Skip to main content
 • Nieuws
 • Digitalisering versterkt onderwijs (als je het goed aanpakt)

Digitalisering versterkt onderwijs (als je het goed aanpakt)

 • 13/03/2019

Educatieve technologie, of ‘EdTech’, is sterk aan het opkomen. Digitale tools veranderen de manier van lesgeven en zelfs hoe het onderwijs georganiseerd wordt. Technologie mag daarbij niet het doel zijn, maar kan wel een waardevol instrument zijn om kennis en vaardigheden aan te leren. De overheid moet ervoor zorgen dat scholen de digitalisering kunnen omarmen.

 • Technologie kan het onderwijs helpen om jongeren klaar te stomen voor de toekomst. 
 • Essentiële voorwaarde is dat dit kwalitatief gebeurt, vanuit een sterke visie en door bekwame leraren.
 • De overheid moet de juiste omstandigheden creëren zodat scholen de digitale revolutie kunnen omarmen. 
 • Voka formuleert 5 beleidsaanbevelingen, onder andere structurele samenwerking met het bedrijfsleven.

Creativiteit, beoordelingsvermogen, sDigitaal onderwijsamenwerking, emotionele intelligentie, … Het zijn volgens het World Economic Forum de meest gevraagde vaardigheden door toekomstige werkgevers. In een wereld waar technologie aan een razend tempo evolueert, zullen deze skills enkel aan belang winnen. Het onderwijs moet jongeren klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst. Technologie kan hen daarbij helpen. Die laat immers toe om meer op maat te werken van de individuele leerling, om te differentiëren, om leerlingen verantwoordelijkheid te geven, om hen te laten samenwerken, om de leerstof te koppelen aan concrete toepassingen in de realiteit, enzovoort. Technologie maakt het bovendien mogelijk om het traditionele onderwijs te overstijgen en sterker in te zetten op levenslang leren.

“Een smartphoneverbod zoals in Frankrijk is absoluut niet de juiste de weg.”

De essentiële voorwaarde is dat dit kwalitatief gebeurt, vanuit een sterke visie en door bekwame leraren. Het gebruik van ‘EdTech’ is booming business. De kanttekening hierbij is dat er een enorm en soms volatiel aanbod is waarvan de kwaliteit niet altijd gegarandeerd wordt of waarvan de meerwaarde beperkt blijkt. Toch mag het gebruik van technologie in het onderwijs niet afschrikken. We moeten met een open blik naar digitalisering kijken. Een smartphoneverbod zoals in Frankrijk is absoluut niet de juiste de weg, een weloverwogen aanpak vanuit een gedragen visie is dat wel. Om de digitale revolutie te kunnen omarmen moeten scholen voldoende uitgerust zijn. De overheid moet hiervoor de juiste omstandigheden creëren. 

Volgende aanbevelingen zijn volgens Voka cruciaal:  

 1. Zorg voor een sterke structuur. Scholen moeten sociale ondernemingen worden. Hiervoor is het belangrijk dat de schoolbesturen versterkt worden en voldoende schaalgrootte, middelen en expertise hebben. Enkel zo kunnen ze een gedragen ICT-visie uitwerken en doordachte keuzes maken. Sterkere schoolbesturen kunnen bovendien capabele ICT-coördinatoren aanwerven die vanuit een geïntegreerde benadering scholen en leraren kunnen ondersteunen om aan de slag te gaan met digitalisering, hen wegwijs kunnen maken in het ‘EdTech’-aanbod en ervoor kunnen zorgen dat de verschillende tools naadloos op elkaar zijn afgestemd. 
 2. Professionaliseer directeurs en leraren. Sterkere schoolbesturen kunnen ook een doeltreffender personeelsbeleid voeren en inzetten op managementskills bij directeurs en technische kennis bij leraren. Alles staat of valt immers met de leraren die voldoende gewapend moeten zijn om technologie op een kwalitatieve manier te gebruiken.  
 3. Werk samen met het bedrijfsleven. Op het vlak van technologie staat het bedrijfsleven een stuk verder. Een structurele samenwerking met het bedrijfsleven laat toe om van hen te leren, gebruik te maken van bestaande opleidingsinfrastructuur en input te krijgen over industrie 4.0. 
 4. Investeer in IT-infrastructuur. De staat van de Vlaamse scholen is vaak belabberd. Volgens de laatste ICT-monitor is het computerpark toegenomen, maar ook sterk verouderd. De schoolgebouwen zijn vaak onvoldoende uitgerust om digitalisering effectief te implementeren. Dat moet beter. 
 5. Versterk het onderzoek naar onderwijstechnologie. Leren is een complex proces. Wetenschappelijk onderzoek moet, bijvoorbeeld via ‘learning analytics’, toetsen of digitale tools het gewenste effect behalen. Dit zal de toekomstige educatieve software alleen maar versterken. 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Senior Adviseur Onderwijs

Imu Salesforce
IMU Multiburo