Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Deze methoden zetten werkgevers in om toch nog personeel te vinden

Deze methoden zetten werkgevers in om toch nog personeel te vinden

  • 24/06/2021

Meer dan 70% van de ondernemingen wil mensen aanwerven. Maar heel wat hebben het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Deze vijf methoden worden ingezet om toch volk aan te trekken.

Het verdere herstel van de economie wordt bedreigd door een krappe arbeidsmarkt. Dat toont de nieuwste corona-enquête van Voka aan. Van de bedrijven die willen aanwerven geeft 85% aan moeilijkheden te ondervinden om geschikt personeel te vinden

Dat is een versterking van de tendens die in een eerdere Voka-enquête naar voren kwam. De krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van geschikte medewerkers is vandaag het probleem van bedrijven die willen aanknopen met groei.

5 methoden

Gevraagd naar welke methoden werkgevers toepassen om met die personeelskrapte om te gaan:

•    Kraptes opvangen met inzet van tijdelijke werkkrachten: 39%
•    Betere werkomstandigheden aanbieden (flexibiliteit, werkplek): 25%
•    Mensen herscholen en opleiden: 23%
•    Activiteiten uitbesteden aan een ander bedrijf: 21%
•    Betere slarisvoorwaarden aanbieden: 19%

Grondstoffenschaarste

Van de ondervraagde ondernemingen geeft ook 67% aan toeleveringsproblemen van grondstoffen te ondervinden door schaarste bij hun leveranciers. De aanlevering van grondstoffen zal voor de helft van die bedrijven leiden tot omzetverlies.

Een op de tien verwacht schadeclaims van klanten omdat ze door de toeleveringsproblemen niet tijdig kunnen voldoen aan hun engagementen. Het gebrek aan grondstoffen is voor vele productiebedrijven een nieuwe zorg. 

“De wereldmarkten zijn nog steeds verstoord door de schokgolven die de coronacrisis heeft veroorzaakt. We vrezen dat de grondstoffenschaarste een keten aan prijsstijgingen in gang kan zetten die leidt tot inflatie en een eventuele extra loonindexering. Dat zou een slechte zaak zijn voor de competitiviteit van onze ondernemingen. Dit kunnen we nu echt missen als kiespijn in het herstel van onze economie”, besluit Hans Maertens.

Omzetverlies

De nieuwste enquête van Voka toont ook wel een duidelijke verbetering van de omzet tegenover de voorbije maanden. Sinds de start van de coronacrisis is het omzetverlies bij ondernemingen vandaag het minst groot.

De huidige omzet ligt gemiddeld nog 6% onder het niveau zonder corona. Een maand geleden bedroeg het gemiddeld omzetverlies nog 10%.

De ondernemingen verwachten dat het omzetverlies verder afneemt om tegen begin volgend jaar helemaal hersteld te zijn. De vooruitzichten op middellange termijn zijn dus hoopgevend. Deze positieve trend wordt ook bevestigd door allerlei andere indicatoren.