Skip to main content
  • Nieuws
  • Deze 2 uitdagingen dringend oplossen om écht weer aan de slag te kunnen

Deze 2 uitdagingen dringend oplossen om écht weer aan de slag te kunnen

  • 27/04/2020

De exitstrategie van de overheid is er, net als de plannen over hoe bedrijven veilig kunnen heropstarten. Maar om tegen 4 mei echt weer aan de slag te gaan, moeten we nog twee grote uitdagingen oplossen: voldoende beschermingsmateriaal voorzien en in groot volume screenen en testen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft ondernemingen duidelijkheid een perspectief gegeven over een heropstart: bedrijven mogen weer veilig aan de slag op 4 mei, en winkels en distributie op 11 mei. Onze bedrijven zijn er klaar voor. Elke ondernemer wil medewerkers op een zo veilig mogelijke wijze ondersteunen tijdens het werk, in het besef dat dit de conditio sine quo non is om weer volop up and running te zijn en meerwaarde te creëren.

Alle info over heropstarten

Aanpassingen op kantoor of de werkvloer zijn nodig in elke onderneming. ‘Gewoon’ terug werken zoals vroeger is niet mogelijk. De wijze waarop is intussen helder: er is hard gewerkt aan een generieke gids, hét referentiepunt over hoe veilig terug aan de slag gaan. Voka bundelt ook alle nodige informatie op zijn heropstartpagina met tal van best practices, protocollen en bijkomende verduidelijkingen. 

De ondersteunende aanbevelingen van de overheid en sociale partners zijn degelijk en onderbouwd. De input van experten is op overtuigende wijze verwerkt, met een verdiende pluim voor alle betrokkenen. De plannen over hoe veilig herop te starten liggen dus klaar.

Meest veilige werkomgeving

Maar the proof of the pudding is in the eating. Elk bedrijf dat op 4 mei herstart, of weer extra vestigingen of afdelingen opent, zal het samen met al de andere actoren (openbaar vervoer, scholen, …) moeten waarmaken. We kunnen ons geen vermijdbare stijging in besmettingen veroorloven. Dit is de verdomde plicht van iedereen, ook van ondernemers.

Elke onderneming zal zich 100 procent moeten geven om de meest veilige werkomgeving te creëren: met social distancing, circulatieplannen en een veilige werkorganisatie, (hand)hygiëne, doorgedreven schoonmaak, het gebruik van maskers, en een grote inzet op psychosociale ondersteuning. Net zoals in de thuisomgeving en op straat gaat het in de eerste plaats om het gedrag van iedereen in een onderneming, als we de overdracht van corona willen voorkomen of zo snel mogelijk doorbreken. 

Het verschil maken

Ondernemingen, vakbonden en preventiediensten kunnen samen het verschil maken vanuit een risicoanalyse en plan van aanpak met de toepassing van protocollen op maat. Nieuwe afspraken over de arbeidstijd en de herinrichting van de arbeidsorganisatie zullen vaak aan de orde zijn. Zéér belangrijk zijn communicatie (met affiches, campagnes, briefings, …), opleiding over anders werken, en het (constructief) indrillen van nieuw gedrag.

Wat verwachten we in deze cruciale tussenperiode van de overheid? Het kader en de richtlijnen zijn er, met hier en daar nog een bijkomende nood aan sectorale verfijning. Maar laat ons de schaarse tijd nu vooral benutten om van plan naar werkelijke implementatie van de heropstart te gaan. 

“Als de bredere samenleving geleidelijk herstart, moet screening, testing en contact tracing in groot volume en met vooral snelheid klaarstaan om nieuwe besmettingsclusters in de kiem te smoren.”

Pieter Van Herck

Twee grote uitdagingen

En daarvoor zijn er twee uitdagingen die we dringend moeten oplossen. Ten eerste moeten we met de overheid de krachten bundelen om degelijke mondmaskers, ontsmettingsmiddelen… zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van niet enkel de (prioritaire) zorg, maar ook van de industrie, dienstensector, scholen, … tot en met de individuele burger. 

En de tweede grote uitdaging? Als de bredere samenleving geleidelijk herstart, moet screening, testing en contact tracing in groot volume, en met vooral hoge, performante snelheid klaarstaan om nieuwe besmettingsclusters in de kiem te smoren.

Doen in plaats van praten dus, met een helpende hand vanuit de ondernemingen waar mogelijk.

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant