeken door  efficiënt te leren door middel van technologie.

Op welke verwezenlijkingen van digitale transformatie in uw school bent u trots?

“Omdat wij al enkele jaren bezig zijn met de implementatie van digitalisering hebben we tijdens de coronacrisis zeer snel kunnen schakelen: de week na de start van de lockdown zijn we volledig virtueel gaan lesgeven, zowel synchroon als asynchroon. We verzekerden ons ervan dat álle leerlingen – ook de kansarme leerlingen – een laptop en internettoegang thuis hadden. Leerkrachten met vakken die zich minder tot afstandsonderwijs leenden werden afstandscoach en zorgden voor het fysieke contact met leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden of het spreekwoordelijke dagelijkse duwtje in de rug.”

“Om zo’n vooruitgang te kunnen boeken is een gedreven en onderlegd onderwijsteam essentieel. Ons kernteam van zes experten neemt de andere leerkrachten mee in de transformatie. We hebben bijvoorbeeld ingezet op voortdurende nascholing, inspiratiesessies, ... Daarnaast zijn strategische partnerships ook zeer belangrijk.”

Op welke manier kunnen partnerships het onderwijs ondersteunen in hun digitale transformatie?

“Er zijn heel wat interessante bedrijven die een inspirerend internationaal schoolprogramma aanbieden waarmee je steeds op de hoogte blijft van de nieuwste technologie. Wij hebben bijvoorbeeld als sinds 2011 zo’n partnership met Microsoft, maar ook Google of Apple biedt dergelijke trajecten aan. Daarnaast zijn we door dit traject in contact gekomen met sterke Vlaamse spelers, want die zijn er gelukkig ook. Voor ons laptopprogramma – één laptop per leerling – werken we met Signpost uit Lokeren.”

Welke andere opportuniteiten liggen er weggelegd voor digitalisering in het onderwijs?
“In het onderwijs zitten wij op een berg data: van elke leerling zijn er data beschikbaar van bijvoorbeeld punten, voortgangsrapporten, kwalitatieve beschrijvingen, aanwezigheden, betrokkenheid, … Al die zaken worden bijgehouden, maar er wordt nauwelijks connectie tussen die data gelegd. Er is nog heel veel nattevingerwerk in het onderwijs. Ik denk dat we met de facilitering van een meer datagedreven beleid – op een wijze manier en met respect voor privacy – hele mooie groeikansen voor leerlingen kunnen creëren.”

“Er mag wat mij betreft ook veel meer geëxperimenteerd worden met digitale vernieuwingen. En er zijn heel wat schitterende initiatieven in Vlaanderen die dit faciliteren met begeleiding en budget. Wij hebben bijvoorbeeld geëxperimenteerd met Sensei, een slimme chatbot voor studievaardigheden die we maakten met steun van de Vlaamse overheid en imec." 

“Wat ik graag zou zien, is dat we in Vlaanderen een roadmap voor digitalisering tot stand brengen, over onderwijsverstrekkers heen, met een stappenplan om de voortgang in digitalisering te onderzoeken, en vooral te bestendigen. In het Vlaamse onderwijslandschap krijgen steeds dezelfde experten en pedagogen het podium; ik moet vaststellen dat deze mensen er niet in geslaagd zijn ons onderwijs in de juiste richting te innoveren."

Ziet u ook beperkingen aan digitaal lesgeven?

“Naast de aanwezigheid van technologie op de scholen is de voortdurende scholing en bewustwording van leerkrachten én schoolleiders de grootste uitdaging voor het onderwijs. Tijdens sollicitatiegesprekken peil ik steeds naar wat toekomstige leerkrachten denken over digitale didactiek. Men komt dan nauwelijks verder dan het uitwerken van enkele digitale opdrachten of visualisaties voor het lesgeven. Tot op heden heb ik nog geen enkele sollicitant gehad die eraan dacht dat digitalisering in de ruimere samenleving vooral gaat over het leren efficiënt samenwerken en communiceren, over het leren doordacht verzamelen van informatie om te komen tot wijze besluiten. Scholen zijn nog te vaak eilanden met toch ietwat wereldvreemde bewoners.”

“Ik sta niet noodzakelijk voor meer computers of digitalisering om de digitalisering. Het menselijke contact, een inspirerende leerkracht voor de klas, samen met andere leerlingen les volgen, vrienden maken op de speelplaats, … zullen hopelijk de spil van ons onderwijs blijven. We moeten echter durven de meerwaarde van digitalisering opzoeken om die basisprocessen nog beter te maken en te ondersteunen.”

 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel