Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Digitaal écht duurzaam maken: tijd om te versnellen

Digitaal écht duurzaam maken: tijd om te versnellen

  • 04/10/2021

De IT-dienstengroep Econocom, met zetel in Zaventem, helpt bedrijven en organisaties met hun digitale transitie. Die hulp gaat breed: van advies, technische ondersteuning, en financiering tot cloudoplossingen. Al 47 jaar doet het Franse bedrijf met Belgische roots dat en steeds met aandacht voor duurzaamheid. Dit jaar engageerden ze zich in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen met het doel hun duurzame ambities te helpen verwezenlijken. “De spiegel die we voorgehouden kregen bij de nulmeting was een eye-opener”.

Tekst: Mathieu Wouters

Oprichter Jean-Louis Bouchard richtte bijna een halve eeuw geleden het toenmalige Europe Computer Systèmes op. Dat werd later Econocom, wat staat voor economic computers. Intussen is het beursgenoteerde bedrijf actief in 18 landen, telt het zo’n 9.200 werknemers en draait het een omzet van bijna 3 miljard euro. “Vandaag is het bedrijf een one-stop-shop voor alles wat digitale toepassingen betreft”, vertelt Hilde Janssens, Marketing & Communications Director. “We adviseren bedrijven en organisaties over de keuze van technologie en ondersteunen bij de implementatie en integratie ervan, we doen alle technische ondersteuning en bieden ook financieringsoplossingen. Dat maakt ons  uniek.”

De vermaledijde coronapandemie had ook op dit bedrijf een impact, erkent Hilde Janssens. Al bleek die impact een medaille met twee kanten te zijn: “We kenden een enorme toename in de vraag naar hardware. Mensen moesten laptops en mobiele toestellen hebben om remote te kunnen werken. Daarnaast was er ook een boost in de digitalisering van onderwijs én in cafetariaplannen waarbij IT-producten intussen in de top 3 van gekozen oplossingen staan. Op dat vlak mogen we dus niet klagen. Anderzijds kennen we ook uitdagingen door de wereldwijde logistieke vertragingen en de beperkte voorraad van chips. Door de sluiting van kantoren van klanten moest onze afdeling die zorgt voor de installatie van de meeting rooms en audio-visuele toepassingen, tijdelijk werkloos toekijken. Terwijl we nu – met de terug naar kantoor - de vraag naar hybrid office oplossingen zien boosten”

Foto: Overleg tussen twee Econocom-medewerkers: het aantal IT-assets per persoon blijft maar stijgen.

it assets

Gemiddeld 75% van de CO2 emissie zit in de productie van IT-producten zoals laptops, smartphones en tablets. Door levensduurverlengend te werken en die een tweede leven te geven, maken we een groot verschil.

Hilde Janssens, Marketing & Communications Director bij Econocom

Digitaal = duurzaam?

Ook het verhaal van digitaal en duurzaamheid kent twee kanten. “We moeten eerlijk zijn”, zegt Hilde Janssens, “het digitale brengt tal van oplossingen, maar is ook een deel van het probleem. We werken paperless, kunnen homeworken en tal van verplaatsingen vermijden dankzij digitale toepassingen. Maar anderzijds hangt aan IT ook een grote energieconsumptie en wordt ook e-waste een steeds groter probleem. . Gemiddeld 75% van de CO2 emissie zit in de productiefase. Producten een tweede leven geven, kan een enorm verschil maken. Hopelijk bereiken we hier door de wereldwijde druk op de voorraad een kantelpunt.”

Met de uitbouw van 2e hands aankoop en verkoop van IT materiaal sensibiliseert Econocom de markt om informaticamaterialen terug te brengen. Econocom Group is trouwens als meer dan 40 jaar actief binnen dit domein, en is dus pionier op dat gebied van CSR. “Het aantal IT-assets per persoon is de laatste jaren ontploft, mede gestuwd door frequente nieuwe releases. Dat maakt dat we met talloze ‘oude’ maar nog bruikbare toestellen zitten. Bedrijven en publieke organisaties kunnen hun gebruikte toestellen aan ons verkopen waarna wij instaan voor de datacleaning en waar mogelijk een tweede leven. Dankzij dit initiatief konden we tijdens de coronacrisis de acute hoge noden van scholen en hospitalen helpen opvangen. Voor toestellen die niet meer herbruikbaar zijn, werken we samen met ons ecosysteem om onderdelen te recupereren, te sorteren en te recycleren.”

Evolutie naar as-a-service-modellen

Ook door as-a-service partnerships te stimuleren en de financiering van circulaire economie bouwt Econocom aan duurzamere bedrijfsvoering. “Circulair ondernemen vereist andere vormen van financiële samenwerking: een bilaterale financiering tussen bank en klant volstaat niet langer. Toch maken circulaire ondernemers nog al te vaak de denkfout zelf eigenaar te moeten blijven als ze hun product as-a-service willen aanbieden. Door een product-dienstcombinatie te ‘co-creëren’ met een financieringspartner of integrator, verleggen ze de eigendom van activa, komt er geen voorfinanciering aan te pas en zijn hun inkomsten en uitgaven gealigneerd. Door dit soort business modellen te helpen financieren, fungeren we als groeiversneller en driver van de circulaire economie, zowel voor bedrijven als voor overheden.”

Made by Econocom, VITO en STG: CEvaluator voor circulaire projecten

Om de circulaire economie te ondersteunen ontwikkelde Econocom samen met het onderzoekscentrum VITO en de Stichting voor Toekomstige Generaties de CEvaluator. Die tool moet mogelijke investeerders helpen inschatten wat het potentieel is van circulaire projecten. “Hiermee willen we een hefboom creëren voor het versnellen en opschalen van circulaire investeringen”, licht Hilde Janssens toe. “De CEvaluator is zowel bedoeld voor bedrijven en overheden als voor kredietverstrekkers. De tool helpt bedrijven om zich optimaal voor te bereiden op hun financieringsaanvraag, want dat gebeurt soms te eenzijdig en geeft meteen criteria mee die kredietverstrekkers kunnen gebruiken om een zo objectief mogelijke kredietbeslissing te nemen in circulaire investeringsdossiers, want hier ligt vaak te veel focus op risico, onvoldoende op ROI en opportuniteiten.”

De tool is gratis beschikbaar via www.cevaluator.be

Aan de slag met VCDO

Om niet alleen op vlak van geleverde producten en diensten duurzaam te zijn, maar ook de bedrijfswerking te verduurzamen, stapte Econocom in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Daarin begeleidt Voka ondernemingen in het nemen van minstens tien acties per jaar die kaderen in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Bij de start doet Voka een nulmeting die de huidige stand van zaken in beeld brengt. “Je krijgt een spiegel voorgehouden en dat inzicht is erg verrijkend. De analyse met de blik van buitenaf is immers niet altijd in lijn met de perceptie in-house. Het toont aan waar je nood hebt aan acties”, blikt Hilde Janssens terug. “Daarnaast wordt je geacht een concreet actieplan op te stellen dat op het einde van het jaar geëvalueerd wordt. Het is dus allesbehalve vrijblijvend. Dat is volgens mij de grote sterkte van dit engagement.” Eind dit jaar beoordeelt de evaluatiecommissie of de acties met brio werden uitgevoerd. “Daar werken we hard aan”, zegt Hilde Janssens, “we gaan ervan uit dat we volgend jaar tussen de andere laureaten kunnen pronken met ons certificaat en mee te blijven bouwen aan een duurzamere wereld.”

Ook meedoen aan het VCDO?

Zin om ook de handen uit de mouwen te steken en in te zetten op duurzaam ondernemen? Dan is het VCDO iets voor jou. Check de info of neem contact op met duurzaamondernemen.vb@voka.be voor een vrijblijvend gesprek.

Proximus

Artikel uit publicatie