Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Digitalisering onmisbaar voor de toekomst van de Vlaamse gezondheidszorg

Digitalisering onmisbaar voor de toekomst van de Vlaamse gezondheidszorg

  • 22/11/2023

De gezondheidszorg in Vlaanderen staat voor aanzienlijke uitdagingen, variërend van een tekort aan gekwalificeerd personeel tot zorgen over de kwaliteit van de zorg, ontsporende begrotingen en financiële tekorten bij zorginstellingen. Deze problemen worden verder gecompliceerd door de vergrijzing die de sector in de nabije toekomst zal treffen. Rapporten van internationale organisaties zoals de OESO en het KCE schetsen duidelijk de uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich gesteld ziet: tegen 2030 moeten we hoogwaardige zorg leveren met minder professionals, binnen een beperkt budget.

De noodzaak om betere zorg te bieden aan zowel individuele patiënten als de bredere bevolking, terwijl we streven naar meer excellentie in zorg en gezondheid, blijft een cruciale en tegelijkertijd budgettaire uitdaging.

In dit complexe landschap van gezondheidszorguitdagingen biedt een digitale transformatie van de Vlaamse zorgsector een potentieel antwoord. Deze transformatie sluit aan bij andere initiatieven in de gezondheidszorg, zoals de European Health Union van de Europese Commissie, waarin de Open Health Dataspace een centrale rol speelt. Op nationaal niveau werkt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan het "Hospital of the Future", en Flanders Technology & Innovation bouwt aan een technologische voorsprong. De digitale agenda in Vlaanderen is reeds gelanceerd, met de speerpuntcluster Medvia die volop in ontwikkeling is.

Ondanks de aanwezigheid van geavanceerde technologie in de gezondheidszorg, bestaat er een implementatiekloof. De adoptie van nieuwe technologieën in de zorg verloopt traag, en vele implementaties zijn niet succesvol. Soms ontbreekt het aan voldoende kennis over de mogelijkheden van nieuwe technologieën, of blijken de digitale vaardigheden van zorgprofessionals beperkt te zijn. Om de nieuwste digitale ontwikkelingen sneller bij patiënten en zorgprofessionals te brengen, is er behoefte aan een gerichte inspanning om innovatieve technologieën te implementeren in de Vlaamse zorgsector.

In samenwerking met de Voka Kamers van Koophandel en de Voka Health Community streven we ernaar om deze implementatiekloof te overbruggen. Via diverse trajecten zullen we zorgondernemingen ondersteunen en stapsgewijs meer vertrouwen opbouwen in het potentieel van een digitale transformatie binnen de gezondheidszorg.

Benieuwd naar meer?

In samenwerking met Voka Kamers van Koophandel en de Voka Health Community streven we naar het overbruggen van deze kloof. We ondersteunen zorgondernemingen om vertrouwen op te bouwen in de digitale transformatie, met het doel betere zorg te bieden aan individuele patiënten en de bredere bevolking.

Ontdek het Impulsprogramma

imu - vzw - obd 1
imu - VZW - Maattwerk