Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Digitalisering draagt bij tot de betaalbaarheid”

“Digitalisering draagt bij tot de betaalbaarheid”

  • 07/07/2022

Op woensdag 28 september organiseert Voka Health Community haar jaarlijks congres "Meer waarde - Integraal en preventief samenwerken", met als centrale thema "financiering en betaalbaarheid en van onze gezondheidszorg". Er wordt ingegaan op de vraag hoe we het systeem gefinancierd blijven krijgen én betaalbaar houden, en dat vanuit het perspectief van de gebruiker én de zorgondernemer. In de aanloop naar het congres interviewen we alvast verschillende toekomstdenkers, die hun visie geven op het onderwerp. Deze week aan het woord: Hans Mulder, CEO van ChipSoft.

De naam ChipSoft doet bij mensen uit de ziekenhuissector wellicht een belletje rinkelen. Het Nederlandse bedrijf startte in 1986 met het automatiseren van deelprocessen in zorginstellingen. In de loop der jaren evolueerden die eerste producten naar de totaaloplossing HiX, een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier of EPD. Zie dat maar als een allesomvattend softwarepakket voor de ondersteuning en administratieve vereenvoudiging van alle zorgprocessen binnen zorginstellingen. In 2009 richtte ChipSoft ook in België een vestiging op. In Nederland werkt zo’n 70% van de ziekenhuizen met HiX, in België is dat zo’n 25%. In totaal werken bijna 900 mensen voor ChipSoft.

“Voorheen werkte iedere zorgprofessional nog op papier. Gelukkig komt daar langzaam maar zeker verandering in. Want om nu en in de toekomst op iedere locatie topzorg te kunnen garanderen, is het belangrijk dat zorginstellingen ondersteund worden door een modern en up-to-date elektronisch patiëntendossier”, vertelt Hans Mulder. HiX automatiseert alle processen in ziekenhuizen: dossiervoering, workflowmanagement, zorglogistiek en mHealth. ‘’Die digitalisering is niet meer weg te denken uit de zorginstellingen van vandaag en al helemaal niet uit die van de toekomst. Want elke zorgverstrekker wil natuurlijk de beste zorg voor zijn patiënten en de beste ondersteuning voor zijn medewerkers.’’

“HiX ondersteunt de ziekenhuizen bij het realiseren van hun strategische doelen”, vervolgt hij. “Denk bijvoorbeeld aan het leveren van beter betaalbare zorg in een netwerk en doelmatige, klantgerichte zorg binnen én buiten de muren van het ziekenhuis. Het EPD reikt de tools aan om die strategische doelen te behalen. Daarbij kunnen artsen zich focussen op 'dokteren' en kunnen patiënten met een portaal meer regie nemen over hun eigen zorgtraject. Daarmee slaan de ziekenhuizen een flinke efficiëntieslag. Bovendien kunnen zij de data binnen hun EPD benutten om op ieder moment bij te sturen op thema's als zorgkwaliteit en -capaciteit.”

“Een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier of EPD verlaagt de registratielast en vermijdt een versnippering van data.”

Hans Mulder (ChipSoft)

Zorg optimaler organiseren

Value based healthcare is daarbij een belangrijk element. De ultieme doelstelling is natuurlijk om de zorg verder te verbeteren én die betaalbaar te houden. Daar draagt het EPD toe bij. “Er moeten tegenwoordig extreem veel data geregistreerd worden. Als een zorgprofessional dat op papier moet doen, wordt het zorgproces voortdurend onderbroken en dat kost veel tijd. In de digitale toepassing kunnen ze de nodige gegevens aan het bed van de patiënt invoeren. Als een arts per consult 5 minuten minder moet besteden aan registratielast, en je vermenigvuldigt dat met het aantal specialisten in een ziekenhuis, dan kom je aan een gigantische besparing op jaarbasis… Je vermijdt met een elektronisch patiëntendossier ook een versnippering van data. Alle zorgverleners die een zorgrelatie hebben met de patiënt, hebben gelijktijdig toegang tot hetzelfde patiëntendossier en bouwen voort op elkaars registraties, zoals resultaten van bepaalde onderzoeken. Zo wordt dubbel werk (en extra kosten) vermeden.” 

De efficiëntie van de zorg gaat er ook op een andere manier mee omhoog, want zo’n EPD is een ideale tool voor capaciteitsmanagement. “Het programma kan bijvoorbeeld in de planning bepaalde handelingen prioriteit geven, om de doorstroom in het beddenhuis te bevorderen. Dat soort lean technieken maakt dat een ziekenhuis patiëntenstromen beter kan managen. En door alle data op één centrale plaats te centraliseren, kan een instelling aan de hand van artificiële intelligentie de zorg en de kwaliteit daarvan verder optimaliseren.”

Allemaal elementen dus die op een belangrijke manier meespelen om de zorg efficiënt te organiseren én om nog meer te kunnen inzetten op preventie – zeker nu Covid mee gezorgd heeft voor een opmars van digitale toepassingen en thuismonitoring. “Daar is HiX trouwens ook voor uitgerust”, klinkt het bij Hans. “Artsen kunnen er videoconsults in houden en patiënten kunnen er via een online portaal tussentijds meetresultaten in bijhouden, filmpjes bekijken,… Dat draagt bij aan patient empowerment, want ze kunnen snel inzicht krijgen in hun eigen zorgplanning, makkelijker communiceren met hun zorgverleners en sneller beschikken over relevante informatie.” 

Ook over ziekenhuizen heen

Hans Mulder benadrukt tot slot nog dat HiX dankzij analyses op ziekenhuiseigen data niet alleen op het niveau van de individuele ziekenhuizen efficiëntiewinsten kan creëren. “Het geïntegreerd EPD is een grote enabler om samen met andere zorginstellingen een interoperabel en goed gestructureerd data-ecosysteem op te zetten, wat populatieonderzoek mogelijk maakt over ziekenhuizen heen. De nieuwe Europese regelgeving Health Data Space speelt daar alvast op in, met nieuwe vereisten voor ICT-systemen in de gezondheidszorg en de mogelijkheid tot uitwisseling van data tussen de systemen onderling”, geeft hij nog mee.

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.